# Vaccinatiebus staat woensdag 16 juni in Wolvega

7 juni

Wolvega GGD Fryslân rijdt met een vaccinatiebus door Fryslân, om zo nog meer mensen dicht bij huis een prik te kunnen geven. Op woensdag 16 juni staat de bus in Wolvega. Iedereen die van het RIVM een uitnodiging voor vaccinatie met Moderna of BioNTech/Pfizer heeft ontvangen, kan zonder afspraak in de bus terecht voor een prik. De vaccinatiebus wordt eerst gebruikt om 65+ers te vaccineren, die bijvoorbeeld niet naar andere dorpen of steden kunnen reizen. De bus staat van 8.30 tot 17.00 uur op woensdag 16 juni in Wolvega (Deken Vaasstraat 15, nabij de Steense). Er wordt na de vaccinatie meteen een afspraak voor de tweede prik gemaakt, vijf weken later.

Uitnodiging en legitimatie

Om voor een prik in de bus in aanmerking te komen, is een uitnodiging op naam volgens de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid nodig. Voor een vaccinatie dient de persoonlijke uitnodiging van het RIVM en het ID-bewijs mee te worden genomen. De bus staat iedere keer dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur op een andere locatie in Fryslân.

Bron:NDC

# Weststellingwerf begint met diftar en eindigt met diftar+

7 juni

Weststellingwerf De inwoners van Weststellingwerf gaan vanaf 1 januari eerst alleen nog betalen per opgehaalde grijze afvalcontainer. Maar dat is tijdelijk, want vanaf 1 januari 2025 wordt dat een heffing voor iedere kilo in de conatiner. Alleen de invoering van dit systeem (diftar+) kost tijd. Het college stelde alleen voor om te kiezen voor een heffing per opgehaalde container (diftar). Dat heeft o.a. te maken met versnelde afschrijving van vuilniswagens. Maar de fracties van CDA, SDW, GroenLinks, D66 en VVD bundelende de krachten. Dat was na de commissievergadering ook geen verassing meer. Het gebrek aan politiek inzicht van wethouder Mariksa Rikkers noemde Gaby Thijssen van GroenLinks beschamend. ‘Een gemiste kans voor open doel. Met wat competent politiek handwerk had er twee jaar geleden al een ander voorstel gelegen dat een ruime meerderheid in de raad zou hebben gehaald. Nu hebben we dat als raad zelf gedaan en met één overleg én wat heen en weer gemail waren we eruit.’ Zelfs de coalitiepartijen konden het volgens Thijssen niet meer aanzien. ‘Het feit dat de wethouder dit belangrijke onderwerp drie jaar heeft laten versloffen is een motie van afkeuring waard.’ Maar daar maakte hij verder geen werk van. De wethouder legde zich neer bij de wens van de raad en ze gaf de samenwerkende partijen zelfs een compliment. De raad vindt het onacceptabel dat Westellingwerf in de provincie het meeste restafval per huishouden aanbiedt. En de fracties vinden ook dat het principe de vervuiler betaalt voorop moet staan. Dan is het tijdelijke diftar-systeem nog niet eerlijk genoeg, want inwoners die een halfvolle container aanbieden betalen dan evenveel als iemand die een volgestampte container bij de weg zet. Bovendien neemt bij diftar+ het aanbod van restafval meer af. Afke Kester van het CDA benadrukte dat met een betere scheiding van afval winst te behalen voor het milieu en voor de eigen portemonnee. ‘Hoe komen we van afval tot grondstof?’ Gaby Thijssen: ‘Er moet minder afval door leveranciers en winkels worden aangeboden. Wat aan de voorkant niet wordt aangeboden, hoeft aan de achterkant niet worden opgeruimd en verbrand. Het bedrijfsleven heeft hier een grote verantwoordelijkheid.’ De fracties Postma, Weststellingwerfs Belang en Blijf Stellingwarfs spraken de vrees uit dat de kosten voor de burgers door diftar verder zullen oplopen. Weststellingwerfs Belang denkt dat het voor het overgrote deel van de inwoners en zeker voor een meerpersoonshuishouden duurder gaat worden wanneer zij per kilo afval gaan betalen. GroenLinks bestreed dat met cijfers op basis van wetenschappelijk onderzoek. Tom Hartog (WB): ‘Daarnaast hebben meerdere mensen al te kennen gegeven er bang voor te zijn dat anderen het afval bij hen in de container gooien en zijn er mensen die aangeven geen zwerfafval meer te gaan opruimen omdat ze er dan voor moeten betalen.’ Het systeem van nascheiden bij Omrin werkt zo goed dat voorscheiden van bijvoorbeeld plastic voor Blijf Stellingwarfs en Weststellingwerfs Belang geen meerwaarde heeft. Maar het gaat er ook om groen afval uit de grijze container te houden, net als bijvoorbeeld glas en textiel. Blijf Stellingwerfs wilde gewoon doorgaan op de bestaande manier. Maar het verwerken wordt dan ook alleen maar duurder, zo zei de wethouder. WB stemde net als Marlène Postma ook tegen het amendement. Diftar is prima, maar geen diftar+ in 2025. Maar een klankbordgroep gaat zich nu - met steun van 16 van de 21 raadsleden - wel bezig houden met het voorbereiden van diftar+ en neemt daar dan de ervaringen van de tijdelijke diftar-aanpak mee. Dit najaar is er een openbare werkvergadering. Duidelijk is voor de raad wel, dat de burgers nog veel uit te leggen valt.

Bron: NDC

# Johan Veenstra uit Nijeholtpade neemt Zilveren Anjer in ontvangst

4 juni

Nijeholtpade Schrijver en columnist Johan Veenstra (75) uit Nijeholtpade heeft vrijdag de Zilveren Anjer in ontvangst genomen. Er was een sobere ceremonie in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Johan Veenstra krijgt de Zilveren Anjer voor zijn inzet voor de Stellingwerver taal, de taal van zijn hart. Dat doet hij al 50 jaar. ,,Het werk van Veenstra is prikkelend, creatief en persoonlijk’’, sprak directeur Cathelijne Broers van het Prins Bernard Cultuurfonds dat de anjers jaarlijks uitreikt. Naast Veenstra kregen ook Joop en Janine van der Ende (onder meer mecenas-echtpaar) en Barend van Benthem (groot zilverkenner) de onderscheiding. In de korte film waarin Veenstra werd geïntroduceerd vertelde hij onder meer wat zijn motivatie is om in het Stellingwerfs te publiceren. Schrijven is voor de columnist van deze krant een manier om de taal onder de aandacht te blijven brengen. ,,Ik ben geen vechter en om nou met spandoeken de straat op te gaan? Nee. In feite doe ik zo genoeg voor mijn taal, denk ik.’’ Veenstra moest de anjer zelf opspelden, nadat prinses Beatrix het doosje waarin de anjer zat, had opengedaan. Er werden ook drie laureaten, onder wie Albert Haar uit Zuidwolde, uit 2020 onderscheiden. De plechtigheid ging vorig jaar vanwege corona niet door. Tussendoor was er muziek van ensemble Zoem en zong Ellen ten Damme La vie en pause .

Bron:NDC

# Daling besmettingen zet in Friesland door; in week geen coronadoden gemeld

4 juni

Regio In Friesland zijn de voorbije week 539 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, dat is 20 procent minder dan de voorgaande week. Voor het eerst sinds eind september 2020 zijn er in een week geen coronadoden gemeld. Ook het niveau van het aantal wekelijkse besmettingen is sinds eind september niet zo laag geweest. GGD Fryslân ziet de besmettingen onder alle leeftijdscategorieën afnemen. Onder zeventigplussers testten nog twintig Friezen positief, zes minder dan een week eerder. Op de basisscholen kwamen 54 besmettingen aan het licht, onder wie zes leerkrachten, en in het voortgezet onderwijs 76. Samen is dat bijna 20 procent minder dan vorige week. Iets meer dan 6500 Friezen hebben zich laten testen bij de GGD, ook dat is het laagste weekaantal sinds eind september. Het vindpercentage daalde naar 6,7 procent, een teken dat voldoende mensen zich laten testen.

Sterkste daling in Noardeast-Fryslân, Smallingerland tegen de trend in omhoog

In Noardeast-Fryslân daalde het aantal positief getest Friezen het hardst, met zo’n 40 procent, Tegen de trend in steeg in Smallingerland het aantal besmettingen voor de tweede week op rij. GGD Fryslân meldt de volgende gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 88 (133), Smallingerland 88 (59), Súdwest-Fryslân 63 (71), Weststellingwerf 46 (56), De Fryske Marren 38 (54), Noardeast-Fryslân 36 (60), Dantumadiel 29 (45), Heerenveen 28 (37), Opsterland 27 (37), Waadhoeke 23 (27), Achtkarspelen 21 (27), Ooststellingwerf 16 (23), Tytsjerksteradiel 15 (23), Harlingen 10 (13), Ameland 8 (7), Terschelling 1 (1), Vlieland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).

Er is de voorbije week geen enkel dodelijk coronaslachtoffer gemeld bij het RIVM, dit betekent niet dat er vorige week niemand in Friesland aan Covid-19 is overleden. Woensdag meldde de Leeuwarder Courant het overlijden van de Drachtster kunstenaar Johan van Aken op 73-jarige leeftijd dinsdagmorgen in ziekenhuis Nij Smellinghe als gevolg van corona.

Nog 23 corona-patïenten in Friese ziekenhuizen, bijna de helft minder dan vorige week

De ziekenhuizen zien het aantal corona-patiënten hard teruglopen. Vrijdagochtend lagen volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland in de vier Friese ziekenhuizen nog 23 patiënten met Covid-19, van wie tien op de intensive care. Een week geleden waren dit nog veertig en half mei nog zestig. Ruim 10 procent van de 53 coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen komt nog uit een andere regio. Bij GGD Fryslân zijn afgelopen week negen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, tegen zestien een week eerder. Volgens de GGD is dit de reden dat het risiconiveau voor Veiligheidsregio Fryslân ‘zeer ernstig’ blijft, het hoogste risiconiveau.

Bron:NDC

# College van B&W stemt in met centrumplan Wolvega

4 juni

Wolvega Sinds de zomer van 2020 werken ondernemers en inwoners samen met de gemeente aan een plan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben zij een centrumvisie opgesteld waarin staat hoe het centrum eruit moet komen te zien. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de plannen. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de centrumvisie. In de centrumvisie staat hoe het centrum van Wolvega en de uitstraling van het centrum verbeterd kan worden. Daarvoor is de visie opgedeeld in vier thema’s:

1. Compact centrum met duidelijke sfeergebieden

Om het centrum compacter te maken, wordt het centrum opgedeeld in vijf sfeergebieden. In het midden van het centrum staan de horeca en de detailhandel centraal. Dit is het kernwinkelgebied. De uiteinden van het centrum blijven ingericht als gebieden voor de dagelijkse boodschappen. Tussen de boodschappengebieden en het kernwinkelgebied komen gemengde (verblijfs)gebieden. Hier is ruimte voor winkels, horeca, kantoren, wonen en evenementen.

2. Goed bereikbaar & duidelijke routes

De verkeersroutes in en rondom het centrum moeten duidelijker worden. Daarnaast moet het centrum voor iedereen goed toegankelijk zijn. Ook voor mensen die slecht ter been of invalide zijn.

3. Aantrekkelijk verblijfsklimaat

Het centrum moet niet alleen functioneel zijn, maar ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. Dit willen de ondernemers en de gemeente realiseren door het centrum onder andere groener in te richten en meer zitplekken te creëren.

4. Samenwerking versterken

De gemeente en de ondernemers willen een samenwerkingsorganisatie voor Wolvega-centrum opzetten. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemers binnen het centrum meer met elkaar gaan samenwerken.

Uitvoering centrumvisie

Naast de centrumvisie is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staat concreet wanneer wat gebeurt en door wie dit wordt opgepakt. De gemeente kan de uitvoering van de centrumvisie niet alleen doen. Daarom zijn de Winkeliersvereniging Wolvega (WOW) en horeca- en winkelondernemers nauw betrokken bij het maken van de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. Wethouder Roelof Theun Hoen is blij met de goede samenwerking die hierdoor met de ondernemers is ontstaan: “Het is belangrijk dat we samen optrekken. We hebben ieder onze verantwoordelijkheden en belangen, maar alleen door samen te werken bereiken we een voor alle partijen optimaal resultaat. We gaan vol vertrouwen samenwerken aan de Uitvoering van deze visie.

# Positief erfgoedadvies ICOMOS over Koloniën van Weldadigheid

4 juni

Regio UNESCO publiceerde vrijdag een positief advies om de Koloniën van Weldadigheid te erkennen als UNESCO Werelderfgoed. Dit advies is afkomstig van ICOMOS, een adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Het comité zelf besluit eind juli definitief over het opnemen van de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst. Met het positieve advies lijkt er volgens de provincie Drenthe niets meer in de weg te staan voor de felbegeerde Werelderfgoed-status. Dit betreft Frederiksoord-Wilhelminaoord-Oostvierdeparten/Noordwolde, Veenhuizen, en Wortel in Vlaanderen. In haar adviesrapport bevestigt ICOMOS de essentie en de wereldwijde uitzonderlijke en universele waarde van de Koloniën van Weldadigheid. Zij adviseert dit sociaal experiment van armoedebestrijding met binnenlandse landbouwkoloniën op te nemen in de UNESCO-Werelderfgoedlijst onder voorwaarden, waaronder het opnemen van bufferzones. Meer dan 1 miljoen Nederlanders en Belgen hebben wortels in de Koloniën van Weldadigheid. Gedeputeerde Cees Bijl, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse stuurgroep: „Het positieve advies van ICOMOS is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. We wisten al dat de Koloniën van Weldadigheid werelderfgoedwaardig waren. Nu deelt ICOMOS ook de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Daarmee ligt de weg open naar het beoogde besluit door het Werelderfgoedcomité.” In 2020 kon de vergadering van het Werelderfgoedcomité vanwege de coronapandemie niet plaatsvinden, maar onlangs werd bekend dat de 44e zitting van het UNESCO-Werelderfgoedcomité wel doorgaat van 16 tot en met 31 juli 2021. De comitéleden komen dan online samen om zich te buigen over onder meer de nieuwe bijschrijvingen op de Werelderfgoedlijst, waaronder de Koloniën van Weldadigheid. Hierover wordt naar verwachting besloten tussen 23 en 27 juli.

Bron:NDC

 

# Molen De Rietvink in Nijetrijne beschikt over AED

4 juni

Nijetrijne Bewoners rondom molen De Rietvink bij de Scheenesluis in Nijetrijne hebben op eigen initiatief een AED-apparaat aangeschaft. In die omgeving zijn dagelijks veel fietsers en wandelaars. Als mensen in de omgeving hartproblemen krijgen, kan niet direct een ambulance ter plaatse zijn. Het apparaat is aangebracht aan de molenschuur langs het fietspad.

Bron: NDC

# Dorpenfonds maakt aanschaf van AED voor Lindewijk mogelijk

4 juni

Wolvega Stichting Buurtbelang Lindewijk ontvangt 1748 euro uit het dorpenfonds voor de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het draagbare apparaat kan het hartritme herstellen bij een hartstilstand. In totaal investeert de stichting 4370 euro. Met de subsidie kan een deel van de aanschaf en installatie van én informatievoorziening over het gebruik van de AED worden betaald. Door plaatsing van de AED centraal in de wijk, kan in noodsituaties een netwerk van lokale (vrijwillige) hulpverleners worden opgeroepen om levensreddend op te treden.

AED-commissie

Buurtbelang Lindewijk heeft een AED-commissie in het leven geroepen die opereert onder de vlag van de stichting. De AED-commissie neemt het beheer op zich. Belangrijke activiteit is ook de werving en training van de vrijwilligers. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer/vervanging van de AED en de training van de vrijwilligers. Wel kan de gemeente, indien nodig, ondersteunen door de inzet van deskundigheid en haar netwerk. Veel van de kleinere kernen in Weststellingwerf hebben op initiatief van de plaatselijke belangen één of meer van deze openbare AED ’s aangeschaft. De gemeente ziet dat de aanwezigheid van een AED en het netwerk van hulpverleners het gevoel van veiligheid en saamhorigheid vergroten.

Bron: NDC

 

# Hoe mobiele schaapskooi heideschapen van It Fryske Gea veilig moet houden voor de wolf

1 juni

Regio It Fryske Gea laat voortaan een mobiele schaapskooi meereizen met zijn schaapskudde. In het nachtverblijf zijn de Drentse heideschapen in de zomer veilig voor eventuele wolven. De natuurorganisatie betitelt de schaapskooi zelf als een ‘reizend circus’, dat zijn tent nu eerst heeft opgesteld op de Schaopedobbe bij Elsloo. De kudde Drentse heideschapen, gehoed door Hilde Groen, zal hier nu eerst zeker een maand blijven alvorens door te trekken naar bijvoorbeeld de Delleboersterheide, het Ketliker Skar en de Ketliker Heide. Op kleinere terreinen gaat de mobiele stal niet mee. Met wolven heeft It Fryske Gea al ervaring opgedaan. In juli 2020 werden zeven dieren op de Delleboersterheide door een wolf gedood. Die aanval had zijn weerslag op de kudde. Het duurde een half jaar voor de rust weerkeerde, schetst districtshoofd Michel Krol.

Oplossing

It Fryske Gea beschouwt de wolf niettemin als welkome aanvulling op de natuur, zegt directeur Henk de Vries. ,,Tagelyk ûnderkenne en ûnderfine wy de problemen dy’t dat opsmyt foar skieppehâlders. Ek foar ús. Dêrom ha wy ús oriïntearre op de mooglikheden’’ De oplossing die nu is gekozen bestaat uit een combinatie van een aluminium hekwerk van 20 bij 10 meter met een dak van stretchdoek, als bij een festivaltent, dat maximaal 30 bij 20 meter bestrijkt. De zijkanten kunnen bij slecht weer worden dichtgemaakt. De mobiele stal wordt beheerd als potstal, waarin de vloer wordt opgebouwd met mest en heideplaggen. Uiteindelijk levert dat een goede meststof op voor akkers. De reizende kudde is volgens It Fryske Gea belangrijk voor het beheer én de biodiversiteit van heidevelden. Krol: ,,Schapen eten stikstofprofiteurs als pijpenstrootje en bochtige smele. Als dat soort plantjes de overhand krijgt, krijgen juist (korte dop-)heide en klokjesgentiaan het moeilijk. En daardoor hebben de tapuit, de nachtzwaluw, vlinders als het heideblauwtje, reptielen en slangen het ook steeds moeilijker.’’

Vaste schaapskooi

De kooi moet met de hand worden afgebroken en opgebouwd door medewerkers van It Fryske Gea wanneer de kudde verkast. Daarvoor heeft de natuurorganisatie met geld van de Nationale Postcodeloterij, fondsen en giften een bedrijfsauto en een dubbeldeks schapentrailer aangeschaft.

De natuurorganisatie werkt aan een plan om de vaste schaapskooi in Bakkeveen uit te breiden. Hier werd de kudde de afgelopen winter ondergebracht. Omdat er niet voor alle schapen plaats was, moest toen een deel van de kudde worden afgestoten.

Bron: NDC

# Geld vinden in begroting van gemeente? Er valt genoeg te kiezen

1 juni

Ooststellingwerf In Ooststellingwerf zijn voldoende besparingsmogelijkheden aanwezig. Dat blijkt uit een rapport van JE Consultancy BV uit Hoofddorp. Het bureau heeft de hele bedrijfsvoering onder de loep genomen, nu de gemeente structureel geld tekort komt de komende jaren. De ideeën zijn dus nog niet de koers van het college. Ook het college zal uit de 31 opties een keuze moeten maken. Wat vooral opvalt is dat de OZB-belasting relatief laag is in vergelijking met andere gemeenten.

Incidentele meevallers

Bij een aantal raadsfracties bestaat het beeld dat het door overschotten in jaarrekeningen het probleem eigenlijk wel meevalt. Over 2020 blijkt een overschot op de jaarrekening van € 4,5 miljoen te zijn gerealiseerd. Daarvan heeft onder meer € 2,2 miljoen betrekking op eenmalige winstneming in het Grondbedrijf en € 0,8 miljoen op eenmalige voordelen uit de coronamiddelen van het Rijk. Dat zijn dus incidentele meevallers. Het structureel probleem is volgens de onderzoekers wel ‘evident’ aanwezig. Het tekort loopt op tot negen ton per jaar.

Structureel tekort

De herverdeling van het Gemeentefonds - uitgesteld tot 2023 - vormt ook een aanzienlijk risico voor de gemeente. Verder zijn de tekorten op jeugdhulp alleen eenmalig door het Rijk afgedekt, maar dus ook structureel een probleem dat nog wel opgelost moet worden. ‘Het is in onze optiek reëel rekening te houden met een nadelig saldo oplopend tot € 0,9 miljoen in 2025 plus de verwerking van de risico’s en onzekerheden (oplopend tot € 1,7 miljoen in 2025) in het financieel perspectief. Kortom, een structureel tekort van € 2,6 miljoen.’

Zo niet doorgaan’

Het is aannemelijk dat een flink deel ook echt waarheid wordt. Je kunt volgens de onderzoekers kortom niet doorgaan op de huidige weg: besparen of inkomsten verhogen. De reserves bieden incidenteel wel wat ruimte. Zo is er een reserve grondexploitatie van een miljoen euro. Maar de gemeente heeft ambities om woningen te bouwen. Uitbesteding van de buitendienst? Die keuze is al gemaakt. De ‘taskforce jeugd’ wordt om diezelfde reden in het rapport niet opnieuw ter discussie gesteld. Voorgesteld wordt wel om als gemeente een minimum niveau vast te stellen aan voorzieningen in dorpen. Zo worden er enkele sporthalen relatief weinig gebruikt. Maar dat soort keuzes raakt wel aan de leefbaarheid van kernen. ‘Maak keuzes dus wel in samenhang vanuit een visie.’

WMO

Het Dorpsbudget van 65.000 euro afschaffen? Geen wettelijke taak, is dus een optie. De eigen bijdrage per kilometer WMO-vervoer zou kunnen worden verhoogd van € 0,18 naar een meer eigentijds tarief. Deze maatregel zou ook voor degene die meereist kunnen gelden. Opbrengst € 50.000. Het schrappen van de mogelijkheid landelijk te reizen met de Wmo-pas en dit te beperken tot reizen in de regio levert € 330.000 op. Op de WMO hulp bij het huishouden valt € 168.000 te besparen. Of het wenselijk en acceptabel is, blijft een bestuurlijke afweging. Het gaat om het aangeven van technische mogelijkheden om te besparen of meer geld te innen. De huuropbrengst van De Brink zou opgezegd kunnen worden.

Besparingen

Op basis van de historie en bouwwensen voor de toekomst is het mogelijk de raming van de te ontvangen leges omgevingsvergunningen te verhogen met € 200.000 structureel, omdat de onderzoekers verwachten dat het aantal vergunningen hoger zal zijn dan waar nu in de ramingen van uitgegaan wordt. Er is een mogelijkheid om BTW door te berekenen aan de burgers in de afvalkosten. Goed voor € 319.000. Je kunt besparen op onderhoud van wegen of minder maaien. Je zou het budget voor onderhoud monumenten kunnen afschaffen. Een kleiner college levert per jaar ook 170.000 euro op. De komende vier jaar vertrekken tientallen personeelsleden, door een deel niet in te vullen wordt in 2025 ook bijna vijf ton bespaard.

Vergelijking met andere gemeenten

De financiën van Ooststellingwerf zijn vergeleken met zes andere vergelijkbare gemeenten, gelet op aantallen inwoners, sociale structuur, centrumfunctie en het geld dat vanuit het Gemeentefonds wordt ontvangen. Daaronder zijn OWO-partners Weststellingwerf en Opsterland, maar bijvoorbeeld ook Borger-Odoorn, Meppel en Ermelo. De OZB-opbrengst van Ooststellingwerf blijkt bij woningen lager te liggen en op andere gebouwen zelfs veel lager. ‘Als we het gemiddelde tarief hanteren dat voor Opsterland en Weststellingwerf geldt, dan levert dit aan OZB niet-woningen voor eigenaren € 512.563 op en aan OZB niet-woningen voor gebruikers € 350.133. Dus opgeteld € 863.000 aan extra inkomsten.

Besparingspotentieel

Als alle opties zouden worden overgenomen, levert dat een positief saldo van ruim 4 miljoen in 2022, oplopend naar ruim 5 miljoen in 2025. Er is dus een ruim ‘besparingspotentieel’ aanwezig. Maar het blijven uiteindelijk politieke keuzes die college en raad (24 juni en 1 juli) moeten maken. En het raadsprogramma helpt daar niet genoeg bij. Daar worden volgens de onderzoekers teveel prioriteiten in gesteld. Het ontbreekt de gemeente volgens de onderzoekers nu aan een samenhangend, samenbindend en richtinggevend verhaal. Daarbij speelt in Ooststellingwerf het probleem van het rammelende onderlinge vertrouwen in de raad. Het wordt kortom een boeiend debat.

Bron: NDC

# Nieuw bestemmingsplan maakt bouw 200 nieuwe woningen in Lindewijk Wolvega mogelijk

31 mei

Wolvega Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de tweede fase van de Lindewijk in Wolvega, met tot 2030 ruimte voor 200 nieuwe woningen. Het college wil zo tegemoet komen aan de landelijke groeiende vraag naar woningen. Zo kwam er voor de eerste fase van de wijk veel interesse van mensen buiten de gemeentegrenzen. De afgelopen jaren zijn er in de eerste fase van de wijk 500 woningen gebouwd. Weststellingwerf was hierdoor in 2020 relatief gezien de snelst groeiende gemeente van Friesland als het gaat om het aantal inwoners. Vanaf 2 juni kan het ontwerpbestemmingsplan ingezien worden. In het najaar moet het bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Begin 2022 worden de eerste bouwkavels uitgegeven. In de gemeenteraad bestond nog discussie over het bestemmingsplan, zo wilde de oppositie dat er eerst nog een onderzoek gedaan zou worden. Dat kwam er niet van.

Bron: NDC

# Plan voor mestvergister in Oldelamer

31 mei

OldelamerEen veehouder aan de Hoofdweg in Oldelamer wil een mestvergister bouwen. Naast de mest van zijn eigen koeien moeten er ook restproducten van andere bedrijven worden aangevoerd. Met de vergister moet biogas worden geproduceerd. Het is de bedoeling, schrijft de gemeente Weststellingwerf in een memo aan de gemeenteraad, dat de installatie voor 70 procent wordt gevoed met eigen mest en restproducten. Verder worden producten als bloembollen en akkerbouwafval aangevoerd van andere bedrijven. De gemeente noemt bedrijven in de Noordoostpolder en een van de zuivelfabrieken in Heerenveen. De aanvoer van het afval leidt volgens de gemeente tot zo’n negentig extra vervoersbewegingen per jaar, minder dan twee per week dus. Dat valt ‘toch behoorlijk mee’, schrijven B en W aan de raad. De gemeente heeft aan de veehouder laten weten dat het plan past binnen het bestemmingsplan. Het is nu aan de veehouder om een vergunningsaanvraag in te dienen. De veehouder laat per app weten dat het plan nog in een ‘oriënterende fase’ zit en dat nog niets definitief besloten is.

Bron: NDC

 

# Weststellingwerf komt zonder bezuinigingen niet uit rode cijfers: 'Natuurlijk willen we onze eigen broek ophouden, maar ergens keert de wal het schip’

29 mei

Weststellingwerf De Voorjaarsnota van de gemeente Weststellingwerf laat op het Sociaal domein voor dit jaar een tekort zien van bijna € 2 miljoen. Het college wil daarvan € 990.000 dekken uit de coronagelden van het Rijk, omdat een deel van het tekort voortkomt uit maatregelen in het kader van corona. Het college wil nog steeds toewerken naar een sluitende begroting in 2024. Er zijn over een jaar bezuinigingen op komst.

Weinig ruimte voor nieuwe plannen

Met de voorjaarsnota/kadernota informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De kadernota laat door alle financiële problemen weinig ruimte voor nieuw plannen, zo is de boodschap naar de raad voor de behandeling op 5 juli.

Padelbanen

Voor de tennisvereniging in Wolvega wordt een uitzondering gemaakt. Die heeft een aanvraag gedaan voor de aanleg van padelbanen. Padel, een mix van tennis en squash, is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Het college wil daarvoor € 24.500 beschikbaar stellen. In de kadernota wordt € 200.000 toegevoegd aan het investeringsbedrag voor het centrumplan Wolvega. Tegelijkertijd wordt hetzelfde bedrag gekort op het budget voor de Rottige Meente/Driewegsluis. Er is ook ruim € 50.000 extra nodig voor de tweede fase van het fietspad langs de Linde.

Jeugdzorg blijft het probleem

Vooral de dreigende ontwikkelingen in het sociaal domein hebben ook dit jaar weer flinke impact op de financiële situatie van de gemeente. In de jaarrekening 2020 is wel te zien dat de gemeente het afgelopen jaar € 300.000 minder heeft uitgegeven op het budget Specialistische Jeugdhulp ten opzichte van 2019. ‘De maatregelen vanuit ‘Grip op Jeugd’ sorteren dus effect, maar zitten nog niet op het gewenste financiële niveau. We gaan door met de maatregelen.’ Binnen de Wmo zijn de uitgaven voor Huishoudelijke hulp nog niet onder controle. Het college wil met een nieuwe projectstructuur en ‘ingrijpende voorstellen’ nog meer grip op de uitgaven krijgen. ‘De maatregelen zullen gevolgen hebben voor de ondersteuning van inwoners.’

Maatregelen

Voor de zomer van 2022 zal de nieuw gekozen gemeenteraad een plan met noodzakelijke bezuinigingen krijgen voorgelegd, zo stelt het nu nog zittende college. ‘Via dat voorstel willen wij het tekort dan terug dringen met € 500.000 in 2023 oplopend naar € 1 miljoen in 2024, zodat 2024 en 2025 sluiten met een begroot positief saldo.’ Welke maatregelen dat zijn is nog niet bekend. Voor de komende jaren wordt in ieder geval een trendmatige verhoging van de OZB voorzien met 1,5%.

Vergrijzing vergroot het probleem

Het college doet in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een klemmend beroep op het rijk om extra geld te geven voor de taken rond de Jeugd en de WMO. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat gemeenten € 1,7 miljard meer uitgeven aan Jeugdzorg dan ze aan middelen ontvangen. Er is alleen incidenteel wat extra geld toegezegd. Financieel-wethouder Jack Jongebloed stelt dat het zonder structureel extra geld niet lukt. ‘Vanwege de vergrijzing verwachten we dat in de toekomst steeds meer inwoners gebruik gaan maken van de Wmo. Natuurlijk willen we onze eigen broek ophouden, maar ergens keert de wal het schip.’

Herverdeling Gemeentefonds

Maar of dat allemaal genoeg is? Er hangt namelijk nog een donkere wolk dreigend aan de horizon. Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Het Rijk is al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen om dat geld in het gemeentefonds anders over de gemeenten te verdelen. Ook dat brengt onzekerheid met zich mee voor de komende begrotingsjaren. De invoering van de nieuwe verdeling is verschoven naar 1 januari 2023. Uiterlijk in de meicirculaire 2022 van het Rijk moet duidelijk worden wat de nieuwe uitkering per gemeente wordt.

Coronagelden

Op basis van het vierde compensatiepakket corona stijgt de uitkering van het gemeentefonds in 2021 eenmalig met € 361.000. De totale coronagelden tot het met vierde compensatiepakket bedragen € 1.626.036. Dit is allemaal een eenmalig en vrij besteedbaar. Bij de jaarrekening is echter aangegeven dat de gemeente dit geld willen inzetten voor de gevolgen van de corona om recht te doen aan de intentie van deze uitkering.

Bron: NDC

# 17.000 boetes op nieuwe trajectcontrole Drachten-Donkerbroek (in vier maanden tijd)

28 mei

Ooststellingwerf De trajectcontrole op de N381 tussen Drachten en Donkerbroek heeft in de eerste vier maanden van dit jaar 17.134 boetes opgeleverd. Dit blijkt uit cijfers die Justitie vrijdag heeft gepresenteerd. De maximumsnelheid is er 100. Op de N351 tussen Oldeberkoop en Nijeholtpade werden in dezelfde periode 1635 overtredingen geconstateerd. Ook daar is de trajectcontrole in werking. De palen op N381 werden in december in werking gesteld en zorgden diezelfde maand voor 8027 boetes. De apparatuur op de N351 werkte al eerder en leverde 2053 bekeuringen op over 2020. De boetescore op de N381 is opvallend hoog. Buiten de Randstad zijn zulke aantallen uitzonderlijk op wegen met trajectcontroles. Mogelijk moesten veel automobilisten er nog aan wennen. Landelijk leverden alle wegen met trajectcontroles 554.308 boetes op in de eerste vier maanden van dit jaar. Dit zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bron: NDC

# Dode wolf gevonden op N381 bij Appelscha

28 mei

Appelscha Op de N381 bij Appelscha is vrijdag een dode wolf gevonden, meldt Provincie Fryslân. Het dier is waarschijnlijk aangereden door een automobilist. Op de plek waar de wolf is gevonden, wordt onderzoek gedaan om sporen veilig te stellen, meldt Peter van den Meerschaut van de Provincie Fryslân. „Helemaal zeker weten doen we het nog niet, maar alles wijst er erop dat het om een mannetjeswolf gaat.” Glenn Lelieveld, woordvoerder van de Zoogdiervereniging, sluit zich hierbij aan. „DNA-onderzoek is de enige zekerheid, maar ik heb ook foto’s en een filmpje gezien. Daarop zien we een wolf en we hebben het nog nooit mis gehad.”

Onderzoek

Het kadaver van het dier wordt vrijdagavond voor onderzoek naar Utrecht gebracht. Hier wordt door de Wageningen Environmental Research en Dutch Wildlife Health Centre sectie gedaan op de wolf. „Zij doen onderzoek naar de maaginhoud, de doodsoorzaak, de conditie van het dier en of hij bijvoorbeeld hagel in zijn lijf heeft”, vertelt Lelieveld. „Er is bijvoorbeeld eens een wolf ergens anders gedood en versleept. We gaan er in dit geval niet vanuit, maar je moet alles zeker weten.” In de aankomende weken wordt verder onderzoek naar de wolf gedaan en wordt meer bekend over de doodsoorzaak. Ook moet nog blijken of het een wolf was die eerder is gezien in Friesland.

Bron: NDC

# Covid zorgt voor toename van restafval; volgt Weststellingwerf buurgemeenten?

28 mei

Stellingwerven Het is Ooststellingwerf in 2020 nog niet gelukt om de vangdoelstelling van 100 kilo te verbranden restafval per inwoner te halen. Dat meldt het college aan de gemeenteraad. Niettemin doet Ooststellingwerf het binnen Friesland nog steeds uitstekend, zo blijkt uit cijfers van Omrin. In Ooststellingwerf wordt betaald per kilo opgehaald restafval (diftar+).

Tweede plaats

Ooststellingwerf staat met een VANG cijfer van 118 kilo op de tweede plaats van de Friese gemeenten. Heerenveen (ook met Diftar+) staat met 109 kilo restafval op nummer 1. OWO-partnergemeente Opsterland met Diftar (betalen per container) staat op de derde plaats. Het college: ‘Uit de resultaten kunnen we concluderen dat de drie Diftar gemeenten het allen beter doen, dan de niet Diftar- gemeenten. De invloed, die inwoners in Diftar gemeenten hebben op de hoogte van hun afvalstoffenheffing vergroot hun bewustzijn over afval en afvalscheiding.’

Weststellingwerf

De raad van Weststellingwerf staat op 7 juni nu voor het besluit om het voorbeeld van Ooststellingwerf te volgen. De raad wil in meerderheid niet het systeem van Opsterland (betalen per geleegde container), maar dat van Heerenveen en Ooststellingwerf: betalen per kilo. Dat bleek tijdens een commissievergadering. Dat Weststellingwerf het met ruim 200 kilo nog steeds veel slechter doet, blijkt ook uit deze Omrincijfers.

RIVM maatregelen

Het college van Ooststellingwerf geeft ook een verklaring voor het nog niet halen van de gehoopte 100 kilo. Het is zelfs meer dan in 2019. ‘Een van de redenen komt naar ons idee door Covid-19 en de daarvoor gestelde RIVM maatregelen. Sinds maart 2020 moest er veel thuis worden gewerkt, waardoor bij de huishoudens meer afval ontstond. Uit de cijfers van Omrin (en de rest van Nederland) blijkt dat daardoor bij de huishoudens gemiddeld circa 11 kilo meer restafval per inwoner is ontstaan. Daarnaast werd er in onze plattelandsgemeente tijdens de strenge maatregelen vanwege Covid-19 veelvuldig in huis en tuin geklust en opgeruimd. Er werd meer grof afval naar de milieustraat gebracht dan in 2019.’

Bron: NDC

# Bioscoop gaat weer open en wordt vernieuwd mede dankzij ondersteuning gemeente: ‘Steenwijk biedt met bioscoop een mooi en compleet aanbod’

27 mei

Steenwijk De eerste subsidie uit de net gelanceerde regeling voor een vitale binnenstad van Steenwijk is een feit. Het college van B&W besloot de aanvraag van Luxor Vastgoed BV voor aanpassingen aan de bioscoop in Steenwijk te honoreren. Daarmee is het herstel en tegelijkertijd een vernieuwing van de bioscoop mogelijk. Wethouder Bram Harmsma: „Deze aanvraag sluit precies aan bij wat we met de regeling willen bereiken: een levendige binnenstad met voorzieningen die passen bij een stad als Steenwijk. Met een compleet aanbod. En daar hoort wat ons betreft een bioscoop als vanzelfsprekend bij. Met aantrekkingskracht voor jong en oud. Daarom zijn we blij met dit initiatief en steunen we het ook.” De subsidie van € 150.000,- is bedoeld voor bouwkundige aanpassingen aan het pand.

Economische spin-off

De bioscoop in Steenwijk staat vanaf oktober 2020 leeg. De eigenaar van het pand – Luxor Vastgoed BV – heeft aangegeven te willen investeren in de renovatie van het pand om de bioscoopfunctie nieuw leven in te blazen én in kwaliteit te verbeteren. Wethouder Bram Harmsma: „Uit onderzoek blijkt dat een bioscoop een belangrijke voorziening is in binnensteden. Dat komt met name door de economische spin-off die het heeft: mensen gaan na een filmbezoek vaak nog even de stad in om ergens wat te eten of te drinken of gaan vóór het bioscoopbezoek in de stad een hapje eten. Wat dat betreft snijdt het mes bij deze voorziening aan twee kanten: een mooi aanbod voor onze inwoners en bezoekers en tegelijkertijd een impuls voor de ondernemers in de binnenstad.”

Foyer wordt ‘huiskamer van Steenwijk’

Luxor Vastgoed heeft aangegeven een bioscoop te willen realiseren die midden in de samenleving staat. Het plan is de foyer om te bouwen tot ‘huiskamer van Steenwijk’. Dit moet ertoe leiden dat de bioscoop meer is dan alleen een filmzaal maar ook ontmoetingsplek wordt. De subsidie uit de stimuleringsregeling is bedoeld als bijdrage in het herstellen, verbeteren én vernieuwen van het huidige pand aan de Goeman Borgesiusstraat.

Subsidie voor vitale Steenwijker binnenstad

De stimuleringsregeling ‘vitale binnenstad Steenwijk’ werd onlangs in het leven geroepen om het voorzieningenniveau, de retail en de leisure in de binnenstad van Steenwijk op peil te houden. Dat zijn de sectoren die het recreatief winkelprofiel van de stad kenmerken en bepalen, maar de laatste jaren onder druk staan. Om leegstand te voorkomen wil de gemeente met de nieuwe regeling eigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad stimuleren om in hun vastgoed te investeren. 

* Op de gemeentelijke website is meer informatie over te regeling te vinden.

Bron: NDC

# Plaatselijk Belang stopt geld uit omgevingsfonds Vermilion in verduurzamen dorpscentrum Oldetrijne

27 mei

Oldetrijne Het bestuur van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne ontvangt 6000 euro uit het omgevingsfonds van gasbedrijf Vermilion. Plaatselijk Belang hield een informatiebijeenkomst met de project- en pr-leiders van Vermilion. Die praatten PB bij over het gehele traject van de boring aan de Meenthe in Sonnega van afgelopen maanden. De boring is inmiddels afgesloten en de boorlocatie is weer opgeruimd.

Verduurzaming van dorpscentrum

Behorend bij deze boring had Vermillion een omgevingsfonds ingesteld. Na het schrijven van een projectplan ontving Plaatselijk Belang hieruit een bijdrage van 6000 euro. Dit bedrag wordt besteed aan de verduurzaming van het dorpscentrum in Oldetrijne, door onder meer energiebesparende maatregelen

Bron: NDC

# Terrassen mogen weer uitbreiden: wordt voldaan aan voorwaarden, verleent gemeente toestemming tot einde seizoen

26 mei

Weststellingwerf - De regeling voor het tijdelijk uitbreiden van terrassen bij horecabedrijven wordt voortgezet. Ondernemers die hiervan gebruik willen maken, worden opgeroepen een verzoek bij de gemeente in te dienen. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden, verleent de gemeente toestemming tot aan het einde van het terrassenseizoen (24 oktober). Ondernemers die in 2020 toestemming voor uitbreiding ontvingen, hoeven bij een gelijkblijvende opzet niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel dienen zij bij de gemeente te melden dat zij dit jaar onder dezelfde voorwaarden hun terras uitbreiden.

Minder tafels en stoelen

Om horecabedrijven tegemoet te komen, mochten zij onder voorwaarden tussen 1 juni en 19 oktober 2020 hun terrassen tijdelijk vergroten. Belangrijkste reden was het feit dat horecaondernemers minder tafels en stoelen op de normale terrassen konden plaatsen vanwege de 1,5 meter-maatregel.

Meer gasten ontvangen

Door verruiming van het terras kunnen ondernemers, rekening houdend met de voorgeschreven 1,5 meter afstand, meer gasten ontvangen. Terrassen kunnen verruimd worden door aan te sluiten bij bestaande terrassen en/of door gebruik te maken van de openbare ruimte. De terrassen mogen alleen bestaan uit tafels met stoelen, dus geen statafels met krukken.

Mogelijkheden

Ondernemers dienen de omgeving te vragen wat ze van het plan vinden. De omgeving (winkels, woningen, voorzieningen) moeten toegankelijk blijven en de doorstroming van het verkeer mag niet worden belemmerd. Per situatie wordt met de ondernemer bekeken wat de mogelijkheden zijn. Om de loopstromen van de gasten op en rond het terras in goede banen te leiden, verdient het volgens de gemeente aanbeveling gastmannen/vrouwen in te zetten. Er mag geen muziek op het terras wordt afgespeeld. Als er overlast is, wordt er gehandhaafd. De gemeentelijke handhavingscapaciteit is beperkt. Prioriteit ligt dan ook bij handhaving achteraf. Er wordt daarom ook een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de ondernemers.

Bron: NDC

# Centrum Wolvega wordt één grote supermarkt: klanten maken kans op prijzen

26 mei

Wolvega Ondernemers in Wolvega zijn blij eindelijk weer bezoekers te mogen ontvangen in de winkels. Dit willen winkeliers vieren met hun klanten. Daarom zet de Stichting Sweet Future zaterdag 29 mei een actie op in het centrum van Wolvega. Van 10.00 tot 17.00 uur verandert het centrum voor één keer in de grootste openluchtsupermarkt van Nederland. Aan beide ingangen van de winkelstraat, bij supermarkt Albert Heijn en Modehuis Boersma, staat een stand van Sweet Future. Daar staan supermarktwinkelwagens en trolleys klaar. De borg van 5 euro kan worden gedoneerd aan Sweet Future, dat ondernemers bijstaat in deze coronatijd. Klanten kunnen lokale ondernemers ondersteunen door een envelop te kopen voor 50 euro met vijf waardebonnen van 10 euro. Van welke winkels de waardebonnen zijn, is een verrassing. Bij aanschaf van de envelop maken deelnemers kans op prijzen zoals een luchtballonreis, boodschappenpakketten, beautypakket en bakkerstassen. Verder zijn er ondernemers die een speciale Sweet Future box hebben samengesteld, zoals kok Jan Smink. Sweet Future geeft ondernemers advies, kleine vergoedingen en dient als sparringpartner om over de toekomst na te denken. Voor de lange termijn ziet Sweet Future zich als stimuleringsfonds voor startende ondernemers of ondernemers die willen groeien.

http://www.sweetfuture.nl

Bron: NDC

# Lemsterweg wordt eindelijk aangepakt: ‘Het kan niet met regulier onderhoud of lapwerk’

26 mei

Wolvega Het herstel van de Lemsterweg in Munnekeburen liet lang op zich wachten, maar de gemeente gaat nu toch in het najaar met de weg aan de slag. Het gedeelte tussen de Gracht en de Tjonger vertoont al jaren scheuren in het wegdek en dat leidt tot gevaarlijke situaties voor vooral fietsers. Daarover is al veel gemopperd in de gemeenteraad.. Ook een inwoner vergeleek in april de weg nog met een attractie in de Efteling. Het college kondigde in november vorig jaar aan dat het probleem in de eerste helft van dit jaar zou worden aangepakt. Maar dat wordt nu dus dit najaar. De komende periode wordt gebruikt voor overleg met de plaatselijke belangen, de agrarische sector en inwoners uit de omgeving.

Scheuren

De Lemsterweg ligt op veengrond. Deze grond droogt steeds verder uit door de drogere zomers en bomen die veel grondwater nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat de grond verzakt en er scheuren ontstaan. In de droge zomer van 2018 was de helft van de rijbaan onbruikbaar. De afgelopen jaren is de weg gerepareerd met nieuwe lagen asfalt. Dit was een tijdelijke oplossing. De nieuwe lagen asfalt maken de weg zwaarder. Dit zorgt voor verdere en snellere verzakkingen. Wethouder Jack Jongebloed zei in maart dat hij een duurzame oplossing wilde. ‘Het kan niet met regulier onderhoud of lapwerk.’

Bermverharding

Aan de kant van de polder zitten de meeste scheuren in de weg. Dit stuk van de weg wordt vervangen door bermverharding. Ook aan de kant van de vaart komt bermverharding. Daar tussenin komt een nieuwe laag asfalt. De ondergrond van dit deel van de weg is niet uitgedroogd. Daarom zal de weg volgens de gemeente hier niet verzakken en scheuren. Ook wordt de weg smaller en komt de weg dichterbij de vaart te liggen. Ook wordt de maximale snelheid verlaagd van 80 naar 60 km per uur. ‘Met alle aanpassingen wordt de weg veiliger voor al het verkeer.’

Bron: NDC

# Geluidsontheffing voor seismisch onderzoek van Vermilion

22 mei

Munnikeburen Het college van B&W verleent een geluidsontheffing (toestemming voor te hard geluid) aan Vermilion voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in de westhoek van de gemeente, Slijkenburg, Scherpenzeel, Munnekeburen en Langelille. Het onderzoek geeft Vermilion een (3D-)beeld van de ondergrond. Dit beeld helpt geologen om lagen te onderscheiden waar mogelijk aardgas of aardwarmte aanwezig is. Het beeld laat niet zien of er ook echt aardgas of aardwarmte aanwezig is. Daarvoor is een proefboring nodig. De geluidsontheffing voor het seismisch onderzoek betekent niet dat Vermilion een proefboring mag doen. Als het onderzoek aantoont dat er mogelijk aardgas of aardwarmte in de ondergrond is, moet het bedrijf nieuwe procedures doorlopen om toestemming voor een proefboring uit te voeren. Het beleid van de gemeente over gaswinning blijf negatief.

Bron: NDC

# Ook dit jaar organiseert Stichting Speelweek Wolvega weer haar jaarlijkse Speelweek in de laatste week van de zomervakantie (16 t/m 20 augustus) voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

21 mei

Wolvega Het thema voor dit jaar blijft nog even geheim maar het belooft weer een fantastische week te worden vol leuke activiteiten zoals buikschuiven, vlaggenroof, vossenjacht, workshops en nog veel meer. De voorbereidingen zijn in volle gang en omdat door Corona nog steeds veel activiteiten niet door kunnen gaan vindt de Stichting het extra belangrijk om ook deze zomer de Speelweek weer te kunnen houden. Kinderen die mee willen doen met aan Speelweek kunnen zich binnenkort inschrijven via de website www.speelweekwolvega.nl. Op de basisscholen in Wolvega worden flyers uitgedeeld waarop de start van de inschrijving vermeld wordt en ook via Facebook wordt dit bekend gemaakt. De Speelweek is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 en de kosten van deze week zijn €25,00 per persoon. Stichting Speelweek Wolvega is nog op zoek naar groepsbegeleiders.  Ben jij 16 jaar of ouder, vind je het leuk om met kinderen te werken, ben je een doorpakker en heb je zin in een fantastische week? Meld je aan via onze website.

# Ooststellingwerf betaalt mee aan Moluks monument in Rotterdam; ‘verbondenheid is groot en er is sprake van grote mate van betrokkenheid'

21 mei

Oosterwolde - Ooststellingwerf betaalt vijfhonderd euro mee aan het nog te realiseren Landelijk Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Het is zeventig jaar geleden dat het eerste schip met Molukkers op de Lloydkade aankwam in Nederland. Ooststellingwerf werd specifiek benaderd omdat in Oosterwolde een grote Molukse gemeenschap is. Sinds begin jaren 50 van de vorige eeuw zijn er Molukse gemeenschappen in Nederland. Er waren in Fochteloo twee opvanglocaties voor Molukkers (de kampen Ybenhaer en Oranje). Sinds het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw is er een Molukse wijk en een Molukse gemeenschap in Oosterwolde. Ooststellingwerf heeft altijd een speciale band gehad met de Molukse inwoners. ‘De verbondenheid is groot en er is sprake van een grote mate van betrokkenheid van de gemeente op het wel en wee in de Molukse gemeenschap in Oosterwolde. De gemeente heeft belang bij een goede relatie en zal hier dan ook altijd aandacht voor hebben.’

De gemeente maakt daarom een uitzondering op de regel dat alleen subsidie wordt gegeven aan lokale projecten.

Bron:NDC