#Mbo- en hbo-scholen maken samen met Arriva lesroosters voor komend schooljaar

15 juli

NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, het Nordwin College, ROC Friese Poort en het Friesland College hebben met vervoerder Arriva een oplossing gevonden om het aantal reisbewegingen van studenten in het openbaar vervoer in Friesland te spreiden. De lesroosters worden zo gemaakt dat studenten niet allemaal tegelijk naar de locaties hoeven te komen.

Landelijke afspraak
Als de scholen na de zomervakantie weer beginnen, betekent dit extra reizigers in het openbaar vervoer. Daarom is landelijk samen met onderwijsorganisaties gewerkt aan spreiding van de lestijden. Milfred Hart, regiodirecteur Noord Arriva Nederland: “Wij zijn al heel snel in gesprek gegaan met de mbo- en hbo-scholen in Friesland. Wij hebben de partijen bij elkaar gebracht. Het waren intensieve gesprekken waarbij onze vervoerkundigen een adviesfunctie hadden. Met een hele constructieve samenwerking als resultaat.” Provincie Fryslân is als opdrachtgever van de ov-concessie akkoord gegaan met deze oplossing.

Capaciteit in het ov
Sinds 1 juli is het openbaar vervoer er weer voor iedereen. Wel is het voor reizigers van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen. Arriva rijdt volgens de normale dienstregeling. Vervoerders roepen landelijk op zoveel mogelijk verspreid over de dag te reizen en de drukte te mijden. Om deze reden zijn met de onderwijsinstellingen afspraken gemaakt. Zodat studenten niet allemaal tegelijkertijd het ov gebruiken om naar de locaties te reizen.

Coronamaatregelen scholen
Door de gevolgen van het coronavirus is de capaciteit op onderwijslocaties beperkt. Voor reizen met het openbaar vervoer wordt opgeroepen zoveel mogelijk verspreid over de dag te reizen. Deze twee maatregelen hebben ertoe geleid dat de scholen aan de slag zijn gegaan met een andere manier van roosteren. De lessen worden gegeven in tijdsblokken. Aan de meeste roosters wordt nog gewerkt. De nieuwe roosters gaan in het nieuwe schooljaar in. Dit is per 24 augustus 2020.  

# Lokale ondernemers kopen aula in Noordwolde

15 juli

Heerenveen - De aula in Noordwolde is verkocht. De plaatselijke ondernemers Michiel Kranendonk en Herman van Dijk nemen het pand voor 230.000 euro over van uitvaartvereniging De Laatste Eer. Vrijdagmorgen wordt de overdracht getekend bij de notaris in Wolvega. Het nieuws werd dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een extra ledenvergadering, waar 39 aanwezige leden instemden met de opheffing van de uitvaartvereniging. Michiel Kranendonk laat desgevraagd weten dat ze op zoek gaan naar een huurder in de medische sector. De totale investering van de aula was in 2016 nog 455.000 euro. De sociale voorzieningen om overledenen op te baren worden door de kopers mee overgenomen. De opheffingsvergadering was het einde van twee turbulente jaren, die nu op de valreep niet eindigen met een faillissement van de vereniging in Noordwolde. De nieuwe aula had een exploitatietekort van zeker 3000 euro per jaar. Er loopt er nog een onderzoek naar de rol van de penningmeester, waartegen door het nu aftredende bestuur aangifte is gedaan wegens fraude. De schulden kunnen nu volledig worden afbetaald. Het bestuur kan dus alsnog in totaal 22.500 euro betalen aan familieleden van overleden leden, die de gebruikelijke ledenkorting van 800 euro door geldgebrek sinds april vorig jaar zijn misgelopen. Er is zelfs een klein batig saldo van enkele duizenden euro’s, dat de zustervereniging in Steenwijk als bruidsschat ontvangt.

Bron: NDC

# Nieuwe gemaal Makkingaasterpolder opgeleverd door Wetterskip

15 juli

Makkinga - Wetterskip Fryslân heeft gemaal Makkingaasterpolder opgeleverd, het gemaal vervangt het oude uit 1963. Het gemaal ligt aan de zuidkant van De Tsjonger, vlak bij Makkinga. Vanuit de polder zwemmen vissen ongeschonden De Tsjonger in.

Het gebouw is beeldbepalend en daarom gerenoveerd. Er zijn twee nieuwe pompkelders gebouwd aan beide kanten van het bestaande gemaal. In oktober 2019 werd er begonnen met het verwijderen van de oude pompkelders. De bouw kostte in totaal 1,4 miljoen euro. Met twee pompen kan het gemaal per minuut 60 kuub (60.000 liter) water verwerken. Dit gebeurt automatisch als de waterstand in het achterliggende gebied te hoog is, het gemaal bepaalt zelf of er één of twee pompen nodig zijn. Zo bespaart het waterschap op de energiekosten. ,,Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meervraag naar (zoet) water’’, aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Met gemaal Makkingaasterpolder is Wetterskip voorbereid op de toekomst. Wetterskip Fryslân leverde onlangs ook het Noordergemaal (De Veenhoop) en gemaal Drachten Zuid op.

Bron: NDC

# Jeugdhonk Oldemarkt kan blijven bestaan: ‘Gelukkig maar’

15 juli

Oldemarkt - Sloot het jeugdhonk in Oldemarkt in het verleden bijna omdat er te weinig jeugd aanwezig is, sloot de boel onlangs – nadat een nieuwe groep vrijwilligers de boel twee jaar geleden overnam – bijna omdat er te weinig begeleiders waren. Na een meedenkavond begin deze maand heeft een aantal vrijwilligers zich aangemeld. ,,Erg mooi nieuws, we kunnen door. Stoppen, dat zou toch zonde en jammer zijn.” Annita Boer is voorzitter van het jeugdhonk in het dorp. Een aantal jaren geleden kon ze het niet over haar hart verkrijgen dat er geen honk meer zou zijn voor jeugd in Oldemarkt. Er is al niet veel te doen in het dorp, dus het jeugdhonk moest blijven. ,,Het was zonde dat het zou stoppen, want dan komt het nooit meer terug. Dit kwam op ons pad, erg leuk.” Met een aantal medevrijwilligers pakte ze de handschoen op, nadat de toenmalige vrijwilligers ermee stopten, om nieuw leven in het hele gebeuren te blazen. Met succes. Iedere vrijdagavond kan de jeugd naar het honk komen. De ene keer is het mobieltje in de hand, wat hangen op de bank, de andere keer vindt een speurtocht of andere activiteit plaats. Op één woensdag in de maand is er bovendien een middag voor basisschoolkinderen. Het uiteindelijke doel van Annet en haar medevrijwilligers is dat de jeugd op vrijdag zelf alles oppakt als het gaat om activiteiten organiseren. ,,Zodat we het natuurlijk overdragen”, vertelt ze. ,,We letten dan wel op, staan op de achtergrond, maar zij draaien het dan zelf.”

Sociale plek

De sociale functie van het jeugdhonk is belangrijk, geeft Annita aan. Als voorbeeld haalt ze haar eigen kind aan. ,,Voor deze jeugd is er in het dorp niet heel erg veel te doen, vooral ’s avonds niet. Mijn kind heeft een handicap, die kan niet naar sporten. Hij kan mee en leert de andere jeugd in het dorp kennen. De maatschappelijke functie is groot. Waar moeten ze anders heen?”

In coronatijd lag het honk vanzelfsprekend stil. ,,Het was niks aan, we gingen gewoon dicht”, zegt Annita. ,,De jeugd was al aan het mopperen”, glimlacht ze. ,,Want wanneer zouden we weer opengaan? Je merkt gelijk het gemis van het honk, ze vonden het niet zo grappig dat we dicht gingen. Ze stonden nog net niet voor de deur, haha. Het is nu vakantietijd, dus we zijn nog steeds dicht. Zodra de scholen beginnen, gaan wij weer los. Om open te gaan hoeven we alleen het gras te maken, de plantenbakken vullen en de voorraad aanvullen. Dan kunnen we weer.”

Meedenkavond

Begin deze maand werd een zogenaamde meedenkavond georganiseerd, waarbij ook mensen vanuit de gemeente van de partij waren. Twee vrijwilligers waren gestopt en er bleven daardoor te weinig mensen over om het honk op vrijdagavond te begeleiden. ,,Het was een avond in samenwerking met Jelma Jonkers (buurtwerker). Kor van der Velden (coördinator kernen & wijken) was er ook. We hebben er toen twee vrijwilligers bij gekregen. Later kregen we een bericht dat nog iemand zich had aangemeld, die af en toe ook kan helpen. We zijn geholpen, we kunnen door.”

Initiatief nemen

In het honk zijn op een gemiddelde vrijdagavond tussen de 10 en 15 jongeren van de partij. Soms zijn het er wat meer. Annita: ,,We zetten muziek aan. Ze kunnen hier frisdrank kopen, snoepjes, chips. Door corona kwam er niets van, maar doorgaans willen we de kinderen zélf initiatief laten nemen. Wat willen jullie doen? Gaan we hangen en op de telefoon, of gaan we wat leuks buiten doen? Onlangs was er een fietsspeurtocht. Die kant willen we meer op.” Na de zomervakantie gaat het honk weer open. Vooral de kinderen reageerden enthousiast over het behoud van hun stekkie. ,,’Yes, we blijven open’, riepen ze. Daar doen we het voor, voor de kinderen. We blijven open, gelukkig maar”, aldus Annita Boer.

Bron: NDC

# Naaimachines onderweg van Noordwolde naar Congo

15 juli

Noordwolde - Kringloop de Veurdele helpt niet alleen projecten voor onder andere jeugd in de omgeving van Noordwolde, maar ook in het Afrikaanse Congo. Het betreft het educatieve project Mikondo in Congo-Kinshasa. Dat is een Nederlands project waar kinderen, met weinig kansen naast de gewone schoolopleiding, een beroepsopleiding kunnen en mogen volgen. Het betreft het educatieve project Mikondo in Congo-Kinshasa. Dat is een Nederlands project waar kinderen, met weinig kansen naast de gewone schoolopleiding, een beroepsopleiding kunnen en mogen volgen.

Zelfredzaam

„Om bij de educatie te helpen geeft de kringloopwinkel naaimachines om zo jonge meisjes de kans te geven om zelfredzaam te worden”, meldt Johan Stuivenvolt, die zijn vader George Stuivenvolt met he runnen van de winkel te hulp is geschoten. „Ze kunnen dan bij schoolverlating aan de slag als naaister of modeontwerpster. Een eigen atelier te beginnen is van vele jonge scholieren een te verwezenlijken droom als doorzettingsvermogen getoond wordt. Jongens krijgen de mogelijkheid om zich te bekwamen in timmerwerkzaamheden. Zo hebben ze bijvoorbeeld de schoolbanken van de school in elkaar gezet.” Maar ook daar heerst nu veel angst over de gevolgen van het coronavirus. Voorlopig is thuisblijven voor scholieren nog steeds het motto.

Voor de bevolking van de wijk Mikondo is water en zeep een schaars goed en goede informatie ook. Er heerst bijvoorbeeld verwarring over de beschermende maatregelen. Er heerst angst, voor de ziekte. Er is ook argwaan over de bedoelingen van westerse organisaties, die zeggen te komen helpen, maar juist er op uit zouden zijn daar de macht te krijgen. Daar is natuurlijk bij de hulp uit Noordwolde geen sprake van.

Tweede kans

Kringloop De Veurdele moedigt educatie van enthousiaste jonge mensen aan door het schenken van naaimachines en timmergereedschappen. Het gaat om spullen die bij de winkel worden afgegeven voor een tweede kans. Die worden ingezameld en meegeven als de leiding van het project een bezoek brengt aan ons land. Dat gebeurde ook afgelopen zaterdag. Toen werden door Mieke Rang uit Willemsoord samen met twee Franse Congolezen bij de kringloopwinkel naaimachines in ontvangst genomen. Die zijn inmiddels onderweg naar Congo. Johan Stuivenvolt: „Mocht u in huis nog een oude naaimachine hebben staan die nog goed genoeg is voor een tweede leven, wij houden ons aanbevolen. Dit geldt ook voor oude timmergereedschappen en attributen voor het bewerken van de(moes) tuin. Wij nemen het graag van u in ontvangst.”

Bron: NDC

# Regiodeal Zuidoost-Friesland is rond: rijk investeert 15 miljoen

13 juli

Heerenveen - Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat de Regiodeal Zuidoost-Friesland is gesloten. Het rijk investeert 15 miljoen euro: de overheden in de regio verdubbelen dat bedrag. Het gaat om de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Om de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven in de regio het hoofd te bieden wordt er de komende vier jaar meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in de dorpen en het landschap. De gemeenten dienden een plan in om de kernen in kleine dorpen leefbaar te houden. In de dorpen moeten voldoende plekken komen waar jong en oud kan verpozen. Grotere regionale kernen als Wolvega, Gorredijk, Akkrum en Jubbega verdienen een kwaliteitsimpuls. Zuidoost-Friesland wil zich toeristisch gaan verkopen als ‘het andere Friesland’. De gemeenten willen samen met Wetterskip Fryslân de waterhuishouding beter aanpassen op toekomstige perioden van droogte, en er moet een regionaal onderzoekscentrum komen dat is toegespitst op de kennis van de bodem. Regiodeals zijn een initiatief van Rutte-III. In drie etappes kwam er 950 miljoen euro beschikbaar. Het rijk betaalt de helft, de regio lapt de andere helft.

Bron: NDC

 

# Stellingen betrokken in Ooststellingwerf

13 juli

Oosterwolde - De coalitie zegt het kan wel, de oppositie zegt het kan niet: de stellingen over de bestuurbaarheid van het minderheidscollege in Ooststellingwerf zijn betrokken. Na de afsplitsing van raadslid Edwin Meijerhof van Ooststellingwerfs Belang ligt de vraag op tafel of het minderheidscollege nog genoeg draagvlak heeft om door te besturen. In een extra raadsvergadering in augustus moet hierop een antwoord komen. Dat wilden zes oppositiepartijen, de drie collegepartijen gaan hiermee akkoord. De laatsten, inclusief D66, zien geen reden om te stoppen met het minderheidscollege. Ze wijzen naar het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma waarmee de raad heeft ingestemd en dat burgemeester en wethouders beschouwen als leidraad bij het besturen. ,,Hiermee hebben we de traditionele manier van besturen losgelaten.’’ Zes oppositiepartijen zien het anders. Berend Leistra, fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt daarover: ,,Juist bij het uitvoeringsprogramma heeft het college steun gezocht bij de collegepartijen. Die meerderheid is nu helemaal weg.’’ Wolter Slager van Wij Lokaal noemt het standpunt van de collegepartijen om door te gaan te triest voor woorden. ,,Ontsporen lijkt zo de enige optie.’’

Bron: NDC 

# Hele dorpskom van Elsloo wordt 30 kilometer zone

13 juli

Elsloo - 110 suggesties leverde het in eerste instantie op: de bijeenkomst ‘Het kon verkeren, ook in Elsloo’, die in november geheel in het teken stond van verkeersveiligheid in Elsloo. De lijst werd teruggebracht naar een shortlist van vijftien hoofdpunten, die onlangs door het Plaatselijk Belang van het dorp werd doorgenomen met de gemeente. De dorpskom van Elsloo volledig inrichten als 30 kilometer zone is daarvan de belangrijkste. Op die plek geldt nu nog dat er 50 kilometer per uur gereden mag worden. Alle buitenwegen rondom Elsloo en Tronde worden 60 kilometer wegen. Veel draagvlak is er voor het weren van vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De provincie is volgens Plaatselijk Belang Elsloo op de hoogte van de dorpswens om de bus langs de rand van het dorp te laten rijden. Dat heeft gevolgen voor de beide bushaltes (centrum en Noord), die dan naar de rondweg verplaats dienen te worden. Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de strooiroute Hoofdweg-Noord. Die blijft gehandhaafd, zo liet de gemeente weten.

Schoolzone

Er wordt gekeken of er een nieuwe schoolzone aangelegd moet worden, maar eerst wordt afgewacht hoeveel effect de 30 kilometer zone heeft.

Bron: NDC 

# Fietsschool Fietsersbond zoekt testpersonen voor nieuwe doortraproutes rondom Heerenveen

12 juli

Heerenveen - De Fietsschool van de Fietsersbond zoekt geïnteresseerden die een of twee nieuwe doortraproutes rondom Heerenveen willen uitproberen. De rondjes zijn ongeveer twintig tot vijfentwintig kilometer lang. De routes voeren door een groene omgeving en over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers. Daarnaast zijn ze geschikt voor iedereen die erin geïnteresseerd is. ,,In meerdere plaatsen zijn al routes ontwikkeld. Nu zoeken we oudere fietsers die ze willen testen en hun mening hierover willen geven", aldus de Fietsersbond. Ondertussen worden doortraproutes getest in: Heerenveen (2), Joure, Sneek (2), Oosterwolde, Drachten (2), Ureterp, Leeuwarden (2), Franeker, Berlikum (2), Damwoude en Dokkum. Wie een route wil testen kan een e-mail sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl. Gevraagd wordt de plaats te vermelden waar u een route wilt uitproberen. U ontvangt vervolgens een link naar een korte enquête over de route.

Initiatiefnemers

De doortraproutes zijn een initiatief van de Friese Fietsschool en worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.

Bron: NDC 

# Gemeente zet nieuwe methode in tegen eikenprocessierups

10 juli

Wolvega - De gemeenten Weststellingwerf en Westerveld houden zich al jaren bezig met biodiversiteit. Parasiteren lijkt de nieuwste effectieve methode. Om de eikenprocessierups te bestrijden, worden de nesten uit bomen gehaald en verzameld in containers. Normaal gesproken worden de nesten daarna door gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven verbrand. Onderzoeker Silvia Hellingman heeft samen met hoveniersbedrijf Roel Timmerman B.V. een systeem ontwikkeld waarmee de nesten niet verbrand hoeven te worden, maar kunnen worden ingezet voor een natuurlijke bestrijding. Containers met ‘geparasiteerde’ eikenprocessierupsen worden namelijk in speciale kasten geplaatst. Geparasiteerde rupsen zijn rupsen waar de natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen en sluipwespen eitjes op hebben gelegd. Deze rupsen gaan daardoor dood. Uit de dode rupsen komen natuurlijke vijanden, die weer andere rupsen kunnen parasiteren.

Nieuwe methode

De containers en de kasten zijn beveiligd zodat de brandharen van de eikenprocessierups niet voor overlast zorgen. Wel kunnen de natuurlijke vijanden zich verder ontwikkelen in deze kast en rond het voorjaar uitvliegen. Een medewerker van de gemeente houdt dit proces goed in de gaten. In de afgelopen jaren zijn boomverzorgers van Roel Timmerman BV door Silvia Hellingman getraind in het herkennen van geparasiteerde nesten, zodat ze weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

‘Samen met gemeente Westerveld willen we natuurlijke vijanden stimuleren. We hopen dat er met de nieuwe methode een biologisch evenwicht ontstaat tussen de eikenprocessierups en hun natuurlijke vijanden. Dit past uitstekend bij de duurzame uitstraling van gemeente Weststellingwerf’, vertelt wethouder Mariska Rikkers van gemeente Weststellingwerf.

Bron: NDC 

# Wolvega werkt samen aan herwaardering winkelcentrum

9 juli

Wolvega - Winkeliersvereniging WOW hield 1 juli voor bijna 70 WOW-leden, overige winkeliers en andere betrokkenen bij het winkelcentrum in Wolvega de presentatie van de verschillende consumentenonderzoeken die in maart zijn uitgevoerd als input voor de op te stellen centrumvisie. Belangrijkste conclusies van passanten en bewoners over het winkelcentrum Wolvega: de klant kiest vaker dan gemiddeld voor de kwaliteit van de supermarkten en overige winkels in Wolvega ten opzichte van andere gemeenten. De goede parkeergelegenheid en bereikbaarheid zijn echte pluspunten, maar de langgerekte winkelstraat mist gezelligheid en sfeer.

Verleiden

Opvallend is dat de klant vooral voor niet-dagelijkse boodschappen vaker dan voorheen uitwijkt naar o.a. Steenwijk. Het bestedingsniveau in winkels die zich met name richten op merk en service is hoog. Voor deze winkels is het de uitdaging om hun doelgroep nog meer te verleiden om naar Wolvega te komen. Met name trendgevoelige winkels en daghoreca lijken de meest toegevoegde waarde te hebben op het huidige winkel- en horeca-aanbod in het centrum. Hebben de coronamaatregelen nog effect gehad op de uitkomsten? Zo vroeg een aantal ondernemers zich af. Jeroen Verwaaijen van Strabo: ‘dit effect lijkt niet groot te zijn geweest, we waren nog net op tijd’. Zowel André Doffer van DisCvision, die eind mei nog aanvullend onderzoek heeft gedaan, als Verwaaijen denken een realistisch beeld over zowel de klant als zijn winkelgedrag te hebben verkregen. 

Adviesbureau BRO neemt de resultaten van nu mee in de volgende stap: het maken van een centrum- en detailhandelsvisie Wolvega. Dit doen zij samen met de winkeliers, gemeente, WOW en ook de vastgoedeigenaren en bewoners. Komend voorjaar wordt de visie voor een aantrekkelijker winkelcentrum inclusief openbare ruimte opgeleverd. Dit moet ook want de gemeente wil medio 2021 van start met de uitvoeringsagenda. Duo-voorzitter van de WOW, Bert Piest, is er blij mee: ‘eindelijk heb ik vertrouwen dat we samen iets moois gaan maken: een sfeervol en energiek centrum dat recht doet aan onze winkeliers en waar we met elkaar ‘stiekm trots’ op kunnen zijn’.

Bron: NDC 

# Cultuurplein Noordwolde krijgt bijzondere tafel met touchscreen

9 juli

Noordwolde - Het Cultuurplein in ’t Vlechtwerk in Noordwolde heeft een waardevolle toevoeging gekregen. Op woensdagmiddag werd de Multi Touch Table in gebruik genomen door Bianca Veldhuizen (museum), Baukje Krediet (bieb) en Hans van der Meer (dorpsarchief) met assistentie van Wethouder Roelof Theun Hoen. De tafel met touchscreen leent zich bijzonder goed voor een interactieve beleving door bezoekers van het Cultuurplein. Kinderen, volwassenen en ouderen vinden via het aanraakscherm snel hun ‘weg’ naar toepassingen die voor hen interessant zijn. Het thema is: ‘Klik en swipe voor cultuur, historie en educatie’. De aanschaf van de tafel werd mogelijk gemaakt door de gemeente. Het is een project van Nationaal Vlechtmuseum, Bibliotheek Zuidoost Fryslân, Tourist Info Vlechtdorp Noordwolde en Dorpsarchief Noordwolde.

Bron: NDC 

# Buurt in actie voor Voetpad

9 juli

Munnekeburen - Ruim twintig aanwonenden van het Voetpad van Munnekeburen en Scherpenzeel hebben dinsdag actiegevoerd. Ze willen dat Staatsbosbeheer het pad beter gaat onderhouden. ‘Staatsbosbeheer, die tijdens de actie aanwezig was, weigert tot nu toe het Voetpad te onderhouden terwijl het haar wettelijke plicht is’, zegt Reinier de Jong, voorzitter van Plaatselijk Belang SMS. De aanwonenden willen met hun actie aantonen dat onderhoud niet zo moeilijk en duur hoeft te zijn. ‘Wij helpen graag een handje mee.’ De actie was niet zonder resultaat. Er staat een afspraak met een wethouder van de gemeente Weststellingwerf op de agenda en na de zomer gaan bewoners, Plaatselijk Belang en de Stichting Ondernemende Veenpolder met Staatsbosbeheer om de tafel om de situatie te inventariseren en te zien waar ze elkaar kunnen vinden in oplossingen.

Bron: NDC 

# Raadslid Meijerhof splitst zich af van Ooststellingwerfs Belang

8 juli

Oosterwolde - Raadslid Edwin Meijerhof splitst zich af van Ooststellingwerfs Belang, de grootste partij in de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Meijerhof neemt zijn zetel mee en laat de grootste coalitiepartner met vier zetels achter. De coalitiepartijen houden daarmee nog maar 9 van de 21 zetels over. Meijerhof noemt de gebrekkige samenwerking binnen de fractie een belangrijke reden voor zijn vertrek. Hij spreekt over verschillende stromingen in de fractie waardoor er volgens hem te veel „onrust en onduidelijkheid” is. „Ik kan niet samenwerken met een fractie die steeds een eigen koers vaart”, licht hij toe. Meijerhof zegt dat de partij en hij er nog gesprekken hebben gevoerd om bij elkaar te blijven. Maar: „op een gegeven moment moet je knoop doorhakken”, aldus het raadslid dat tot eind mei in Ecuador vastzat. Het Ooststellingwerfs Belang geeft aan de beslissing te betreuren. Het is niet de eerste keer dat er in de lokale partij gedoe is over de koers. In september 2018 splitsen Wolter Slager en Jenny Dolsma zich af, zij zitten nu gezamenlijk in de fractie WijLokaal. Edwin Meijerhof geeft aan door te gaan als eenmansfractie. De coalitie kan nu slechts steunen op negen zetels: 4 voor Ooststellingwerfs Belang, 3 voor het CDA en 2 voor de PvdA. Maar voor Meijerhof hoeft de coalitie niet te vrezen, zegt hij. „De uitgangspunten van de coalitie zijn goed. Ik wil het hen niet te moeilijk maken.”

Bron: NDC 

# Als paddenstoelen...

8 juli

Oosterwolde - De bouw van de eerste 44 van de 170 nieuwbouwwoningen in het Haerenkwartier in Oosterwolde is nagenoeg afgerond. De afwerking kan beginnen. Onder meer aan de Hoge Haer staan vier woningblokken van zes woningen, aan de Dwarshaer staat één blok met zeven woningen, aan de Vossehaer wordt ook gebouwd. Daar wordt momenteel een woningblok gerealiseerd evenals aan de Ybenhaer. De bouw van de woningen is eind februari gestart. De aannemer zet de woningen in een hoog tempo neer: vanwege de voorgefabriceerde bouwmaterialen doen ze er gemiddeld een maand over om elf woningen op te leveren.

Bron: NDC 

# Buurtsportwerk leert volwassenen fietsen

8 juli

Wolvega / Oosterwolde - Voor velen is het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld. Voor Rachida en Magda, geboren in Marokko en Egypte niet. Afgelopen vrijdag behaalden zij hun fietsdiploma. Rosé Buskermolen van Buurtsportwerk heeft de deelneemsters de afgelopen maanden begeleid. Ook de verkeersregels en de bijbehorende termen zijn nieuw en worden uitvoerig behandeld is de cursus. In het begin van de opleiding is er vooral veel tijd voor het leren voelen van balans. Na een Coronapauze werd er een eigen fiets gekocht en was het deelnemen in het verkeer een veelvoorkomende bezigheid. Stapje voor stapje zijn er steeds drukkere straten bezocht. Tot slot is er onder een viaduct door en over een bruggetje gefietst. Een hele beproeving voor de dames. Buurtsportwerk biedt vaker fietslessen aan voor beginners.

Bron: NDC 

# Werkzaamheden Nieuweweg Noordwolde-Zuid.

7 juli

Noordwolde - Afgelopen maandag is er een begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden aan de Nieuweweg, ter hoogte van de  kruising Mauritsweg - Oosterseveldweg . Er wordt gewerkt aan de bestrating, waardoor op dit moment  doorgaand verkeer niet mogelijk is. Volg daarom de omleidingsborden, de weg is afgesloten t/m 17 juli 2020

# Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Vitale Vakantie Parken Drenthe gaan onder één dak wonen

7 juli

Dwingeloo - Per 1 januari 2021 wordt een gedeelte van het voormalige Planetron aan de Drift in Dwingeloo ingericht als zogenaamd Toeristisch Huis. 

Trefpunt
Door samen op één locatie te gaan werken wordt de samenwerking tussen deze partijen nog verder geïntensiveerd en kunnen efficiency voordelen behaald worden. Ook kan het Toeristisch Huis gaan dienen als trefpunt voor andere organisaties, personen en bedrijven die gerelateerd zijn aan de sector recreatie en toerisme.

Inspirerend
“Na een zoektocht van een klein jaar zijn we uiteindelijk bij het voormalig Planetron in Dwingeloo uitgekomen. Alles in deze omgeving ademt toerisme en recreatie en dat zal inspirerend werken”, aldus Robert Kleine, voorzitter van het Recreatieschap Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink beaamt dit. “Al langere tijd leeft bij ons de wens voor het realiseren van een plek, waar partijen die werken voor deze sector een gezamenlijk onderkomen hebben. Wij zijn blij dat dit nu gelukt is”. 

Eigentijds
Voordat er verhuisd kan worden vindt er eerst nog een verbouwing plaats. Het pand wordt gemoderniseerd en verduurzaamd, zodat het een eigentijds onderkomen wordt. Marketing Drenthe en Vitale Vakantieparken zijn nu nog gehuisvest in Assen, het Recreatieschap Drenthe in Diever

# Staatssecretaris beslist nog niet over Lelylijn maar wacht uitkomsten lopende onderzoeken af

7 juli

Regio - De drie noordelijke provincies zien kansen voor de economie in het Noord-Nederland indien de Lelylijn wordt aangelegd.

‘De Lelylijn blijkt de beste keuze te zijn om de bereikbaarheid tussen het Noorden en de Randstad in de toekomst te verbeteren.’ Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie Noordelijke provincies. ‘Een nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam en Groningen, kan een belangrijke aanjager zijn voor de economische ontwikkeling’. Maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil eerst de uitkomsten van een aantal andere onderzoeken naar snellere verbindingen met Noord-Nederland afwachten voordat ze inhoudelijk ingaat op de kansen van de Lelylijn. Dat maakte ze onlangs bekend in een kamerdebat. Uit het vorige week verschenen haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de aanleg van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen goedkoper kan uitpakken dan aanpassing van het bestaande spoor via Zwolle. Volgens Van Veldhoven biedt de Lelylijn zeker mogelijkheden, maar lopen er nog een aantal onderzoeken waarbij ook wordt gekeken naar reistijdwinst en er zijn andere bedragen aan gekoppeld. De aanleg van de nieuwe Lelylijn zou tussen de 3,2 tot 6,4 miljard euro gaan kosten. Een van de alternatieven, het aanpassen van het bestaande spoor tussen Zwolle en Groningen voor snellere treinen, kost volgens het rapport tussen de 3,6 en 7,1 miljard euro. Indien via Zwolle-Meppel een snelheid van 200 km/uur wordt gerealiseerd, wordt de reistijd tussen Groningen en Schiphol ruim 100 minuten. De huidige reistijd vanaf Groningen naar Schiphol is ongeveer 130 minuten. Via de Lelylijn wordt de reistijd Groningen-Schiphol ruim 90 minuten. Een extra tijdwinst van 10 minuten. De onderzoekers verwachten niet dat een snellere treinverbinding ook mensen uit Amsterdam, Utrecht of de rest van de Randstad naar het noorden trekt. De Lelylijn is geen directe oplossing voor de woningnood in de Randstad. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bouw van 100.000 woningen in het noorden niet realistisch is.

Bron: NDC

# Scholenkoepel Ambion doneert meubilair aan Stichting Townships SA

7 juli

Oudeschoot - Scholenkoepel Ambion heeft meubelen gedoneerd aan Gambia. De stichting had oude, maar goede meubelen over. Die zijn gedoneerd aan de Stichting Townships S.A. Die stichting geeft kinderen in Afrika een hoopvolle toekomst via onderwijs en het oprichten van scholen. De container is vrijdag bij OBS De Ynset in Rottum volgeladen met tafels, stoelen en ander schoolmeubilair. Een dag eerder had de OBS Mr. J.B. Kanschool uit Jubbega hun meubelen al in de container gedaan. Vanwege hun fusie met de OBS Op ‘e Grins uit Hoornsterzwaag hadden zij schoolmeubilair over.

Bron: NDC

# Friese inventarisatie van grote vuurvlinder

7 juli

Rottige Meente/Brandemeer - Tussen tussen 23 juli en 6 augustus worden twee periodes van drie tot vier dagen een extra inventarisatie gehouden van de grote vuurvlinder. Deze vlinder komt alleen voor in laagveenmoerassen in Noord-Nederland. De verspreiding van deze vlinder is op dit moment onvoldoende bekend. De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en enkele vrijwilligers van de grote vuurvlinder vinden het daarom belangrijk om een inhaalslag te maken en een beter beeld te krijgen van de verspreiding in Friesland. De grote vuurvlinder is erg zeldzaam en we weten nu te weinig om de soort goed te kunnen beschermen. De vrijwilligers tellen vooral eitjes en rupsen, maar hopen natuurlijk ook de vlinder zelf te spotten.

Wie mee wil doen, kan zich tot uiterlijk 16 juli aanmelden via www.vlinderstichting.nl/friese-inventarisatie-grote-vuurvlinder

Bron: NDC

# Duidelijke afname hulpvraag ondernemers

6 juli

Oosterwolde - Kwamen er in de periode tot en met mei nog 370 aanvragen bij de gemeente Ooststellingwerf binnen voor de Tozo-regeling (uitkering voor zelfstandig ondernemers), dat waren er in het eerste deel van juni nog maar 50. Wethouder Marcel Bos constateert dat er dus sprake is van een flinke afname van de harde roep om hulp. ‘Aanvragen zullen nog wel binnen blijven druppelen, maar de hoos die we in het begin van de Tozo-regeling hadden, lijkt voorbij.’ Stapsgewijs versoepelen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De horeca mag gasten ontvangen en in de winkelgebieden wordt het weer wat drukker. Om kansen en mogelijkheden optimaal te benutten, is er nauw overleg tussen ondernemers en de gemeente. ‘Er kan gelukkig al weer heel veel en het gaat goed hier in Ooststellingwerf’, zegt wethouder Bos. ‘We verdienen hier in de gemeente de versoepeling dan ook met recht.’ Sinds de opening van de horeca hebben zich in Ooststellingwerf nog geen excessen voorgedaan. ‘In Ooststellingwerf lijkt iedereen goed met alle regels om te gaan’, concludeert Bos tevreden. ‘Mochten er op het gebied van ondernemen toch problemen zijn, wacht dan niet en trek aan de bel. Juist door in gesprek te blijven, komen we hier samen verder.’ Sinds het begin van de crisis heeft Bos intensief contact met de verschillende ondernemersverenigingen en –belangen in Ooststellingwerf. In samenspraak met de gemeente zijn terrassen tijdelijk vergroot, zodat de horeca zich makkelijker aan de anderhalve meter-maatregel kan houden. In maart is op verzoek van winkeliers de Stationsstraat in Oosterwolde tijdelijk hele dagen opengesteld. ‘Als gemeente konden we daaraan meewerken, omdat er tijdens de crisis veel minder mensen op straat waren.’ De drukte neemt nu door de versoepelingen weer toe, dus in overleg gaat maandag de straat in de middag weer dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Bron: NDC

# Heerenveen telt 108 ambtenaren meer dan in 2016

6 juli

Heerenveen - Bij de gemeente Heerenveen zijn in vier jaar tijd meer dan honderd extra mensen in dienst getreden. Op 1 januari 2016 stond de teller op 382 voltijdbanen, op 1 januari 2020 op 490. Begin 2019 waren dit er nog 455; oftewel een toename van 35 fte in het laatste jaar. Vooral bij de afdeling Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning en de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling zijn sinds begin 2019 meer mensen komen werken: respectievelijk plus 19 en plus 11 voltijdbanen. De stijging bij Maatschappelijke Ondersteuning heeft met name te maken met de uitbreiding van het aantal jeugd- en gezinswerkers. De plus bij Ruimtelijke Ontwikkeling heeft onder meer te maken met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Bron: NDC

# Samenwerken voor Fries landschap

5 juli

Beetsterzwaag - Vereniging It Fryske Gea en Stichting Landschapsbeheer Friesland hebben besloten om per 1 januari 2021 intensief samen te gaan werken. It Fryske Gea schakelt Landschapsbeheer voortaan in voor landschapsbeleid en -beheer. Daarnaast gaan de organisaties hun ondersteunende diensten delen. De samenwerking wordt beklonken met een bestuurlijke fusie, waarbij het bestuur van It Fryske Gea tevens het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Friesland wordt. Met het bundelen van de krachten kunnen de organisaties beter opkomen voor de belangen van het Friese landschap. Op verzoek van de provincie hebben de organisaties in de afgelopen maanden onderzocht hoe een samenwerking tussen Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea tot stand gebracht kan worden. Voor LBF was het de laatste jaren steeds lastiger om zelfstandig te blijven, omdat de financiële positie sterk onder druk stond. Gezien het belang van de activiteiten die LBF uitvoert en het feit dat LBF de kennisorganisatie voor landschap is, is gezocht naar een duurzame oplossing die meer kansen biedt voor het landschap. De uitkomst van het onderzoek is de bestuurlijke fusie, waarbij LBF een zelfstandige Stichting blijft, een herkenbare entiteit binnen It Fryske Gea.

Meedenken

Landschapsbeheer Friesland gaat in de toekomst meer capaciteit vrijmaken voor het meedenken in beleidsontwikkeling over hoe grote ontwikkelingen ten goede gekeerd worden voor het landschap. Voorbeelden hiervan zijn de veenweidevisie, dijkversterkingen, de inpassing van duurzame energiewinning en de nieuwe bossenstrategie. De medewerkers van Landschapsbeheer zullen minder vaak zelf projecten uitvoeren en vaker anderen in staat stellen om het landschap te beschermen en te beheren. Daarvoor geven zij ondersteuning aan agrarische collectieven, dorpen die natuur in en om hun woonomgeving willen stimuleren en natuurlijk de beheerploegen die op vrijwillige basis belangrijke parels van het Friese landschap onderhouden. Voor Arjen van der Meer, voorzitter van It Fryske Gea, is de ondersteuning van Landschapsbeheer een investering in de toekomst: ‘Er komt een aantal grote ruimtelijke ingrepen aan, die het Friese landschap kunnen maken of breken èn er is meer behoefte bij mensen om zelf natuur en landschap te beschermen. Een bolwerk van kennis en van meedenkers bij Landschapsbeheer is onmisbaar om dat te helpen ontwikkelen.’

Onafhankelijk

Voorzitter Meine Scheweer van Landschapsbeheer Friesland voegt daar aan toe: ‘Er ligt een plan waarin Landschapsbeheer zijn onafhankelijke rol behoudt en waarin een gezonde organisatie ontstaat die nieuwe kansen kan creëren voor het Friese landschap.’ Van der Meer heeft ruime ervaring met samenwerkingsvormen: ‘Als voorzitter van LandschappenNL heb ik de fusie mogen begeleiden van de landelijke koepels waaronder It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland vallen. Het bundelen van de kennis en de inzet van personeel, vrijwilligers en leden heeft echt meerwaarde voor natuur en landschap.’

Provincie Fryslân ondersteunt de overgang naar deze situatie. Gedeputeerde Douwe Hoogland: ‘We hebben de aandacht en zorg voor het landschap prominent in ons bestuursakkoord gezet. De provincie heeft sterke maatschappelijke partners nodig om alle landschapsvraagstukken, bijvoorbeeld rondom het veenweidegebied, op te pakken. Ook stimuleren wij lokaal draagvlak en de inzet van vrijwilligers. Ik ben daarom blij dat Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea op deze manier hun krachten bundelen. Twee sterke partners die onafhankelijk genoeg zijn om op te komen voor verschillende belangen, zoals Landschapsbeheer Friesland dit bijvoorbeeld doet door de collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen.’

Bron: NDC 

# Huizenplan moet jongeren in Makkinga houden

5 juli

Makkinga - Een betaalbaar huis voor jongeren zodat ze in eigen dorp kunnen wonen. Dat is het doel van de actie ‘Blijf hier wonen’. In Makkinga is een werkgroep gestart om dit concept verder uit te werken. ,,Jongeren gaan allemaal studeren in de stad. Als ze klaar zijn, blijven ze allemaal op hun studentenkamer zitten. Ze hebben namelijk geen geld om een huis te kopen’’, vertelt initiatiefnemer Kees Gorter. Daarom is dit concept bedacht: jongeren kunnen een klein huis kopen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. ,,Doordat het kleine energieneutrale woningen zijn, is het niet duur en kan er ook nog gespaard worden voor een volgende stap.’’ Het is niet de bedoeling dat de jongeren hun hele leven in deze huizen blijven wonen. Door de bouwstop mogen alleen tijdelijke woningen gebouwd worden. ,,Wij hebben in Makkinga nog een huisartsenpraktijk en een basisschool, maar over winkels praten we al niet meer. Als dat zo doorgaat, blijven er in het dorp geen voorzieningen over. Dat willen wij met dit plan voorkomen’’, vertelt de iniatiefnemer.

Deelauto's bij nieuwe woningen

,,Wij hebben in Makkinga nog een huisartsenpraktijk en een basisschool, maar over winkels praten we al niet meer. Als dat zo doorgaat, blijven er in het dorp geen voorzieningen over. Dat willen wij met dit plan voorkomen’’, vertelt de iniatiefnemer.

Om jongeren in het dorp te houden is verder een betere bereikbaarheid nodig. ,,Veel jongeren werken in de steden en daarom is het belangrijk dat ze er snel kunnen komen. Anders willen ze niet in de dorpen wonen.’’ Dat kan volgens Gorter met snellere busroutes, maar ook door deelauto’s bij de nieuwe woningen beschikbaar te stellen. ,,Dan kunnen jongeren de auto reserveren als ze ergens naartoe moeten.’’ In de werkgroep zitten zes jongeren, van wie Alana Wijnsma (22) er een is. ,,We doen nu een haalbaarheidsonderzoek in Makkinga om te kijken of er animo voor dit plan is. De eerste geluiden vanuit het dorp zijn heel positief. Het doel is echt om jongeren in het dorp te houden en niet om jongeren uit andere dorpen aan te trekken. Als er in een andere plek ook veel jongeren een woning zoeken, kan het project ook daar gestart worden.’’

De gemeente moet nog akkoord gaan met dit plan.

Bron: NDC

# Nieuwe dirigent Voor Gemengd Koor Boyl

4 juli

Wolvega - Het Gemengd Koor Boyl stond de afgelopen 5 jaar onder de bezielende leiding van Marijke Beute, die een zeer succesvolle periode afsluit en zich verder gaat concentreren op haar zangcarrière. Het koor is haar veel dank verschuldigd. Het was een mooie periode, afgesloten met de zeer geslaagde en druk bezochte lustrumconcerten. Dat betekent dat er een nieuwe dirigent gaat aantreden en dat is niemand minder dan Johan Rodenhuis uit Nijeveen. Een zeer ervaren dirigent, die naar verwachting zeer goed bij het koor past. Het koor is trots dat zij deze ervaren rot heeft kunnen vastleggen. De ingezette lijn zal worden voorgezet. Op zoek naar nog beter. Helaas heeft de Coronacrisis het zingen de afgelopen tijd onmogelijk gemaakt. Het koor hoopt in september weer te kunnen starten met de repetities. Dan zal ook de nieuwe concertagenda bekend worden.

Uiteraard kunnen belangstellenden, die graag lid willen worden of vrijblijvend willen komen meezingen, nu al contact opnemen. Kijk daarvoor op www.gemengdkoorboyl.nl.

# Beschut werk voor meer organisaties toegankelijk

3 juli

Wolvega - Het afgelopen jaar heeft Weststellingwerf samen met verschillende organisaties het beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking in een nieuw jasje gestoken. In een zogeheten ''Open House'' methode is er voor organisaties de mogelijkheid deel te nemen aan het inkoop re-integratie contract. Daardoor hebben inwoners meer keus en dus kans op een passende werkplek.

Beschut werk

Sommige inwoners hebben een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Inwoners kunnen bij het UWV, of bij de gemeente, een advies beschut werk krijgen. Dit betekent dat deze inwoner kan werken, maar alleen onder beschutte en aangepaste werkomstandigheden. Inwoners met een beschut werk advies hadden weinig keus voor een passende werkplek. Door een ''Open House'' constructie is het aanbod voor inwoners met een advies beschut werk breder en toegankelijker geworden.

Voorheen voerde Caparis het grootste deel van de taken beschut werk uit voor de gemeente. Vanaf 1 juli zijn er verschillende organisaties als nieuwe contractpartners voor beschut werk aangesloten. Dit zijn Aalsum en Nieuwland, Buro Ecolan, IederZijnWerk, NoordWest Groep N.V., Stam B.V. en Stichting Ambacht Noordwolde. Ieder kwartaal kunnen nieuwe organisaties zich aanmelden bij de gemeente als beschut werklocatie. Organisaties die informatie wensen of zich aan willen melden kunnen contact opnemen met de gemeente.

Bron: NDC

# Huurders krijgen zonnepanelen cadeau van Woningstichting

3 juli

Wolvega - Woningstichting Weststellingwerf is in Wolvega gestart met het plaatsen van gratis zonnepanelen op haar huurwoningen. Na Wolvega zijn haar huurders uit de andere dorpen aan de beurt voor gratis zonnepanelen. Eind 2021 hoopt de Woningstichting het merendeel van haar woningen van zonnepanelen te hebben voorzien.

Goedkoper wonen

Iedere gezinswoning krijgt in principe 8 zonnepanelen op het dak. Dit scheelt huurders gemiddeld zo’n 450 euro per jaar aan stroomkosten. De huurders krijgen de zonnepanelen cadeau van de woningstichting. Zij betalen hier niets extra voor.

De Woningstichting heeft het bedrijf GD Solar uit Blokzijl opdracht gegeven om de zonnepanelen te plaatsen. Via de website stroomvanjedak.nl kunnen bewoners zien wanneer welke woning aan de beurt is voor zonnepanelen. Daarnaast informeert de Woningstichting haar huurders hier persoonlijk over.

Ook huurders van appartementen profiteren

De Woningstichting plaatst ook zonnepanelen op de daken van haar appartementsgebouwen. De mate waarin, wordt nog uitgezocht. Maar in ieder geval zoveel dat het scheelt in de energiekosten van gemeenschappelijke voorzieningen zoals een lift. Huurders van appartementen hebben op die manier ook voordeel van de zonnepanelen.

Sommige woningen krijgen geen zonnepanelen

Er zijn woningen waar geen zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld als er niet genoeg ruimte is op het dak, als de woning een monument is of als de woning op korte termijn ingepland staat voor herstructurering. Sake Lageveen, directeur-bestuurder van de Woningstichting: “Sommige woningen krijgen geen zonnepanelen. We vinden het belangrijk dat de huurders van deze woningen toch ook kunnen besparen op hun woonlasten. Vandaar dat we nadenken over een vorm van compensatie. Hoe die compensatie er uit ziet, horen zij zo snel mogelijk van ons.”

Over de Woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf verhuurt en onderhoudt bijna 2700 woningen, verdeeld over 15 dorpen, allemaal in de gemeente Weststellingwerf. Het grootste deel van haar woningbezit staat in Wolvega (rond de 1950 woningen) en in Noordwolde (ruim 550 woningen).

Bron: NDC

# Gemeente trekt bij Rijk aan de bel over tekorten

2 juli

Wolvega - In een brief aan minister Ollongren maakt Weststellingwerf haar zorgen kenbaar over de financiële situatie van de gemeenten. Net als vele andere gemeenten kampt Weststellingwerf met ernstige structurele tekorten. Het college heeft recent besloten 2,5 miljoen euro te bezuinigen. ‘Naast het voorzieningenniveau voor onze inwoners staat ook een stijging van de gemiddelde woonlasten op het spel. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk dat extra geld vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld’, schrijft de gemeente in de brief.

Sociaal Domein

De kosten in het Sociaal Domein blijven, ondanks intensieve pogingen om deze onder controle te krijgen, steeds verder oplopen. Bovenop de door het Rijk bij de decentralisaties opgelegde kortingen nemen in veel gevallen de kosten nog verder toe door een steeds verder toenemende vraag, de grote complexiteit en de beperkte mogelijkheden om daarop als gemeente te kunnen sturen. Dat wordt nog eens verergerd door maatregelen zoals het abonnementstarief voor de Wmo. Al deze maatregelen betekenen dat onze gemeentelijke autonomie steeds kleiner wordt.

Coronacrisis

Ook merkt de gemeente de effecten van de coronacrisis. ‘Dat zal ongetwijfeld een grote aanslag doen op onze financiële positie, waarbij het nog maar de vraag is of onze gemeente voldoende gecompenseerd gaat worden voor de tekorten die dit met zich meebrengt.’ Daarnaast dreigt de oplopende opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds die voor vele kleinere en middelgrote gemeenten, waaronder Weststellingwerf, de nekslag zou kunnen zijn. ‘U begrijpt dat hierover grote ongerustheid is ontstaan bij onze gemeenten omdat wij hierdoor onevenredig hard worden geraakt.’ Weststellingwerf roept het kabinet op te zorgen voor een realistische vergoeding voor het sociaal domein, het terugdraaien van het abonnementstarief in de Wmo en invulling geven aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van de decentralisaties.

Gemeentefonds

De gemeente pleit tevens voor een volledige vergoeding van de gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van de coronacrisis. De herverdeling van het Gemeentefonds moet worden uitgesteld en in elk geval zodanig aangepast dat gemeenten onder de 100.000 inwoners niet onevenredig hard worden geraakt. Het kabinet moet met gemeenten in gesprek over de toereikendheid en omvang van het Gemeentefonds in relatie tot de toegenomen gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. ‘Indien deze maatregelen niet tijdig worden gerealiseerd, is het heel goed mogelijk dat onze gemeente de komende jaren geen sluitende begroting aan onze raad kan voorleggen.’

Overleg

Donderdag 2 juli vindt een overleg plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van BZK. Tijdens dit overleg staan de gemeentefinanciën op de agenda. Bestuurders uit het hele land willen duidelijk maken dat bij veel gemeenten financiële problemen aan de orde zijn. Tekorten in het sociaal domein, de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds en de financiële gevolgen van de corona-crisis leiden tot tekorten.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft alle Friese gemeenten opgeroepen om een brief naar het kabinet te sturen (Minister van BZK en Minister van Financiën) over hun financiële situatie. Alle briefkopieën bundelt de VNG in boekvorm, zodat ze voorafgaand aan het debat deze verzameling kunnen aanbieden.

Videoboodschap

Wethouder Rikkers vertegenwoordigt Weststellingwerf en is fysiek aanwezig in Den Haag bij het aanbieden van de petitie. Vorige week stuurde wethouder Financiën Jack Jongebloed al een videoboodschap.

Bron: NDC

# Geld voor Regiodeal toch nog even geparkeerd

2 juli

Oosterwolde – Gelijk hebben en gelijk krijgen. Voor onafhankelijk raadslid Simon ter Heide was bij de behandeling van een agendapunt over de zorgeconomie heel veel begrip, velen vonden dat hij eigenlijk gelijk had, maar er werd bijna anders besloten. Het draaide allemaal om het collegevoorstel om nu 165.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het ambitiefonds om de voortgang van het veel belovende proces van de regiodeal dit jaar niet te frustreren. Dit bestaat uit driemaal 55.000 euro voor ambtelijke inzet voor de periode 2021 t/m 2023. De regio Zuidoost Friesland is door het kabinet in februari gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regiodeal wil sluiten.

Leefbaarheid

Het Rijk zal vermoedelijk 15 miljoen euro bijdragen aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. En nu wordt dus besproken waaraan het geld wordt besteed. Zodra het geld uit de Regiodeal definitief is toegekend, kan de uitvoering van de projecten per september 2020 starten.

Zorgeconomie

Ooststellingwerf wil het project Zorgeconomie coördineren. Het gaat bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat ouderen op de juiste plek met voorzieningen kunnen blijven wonen in hun regio. Er is nu dus geld nodig voor de ambtelijke ondersteuning, zoals een projectleider. Maar of het Rijk ook dat zorgproject steunt? Ter Heide vond heel principieel dat je dan niet nu al vast als gemeenteraad geld op tafel kunt gaan leggen, zolang nog niet bekend welke projecten gehonoreerd worden.

‘We kennen de feiten niet’

‘Op dit moment beschikt de raad over te weinig informatie over deze problematiek en is er nog geen 100% zekerheid over de werking van de Regiodeal. De besluitvorming voor de komende jaren is dan ook nog niet mogelijk. De raad behoort niet te koersen op verwachtingen, maar op controleerbare feiten. We kennen de feiten niet.’ Wolter Slager Wij Lokaal: ’Je kunt pas geld uitgeven als je weet waarover het gaat. Er zijn geen tastbare resultaten zichtbaar.’ Ter Heide wilde het voorstel om procedurele redenen doorschuiven naar september. ‘We veroorzaken een precedent, dit kan echt niet.’

Onverantwoordelijk

CDA’er Herman Zwart vond dat te onrechte door Ter Heide en Tammo Munting (D66) het beeld werd geschetst van onverantwoordelijk handelen. ‘Het gaat om vertrouwen en toezicht op hoofdlijnen. Ik accepteer het etiket niet van onverantwoordelijk raadslid’. Ter Heide: ‘Toch bent u dat. We gaan niet rommelen met wat volgens onze regels niet goed is. Dan kan ik beter stoppen. Dan ga je alle bevoegdheden van de raad uitkleden, laat alles dan maar over aan het college.’

Voorstel teruggenomen

Ter Heide kreeg zelfs geen steun van zijn oude fractiecollega’s van de PvdA. ‘Ik snap niet waar de PvdA mee bezig is.’ Slager, Ter Heide en de ChristenUnie deden een tegenvoorstel om 55.000 euro beschikbaar te stellen, zodat er tot en met 2021 genoeg geld beschikbaar is. D66 steunde dat ook. Maar de discussie kreeg voor de principiële Ter Heide een verrassend slot. Waar de overgrote deel van de raad akkoord ging, was het burgemeester Harry Oosterman die het voorstel na een schorsing terugnam. In september komt het voorstel terug. De burgemeester had geen zin om het mooie project regiodeal met een verdeeld besluit of te weinig geld te starten, al is hij voor 99% zeker dat het Rijksgeld er wel komt.

Bron: NDC

# ‘Rond Spokeplas moet in zomermaanden van alles te doen zijn’

2 juli

Noordwolde - Het college heeft ingestemd met een subsidie aan Plaatselijk Belang De Eendracht in Noordwolde. De Eendracht ontvangt 15.000 euro voor de uitvoering van het plan om de Spokeplas en omgeving te verbeteren. PB De Eendracht heeft, samen met inwoners, een plan van aanpak gemaakt. Sinds een paar maanden zet een groep inwoners zich actief in om de omgeving van de Spokeplas te verbeteren. Er is een plan gemaakt om dit jaar onder andere nieuwe speeltoestellen te plaatsen en een nieuwe zandlaag aan te brengen.

Toegevoegde waarde

Bij de ontwikkeling van deze plannen zijn Staatsbosbeheer en de gemeente ook actief betrokken. Omdat het van de gemeente ook een wens is meer aanloop richting de Spokeplas te krijgen en gelet op de actieve inzet van inwoners voor het verbeteren van de omgeving ziet B & W haar bijdrage als een toegevoegde waarde.

Recreëren

De Spokeplas moet voor inwoners, bezoekers en toeristen een prettige plek zijn waar op zomerse dagen van alles te doen is. Een schone omgeving, nieuwe speeltoestellen, schone toiletten en een kiosk moet het tot een aantrekkelijk gebied maken om te recreëren.

Corona

Door de huidige coronacrisis kan het zijn dat de plannen die door vrijwilligers zijn ontwikkeld, voor komende zomer niet gerealiseerd kunnen worden of worden uitgesteld. Indien de andere partijen waar een subsidie aan wordt gevraagd (zoals het IMF en het Bercoopfonds) geen subsidie verstrekken, kan het plan niet of mogelijk in een kleinere vorm uitgevoerd worden.

Gebiedsontwikkeling

Daarnaast loopt de gebiedstontwikkeling Spokeplas. De crisis heeft ook zo zijn effect op het verdere verloop van dit project. De participatie en betrokkenheid van de diverse partijen is momenteel niet uitvoerbaar. Met name daarom is deze opgave binnen de gemeente tijdelijk on hold gezet.

Bron: NDC

# Organisaties kunnen al betaalde leges terugkrijgen

2 juli

Wolvega - Organisaties die in de periode van half maart tot 1 september evenementen wilden organiseren, krijgen de al betaalde leges terug. Dat voorstel doet B & W. Door de coronamaatregelen kunnen evenementen in deze periode niet doorgaan. Vanaf half maart tot 1 september mogen geen evenementen plaatsvinden. Voor deze periode was al een aantal vergunningen verleend, waarvoor leges in rekening zijn gebracht op basis van de legesverordening. Er zijn bij de gemeente tien verzoeken ontvangen van organisatoren waarvan het evenement (verplicht) geen doorgang vindt/heeft gevonden. Het voorstel van B & W is om deze reeds in rekening gebrachte leges terug te betalen of kwijt te schelden. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 2600 euro.

Geen inkomsten

Organisatoren van evenementen zijn vaak vrijwilligers en niet winstgevende ondernemingen. Door de coronamaatregelen zijn alle evenementen afgelast. De organisatoren hebben hierdoor geen inkomsten. Voor de verleende vergunning, waar geen gebruik van wordt gemaakt, zijn leges in rekening gebracht.

Geen toezegging

Er is contact geweest met alle organisatoren over het annuleren van het evenement, waarbij is aangegeven dat (indien gewenst) een verzoek om teruggave van de leges gedaan kon worden. Daarbij is geen toezegging gedaan, maar wel de mededeling dat bekeken zou worden of het mogelijk is om de leges kwijt te schelden dan wel terug te betalen.

Bron: NDC

  • Facebook
  • Instagram