# Zeventien miljoen rijkscompensatie voor Friese gemeenten, zoveel kregen de Stellingwerven

15 augustus

Heerenveen -  De bibliotheek Heerenveen geeft vanaf dinsdag 18 augustus weer gratis juridisch advies aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Advocaat en mediator Ellis van Wieren ontvangt dan een persoon per keer van 15.30 tot 17.30 uur. De vragen kunnen betrekking hebben op verschillende rechtsgebieden zoals  het ontslagrecht en het arbeidsrecht dat sinds 1 juli is gewijzigd. Ook vragen op het gebied van de sociale zekerheid kunnen worden gesteld, evenals vragen over echtscheidingen en kinderalimentatie die vallen onder  personen- en familierecht. Daarnaast kan informatie worden gevraagd op het gebied van huur- en woonrecht.

Bron: NDC

# Bibliotheek Heerenveen weer van start met geven gratis juridisch advies

15 augustus

Friese gemeenten hebben 17,3 miljoen euro gekregen van het rijk als eerste compensatie voor de coronaklappen. Het compensatiepakket is voor kosten die gemeenten extra maakten of die ze misliepen, zoals parkeer- en toeristenbelasting. De meeste bedragen zijn bedoeld voor de periode begin maart tot begin juni. In totaal krijgen gemeenten in heel Nederland ruim 566 miljoen euro. ,,Lokale en regionale overheden hebben door het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis moeite hun dienstverlening op peil te houden’’, aldus het ministerie eerder in een brief aan de overheden. Het totaalbedrag was al langer bekend, maar wat het precies voor de lokale overheden betekende kregen ze pas later te horen. Van de Friese gemeenten kreeg Leeuwarden met 5,6 miljoen euro het meeste geld. Het minste geld ging naar Schiermonnikoog: bijna 300.000 euro. Weststellingwerf ontving € 421.820,- Ooststellingwerf moest het doen met € 372.760,-

Bron: NDC

# Gemeente Heerenveen werkt mee aan gaswinning door Vermilion in Nieuwehorne

14 augustus

Nieuwehorne – De gemeente Heerenveen gaat meewerken aan gaswinning door Vermilion in Nieuwehorne. Wel zijn er volgens de gemeente nog tussenstappen nodig. De gaswinningsplannen in Nieuwehorne moet plaatsvinden vanaf een boorlocatie aan de Vogelweide en kent een lange voorgeschiedenis. Het juridische traject begon in 2016 en is nog niet ten einde. De Heerenveense gemeenteraad vergaderde er al vaak over. Uit het nieuwste milieurapport (mer) blijkt volgens de gemeente dat veel wettelijke normen of grenswaarden in Nieuwehorne ,,niet overschreden worden en niet worden benaderd." In een gemeentelijk stuk staat dat: ‘In veel gevallen is er wel sprake van een merkbare of meetbare verandering, maar die heeft bijna altijd een beperkte omvang of is tijdelijk van aard als gevolg van de aanlegwerkzaamheden’.

Geen extra hinder

Met het milieurapport in de hand concludeert de gemeente dat het winnen van gas vanaf de Vogelweide ‘geen belangrijke milieugevolgen’ heeft. En: ‘Tegen de achtergrond van de landbouwkundige activiteiten en natuurlijke processen in het gebied, zijn de negatieve effecten die specifiek aan de gaswinning en het transport zijn toe te schrijven, te verwaarlozen.’ Gaswinning veroorzaakt volgens de gemeente in het gebied ,,waar al van gebeurt niet al te veel extra hinder veroorzaakt." Daarom wil de gemeente (planologische) medewerking verlenen aan de winning. Toch kan gasbedrijf Vermilion nu niet meteen los. Dat duurt nog even.

Winningslocatie

Vermilion wil de geplande proefboorlocatie aan de Vogelweide omzetten in een winningslocatie. Het bedrijf wil daarnaast een pijpleiding aanleggen richting een ‘gasknooppunt’ bij Mildam. Daarvoor moeten bestaande plannen formeel worden gewijzigd.

De voorstellen dienen zes weken ter inzage te liggen. Betrokkenen en omwonenden mogen in deze periode bezwaar maken tegen de wijzigingen. Hierna gaat het proces verder. De gemeente zegt met Vermilion te hebben afgesproken dat het gasbedrijf de kosten van eventuele planschadeclaims betaalt. ,,Dat wordt vastgelegd."

Bron: NDC

# The Others is vijfde film van Opera Spanga

13 augustus

Spanga – Opera Spanga is begonnen met de filmopnamen voor de operafilm The Others. Dat gebeurt op de nieuwe locatie aan de Lindedijk in Spanga. Veehouders Geert en Anneke Slagter hebben hun bedrijf hiervoor beschikbaar gesteld. Voorheen was de theaterlocatie vele jaren aan de Spangahoekweg. Ondanks de hitte gingen de opnamen in de ligboxenstal woensdagmiddag gewoon door.

Bange andersdenkenden

Op 17 oktober gaat de vijfde operafilm van Opera Spanga in première: The Others, over de angst voor de ander. In het Lissabon van 1506 worden duizenden nieuwe christenen (bekeerde joden en Arabieren) in één etmaal het slachtoffer van bange andersdenkenden. Een katholieke Friese matroos, een joodse geldschieter uit Spanje en een islamitische jonge vrouw uit Egypte hebben vreselijke misdaden begaan. En toch blijken ze fatsoenlijke, gepassioneerde mensen te zijn. The Others is gebaseerd op historische gebeurtenissen die nog steeds actueel zijn.

Ligboxenstal

The Others wordt vertoond in de ligboxenstal. De gasten worden verwelkomt een gratis kopje koffie of thee. De bezoeker mag zelf een zitplaats uitkiezen; de organisatie zorgt voor voldoende afstand tussen de zitplekken. Op het erf bevinden zich de kassa en de bar-tent. Ook hier geldt 1,5 meter afstand. De filmvertoning begint om 20.00 uur (matinee: 15.00 uur) en duurt ruim een uur. Er is geen pauze. Na afloop is het mogelijk om een debat bij te wonen onder leiding van programmamaker Bahram Sadeghi.

www.operaspanga.nl

Bron: NDC

# Gemeentes Oost- en Weststellingwerf kondigt rookverbod af

12 augustus

Wolvega / Oosterwolde - In verband met de droogte hebben de beide  gemeentes besloten een rook- en stook verbod af te kondigen. Het rookverbod is geldig in bossen en alle andere natuurgebieden in de gemeente. Eén weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan volgens de Veiligheidsregio al de oorzaak zijn van een brand die natuur verwoest. Het is in Ooststellingwerf (op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf) al verboden in de open lucht vuur te stoken. Verleende ontheffingen worden ingetrokken. In eigen tuin mag vuur stoken wel. De gemeente waarschuwt het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter te laten en een emmer water klaar te zetten. Het rook- en stookverbod geldt zolang de droogte aanhoudt. De gemeentes maken het bekend wanneer het verbod op roken en stoken er niet meer is.

Bron: NDC

# Huurders voormalige Olde Vaert willen pand nu kopen

12 augustus

Noordwolde - Het is in september alweer een jaar geleden dat Piet Nieuwenhuizen en Caroline Bulten uit Wolvega aankondigden in het voormalige café/snackbar de Olde Vaert in Noordwolde een nieuw horecabedrijf te zullen beginnen.

Al snel was het oude interieur verdwenen, er kwam een nieuwe bar, de voorkant kreeg een andere kleur, maar sinds de jaarwisseling is het er opvallend rustig. De deuren zijn nog steeds gesloten. En dat heeft een aantal redenen. Eerst was er een jonge huurder boven het bedrijf, die aanvankelijk weigerde te vertrekken, zonder dat hij een huurovereenkomst had. Dat had de vorige huurder zo ‘geregeld’. Maar gelet op de plannen voor een bed & breakfast bovenin het pand eisten de nieuwe huurders van de eigenaar het vertrek van de huurder. Tot die tijd zou er niets meer gebeuren.

Op de lange baan

Dat conflict sleepte zich een lange tijd door. Zelfs de gemeente bemoeide zich er mee. En toen dat vertrek van de ‘huurder’ via alternatieve huisvesting eindelijk was geregeld brak de coronacrisis uit. Alle horecabedrijven gingen dicht en opnieuw werd dus ook de heropening op de lange baan geschoven. Toch zijn de plannen volgens Nieuwenhuizen niet veranderd. Het streven is nog steeds om het bedrijf te heropenen. Er ligt volgens het stel een solide huurcontract. Maar een derde probleem is dat er niet een juiste klik is met de eigenaar van het pand, die bijvoorbeeld nu weer zelf behang heeft opgeplakt buiten de nieuwe huurders om. Totaal niet naar de smaak van de nieuwe huurders, die ook ineens planten voor de deur aantroffen. Dat moet allemaal weer weg, vindt Nieuwenhuizen, die betreffende de moeizame samenwerking van de ene verbazing in de andere valt.

Meerdere gesprekken

Voor Piet en Caroline reden om naar meerdere gesprekken de koers te veranderen. Ze willen het bedrijf niet meer huren. ,,De inzet is nu om het pand te kopen zodat wij eigen baas zijn en het kunnen opknappen hoe wij dat willen.’’ En de eigenaar zou daar nu sinds enkele dagen ook voor open staan. Verder is Nieuwenhuizen met de gemeente, plaatselijk belang en Staatsbosbeheer in gesprek om het volgende zomerseizoen de kiosk bij de Spokeplas er bij te doen. ,,Er zijn ook plannen om daar wat nieuws neer te zetten. Dus een totaal nieuw gebouw. Als iedereen de mondeling gemaakte afspraken nakomt gaat dit lukken.’’

Bron: NDC

 

# Collegepartijen kiezen voor afmaken van de rit

11 augustus

Oosterwolde - De drie collegepartijen willen nog steeds samen de rit afmaken. Dat meldt fractievoorzitter Henk Dongstra na overleg. In zijn fractie werd maandagavond eveneens het vertrek van Niels van den Berg besproken. Die is overgestapt naar de fractie van StellingwerfPLUS. Dongstra vindt dat er landelijk een einde moet worden gemaakt aan de mogelijkheid die er nu is voor ‘zetelroof’.

‘Betreurenswaardig’

Dongstra wil dit opnieuw aankaarten. Hij noemt het besluit van Van den Berg ‘betreurenswaardig’, helemaal omdat hij de zetel meeneemt. Dongstra vindt dat mensen die voor een partij op de kieslijst staan ook een verantwoordelijkheid hebben jegens die partij. Dan kun je niet nadat je gekozen bent overstappen naar een andere fractie. ‘Dat is laakbaar.’ Daar moet volgens Ooststellingwerfs Belang een einde aan komen. Oud-minister Plasterk was een paar jaar geleden niet tot een aanpassing van de Grondwet bereid. De discussie ging ook toen over de vraag of je nu op een partij of op een persoon stemt. Formeel word je als individu gekozen en is je zetel geen eigendom van de partij.

Fractiediscipline

Voor leden van de fractie van Ooststellingwerfs Belang is de ruimte die de wet biedt deze raadsperiode vooral een noodventiel, een uitweg voor raadsleden die in gewetensnood komen door de fractiediscipline. Volgens Dongstra heb je altijd wel verschil van mening in de fractie. Ook Niels van den Berg was het wel eens niet eens met het meerderheidsstandpunt. ‘Soms kun je afwijkend stemmen, maar soms moet je ook mee in dat standpunt.’ Hij noemt als voorbeeld de pittige discussie in de fractie over de invoering van het afvalsysteem Diftar Plus. ‘Maar dit verrast ons wel. Niels was ook bezig met zaken waar we allemaal achter stonden. Dit had ik niet verwacht.’

Interne conflicten

Het gevoel van onmacht levert in Ooststellingwerf inmiddels elf raadsfracties op. Ooststellingwerfs Belang verloor deze periode vier van de zeven raadsleden en ook de PvdA zag een raadslid zelfstandig verder gaan. Lokale partijen zijn vaak een wespennest die door heftige interne conflicten snel uit elkaar vallen. Dat komt deels doordat nieuwe partijen geen mechanismen hebben om interne conflicten op te lossen, zo werd eerder door politicoloog André Krouwel gesteld. ‘Ze kunnen geen beroep doen op politici met een lange traditie en gezag om iedereen weer op een lijn te krijgen.’ Dongstra bevestigt het beeld dat een lokale partij veel meer bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond. Binnen traditionele partijen heb je geen ‘stromingenstrijd. ‘Nu haken mensen af als ze het gevoel hebben dat ze niets bereiken.’

‘Beter luisteren’

Maar waarom dat deze raadsperiode in zijn fractie wel gebeurt en in de vorige niet, kan Dongstra ook niet verklaren. Maakt hij zichzelf verwijten? ‘Het is een leermoment. Wat hebben we fout gedaan? Dat is moeilijk, misschien nog beter naar elkaar luisteren.’ Zijn gekrompen fractie wil in ieder geval vol positieve energie ‘sterk’ doorgaan tot de volgende verkiezingen op 16 maart 2022. De drie collegepartijen vinden volgens Dongstra dat het raadsprogramma, eventueel geactualiseerd, een prima basis is om het college te laten zitten. De ervaren Dongstra betreurt dat dit gezamenlijk opgestelde beleid steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. ‘We zijn een beetje de weg kwijt. Het is weer ‘wij en zij’ in Ooststellingwerf.’

Zakenkabinet?

Het is maar de vraag of de rest van de raad ook vindt dat het college nog verder kan, gesteund door 8 van de 21 raadszetels. Dat zal dinsdag blijken tijdens een extra raadsvergadering. Dongstra zegt geen flauw idee te hebben wat daar dan uit komt. Zijn voorkeur is dus doorgaan, maar een alternatief zou ook een zakenkabinet kunnen zijn, zoals in Smallingerland. De collegeleden zijn dan niet gebonden aan een partij. Dongstra (72) zegt het raadswerk nog steeds leuk te vinden, al ervaart hij dit als een moeilijke tijd. Of hij daarna weer beschikbaar is, weet hij nog niet. Hij hoopt wel dat de lokale partijen het voor die tijd samen in een werkgroep eens kunnen worden over een gezamenlijke lokale partij.

Bron: NDC

# CDA trekt weer aan de bel over gevaarlijke kruising Friesche Brug in Noordwolde

11 augustus

Noordwolde - De Weststellingwerfse raadsfractie van het CDA trekt opnieuw aan de bel over de vele ongelukken op de kruising bij de Friesche brug in Noordwolde. Autobestuurders vanaf de Oostvierdeparten blijven geen voorrang geven aan verkeer dat vanuit Drenthe daar Friesland binnenrijdt. Het CDA probeert al sinds 2012 de kruising veiliger te krijgen. Om de paar maanden rukken hulpverleners uit in verband met ongelukken. De gemeente heeft eerder met borden geprobeerd het verkeer vanaf de Oostvierdeparten met borden te waarschuwen. Er staat zelfs een bordje met de tekst 'onveilige kruising'. Al sinds 2013 staat het oplossen van het probleem op ook de provinciale agenda. De doorgaande N351 van Noordwolde naar Wilhelminaoord is een provinciale weg. In 2013 pleitte het CDA in provinciale staten voor een betere oplossing dan alleen borden.

'Onacceptabel'

CDA-fractievoorzitter Hans Visser noemde de situatie op deze volgens hem onoverzichtelijke kruising vorig jaar november in een raadsvergadering ‘onacceptabel’. Hij wilde dat het college met het provinciebestuur in overleg ging over het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wethouder Jack Jongebloed stelde toen dat de aanpassingen 'in behoorlijke mate' gedaan waren, ,,maar aanrijdingen zijn niet te voorkomen''. Donderdag botsen wederom twee auto’s op elkaar op de kruising bij de brug waarbij de bestuurders per ambulance naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Vorig jaar oktober werd een camper van de weg geramd. En op 23 juni botste een personenauto op een bestelbus. Allemaal vergelijkbare voorrangsfouten. Voor het CDA is de maat nu vol. Visser: ,,We hebben al vaker aangegeven dat de kruising aangepakt moet worden waardoor het veiliger gaat worden. Dat kan door de kruising overzichtelijker te maken en de krommingen eruit of een vorm van rotonde. Het is nu onacceptabel en we willen niet dat er nog meer aanrijdingen gaat plaatsvinden met alle gevolgen van dien.'' Wethouder Jongebloed heeft bij de provincie het verzoek neergelegd zo snel mogelijk met gedeputeerde Avine Fokkens te overleggen.

Bron: NDC

# Andries Ophof vertrekt bij RTV Drenthe

11 augustus

Noordwolde - Andries Ophof (50) vertrekt bij RTV Drenthe. De oud-Noordwoldiger was daar bijna 25 jaar verslaggever en presentator. Hij gaat aan de slag als communicatieadviseur en woordvoerder bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

‘Ik was aan het rondkijken. Bij een omroep heb je weinig mogelijkheden. Bij de WMD ga ik me vooral met externe communicatie bezig houden. Water wordt steeds belangrijker en er ligt een aantal gevaren op de loer. Het verhaal moet van technisch naar begrijpelijk en dan moet het aan de man worden gebracht. Dat mag ik doen’, aldus Ophof, die spreekt van een ‘mooie uitdaging’.

De Noordwoldiger woont al jaren net over de provinciegrens in Wilhelminaoord. Hij begon in 1996 bij RTV Drenthe als radioverslaggever. Een niet voor de hand liggende keus omdat Ophof de opleiding agrarische economie aan het Van Hall Instituut in Groningen volgde. Zijn nieuwe functie sluit daar meer op aan. Ophof was in de loop der jaren als tv-verslagever en presentator zo’n beetje uitgegroeid tot de anchorman van RTV Drenthe. Nu wordt het dus tijd om een nieuwe stap te maken. Maar ook blijven dingen bij het oude: Ophof is al jarenlang speaker bij het corso Frederiksoord en bij Sc Heerenveen. Dat blijft hij gewoon doen.

Bron: NDC

# Fractie Ooststellingwerfs Belang verliest weer een raadslid

10 augustus

De fractie van Ooststellingwerfs Belang in Ooststellingwerf valt verder uiteen. Ook raadslid Niels van den Berg heeft uit onvrede de fractie verlaten. Van den Berg heeft zich aangesloten bij de fractie van StellingwerfPLUS. Als reden zegt hij het volgende: ,,Bij de fractie van Ooststellingwerfs Belang zijn vanaf de start in 2018 de nodige zaken veranderd. Helaas mis ik het laatste half jaar de chemie en zie binnen Ooststellingwerfs Belang een strijd om macht.’’ Hij heeft zich naar eigen zeggen aangesloten bij StellingwerfPLUS om politiek actief te blijven en verdere versplintering te voorkomen. Er zijn inmiddels in de gemeente namelijk elf verschillende fracties actief. Fractievoorzitter Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang wil nog niet reageren. Hij wil het vertrek van Van den Berg eerst met zijn overgebleven fractiegenoten bespreken.

Nog drie van de zeven over

Door diens overstap heeft de fractie nog drie van de zeven raadsleden over. Raadslid Edwin Meijerhof splitste zich vanwege de gebrekkige samenwerking in de fractie een maand geleden af van Ooststellingwerfs Belang en gaat alleen verder. In 2018 verlieten Wolter Slager en Jenny Dolsma de partij om samen verder te gaan onder de naam WijLokaal. De coalitie van PvdA, CDA en Ooststellingwerfs Belang kon al niet meer bogen op een vaste raadsmeerderheid sinds de breuk tussen Simon ter Heide en de PvdA in september vorig jaar. Ook na het vertrek van Meijerhof leek er desondanks door politieke steun van D66 nog ruimte om op basis van een gezamenlijk raadsprogramma de collegeperiode af te ronden. Met het vertrek van Van den Berg heeft het college nu dus nog de steun van acht van de 21 zetels in de raad. Op 18 augustus stond over de ontstane crisis al een extra raadsvergadering gepland. Die noodzaak is dus nog groter geworden.

Bron: NDC

# Vanaf 17 augustus trajectcontrole op N351 Wolvega-Oosterwolde

10 augustus

Vanaf maandag 17 augustus moeten automobilisten op hun tellen passen op de N351 tussen Wolvega en Oosterwolde. Vanaf dan vindt er trajectcontrole plaats op het stuk tussen Oldeberkoop en Nijeholtpade en wordt er gehandhaafd.De controle geldt in beide richtingen op de provinciale weg. Overtredingen worden automatisch doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau waarna een boete volgt. De N351 is gekozen als locatie voor trajectcontrole omdat op deze weg de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur vaak wordt overschreden en daarmee de kans op ongevallen groter wordt. De controles moeten de weg veiliger maken.

Bron: NDC

# Yvon Scheper van Opera Nijetrijne krijgt Koninklijke onderscheiding

8 augustus

Nijetrijne - Burgemeester van Weststellingwerf, André van de Nadort, reikte zaterdagmiddag een Koninkijke onderscheiding uit aan Yvon Scheper (71). De uitreiking vond plaats op het terrein van Opera Nijetrijne, gelegen aan de Scheene in de Rottige Meenthe. Het lintje werd opgespeld door haar partner en mede producent Frits van Servellen. Als toegift trad het nieuwe NijeKwartet op. Yvon Scheper is als initiatiefnemer, directeur, producent en organisator het gezicht van Opera Nijetrijne. Op initiatief van haar wordt al vanaf 2001 jaarlijks een opera opgevoerd. De opera’s zijn vaak onbekende, komische 18e eeuwse opera’s, vertaald in het Nederlands en dus goed te volgen. De opera’s worden gespeeld in de open lucht, midden in het landschap van de Rottige Meente. Als gevolg van de coronacrisis kan de twintigste editie van de opera dit jaar geen doorgang vinden. De opera is geliefd bij een breed publiek en krijgt jaarlijks goede recensies van de landelijke pers. In 2008 werd Opera Nijetrijne zelfs vereerd met een bezoek van voormalig staatshoofd, prinses Beatrix.

Stichting Dagendraad

Scheper levert ook op een andere wijze een bijdrage aan de cultuur in Friesland. Ze is sinds 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Dagendraad. Deze stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van theater Le Brocope in Oldeberkoop. Theater Le Brocope organiseert jaarlijks een aantal voorstellingen, organiseert verbindende projecten en verschillende culturele evenementen. Yvon Scheper is tevens mede-oprichter van de vereniging Vrienden van Satricum. De vereniging ondersteunt opgravingen in het antieke Satricum (stad gelegen circa zestig kilometer ten zuiden van Rome) in Italië. Ook is ze bestuurslid geweest van deze vereniging. Ze is nu nog steeds vrijwilliger.

Soroptimist International Club

Yvon Scheper werd op 9 april 1998 plechtig ingehuldigd als lid van de Soroptimist International Club Amsterdam Amstel. De Soroptimistclubs zetten zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Er is veel waardering voor de al meer dan twintig jaar lange, onvermoeibare inzet van Scheper voor deze club.

Bron: NDC

# Drents Archief zet omvangrijke collectie historische kaarten uit vier eeuwen online

8 augustus

Een omvangrijke collectie historische kaarten van het Drents Archief is online te bekijken. Deze zijn afkomstig uit de Historische Atlas, een losse verzameling kaarten van Drenthe, maar ook van andere provincies en omliggende landen. De kaarten dateren van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw en zijn allemaal met een ander doel gemaakt. Van elke Drentse gemeente zijn er kaarten te vinden in deze Historische Atlas.

Toeristenkaartje van Emmen uit de jaren dertig

Denk aan een kaart van de Uffelter marke uit de 18de eeuw, een toeristenkaartje van Emmen uit de jaren dertig of een kaart uit april 1945 met de posities van het Duitse leger en de Geallieerden in Drenthe. Vanwege de corona-pandemie was het Drents Archief dit voorjaar een aantal maanden voor publiek gesloten. In die periode heeft het archief al meerdere collecties online gepubliceerd, zodat publiek thuis aan de slag kon met het doen van historisch onderzoek. De Topografische Atlas stond in eerste instantie gepland voor eind dit jaar, maar dat is nu vervroegd.

Kaart over geplande vestingstad Beilen

Op sommige kaarten is alleen een deel van Drenthe te zien, zoals onder andere een kaart ‘Ter Bevestiging van het dorp Beilen’. Het centraal gelegen dorp in Drenthe wordt door een brand in 1820 bijna volledig van de kaart geveegd, alleen de kerk overleeft de vuurzee. Twee jaar later wordt er een plan gemaakt om van Beilen een vestingstad te maken, naar het voorbeeld van Coevorden. Op de kaart zijn poorten, paviljoenen en een arsenaal te zien, het plan is echter nooit uitgevoerd.

Waar zijn de kaarten te vinden?

De kaarten uit de Historische Atlas zijn te vinden op de website van het Drents Archief. Onder het menu ‘Kaarten’ staan alle ruim 1200 kaarten onder elkaar.

Bron: NDC

# Enige bewaard gebleven cachot van Friesland krijgt nieuw infopaneel

7 augustus

Appelscha - Het cachot van Appelscha heeft onlangs een nieuw infopaneel gekregen. Het vorige infopaneel bleek verrot, waardoor de technische ploeg van de Historische Vereniging van Appelscha de handen uit de mouwen stak. Het cachot, dat van origine bedoeld was om dronken of vervelende mensen een nachtje in op te sluiten, werd in 1921 gebouwd. In het gebouw was één ruimte voor mannen en één ruimte voor vrouwen. Het gevangenisje is voor zover bekend het enige exemplaar in Friesland dat bewaard gebleven is. De Historische Vereniging van Appelscha is momenteel de eigenaar. De vereniging richtte het in, zodat belangstellenden er een kijkje kunnen nemen. In de zomermaanden zijn de deuren geopend. Bezoekers kijken naar binnen door het glas. Het cachot staat aan de Vaart Zuidzijde.

Bron:NDC

# Rutte: corona bezig met gevaarlijke opmars; meer ruimte voor lokaal ingrijpen

6 augustus

Het coronavirus is bezig met een ‘gevaarlijke opmars’. Dat zei premier Mark Rutte donderdagavond tijdens een ingelaste persconferentie met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Op een kritiek punt is Nederland nog niet. Voor nu is er nog een scherp beeld van de brandhaarden. In zijn persconferentie richtte Rutte zich specifiek tot jongeren en toeristen. De eerste riep hij op om zich aan de regels te houden. ,,Anders zit binnenkort iedereen weer thuis.’’ Toeristen vroeg hij om vooral in Amsterdam drukke plekken te mijden. ,,Daar zijn de zorgen bijzonder aan de orde.’’ Ook kondigde Rutte extra maatregelen aan voor de horeca. Wie reserveert bij een restaurant of bar moet daarbij ook contactgegevens doorgeven zodat in het geval van een besmetting snel bron- en contactonderzoek opgezet kan worden. In kroegen en restaurants zijn alleen zitplaatsen toegestaan. Plekken waar een besmetting wordt aangetroffen, moeten veertien dagen dicht. Momenteel zijn er 259 corona-brandhaarden van drie of meer met elkaar verbonden besmettingen. Daarop heeft de overheid nu nog genoeg zicht. Toch is er volgens minister De Jonge ook reden tot zorg. Het aantal besmettingen loopt op en daarom moet de discipline aangescherpt worden. Vooral op lokaal niveau. ,,De situatie in Rotterdam vraagt om andere maatregelen dan in Renkum.’’

Verder kondigden Rutte en de Jonge aan:

- In Twente en Drenthe start op 17 augustus een proef met de corona-app.

- Vanaf 12 augustus kunnen mensen via een online portal de uitslag van hun testuitslag opvragen

- De GGD gaat reizigers uit risicolanden bellen om te checken of zij in quarantaine gaan

- Op Schiphol komt een teststraat voor reizigers uit risicolanden. Een test laten doen is niet verplicht. Al kijkt Nederland wel naar Duitsland waar plannen zijn om de test wel te verplichten.

- Burgemeesters krijgen meer ruimte om lokaal in te grijpen zoals het afsluiten van parkeerplaatsen bij drukke plekken zoals stranden of het aanpassen van de openingstijden van horeca en nachtwinkels

- Introductieweken moeten zoveel mogelijk online gehouden worden. Fysieke bijeenkomsten die er wel zijn moeten een informatief karakter hebben. Studentenverenigingen mogen geen ontgroeningen houden.

Bron: NDC

# Sprankje hoop voor tegenstanders zonnepark Oldeberkoop

6 augustus

Een kleine technische wijziging van de vergunning voor het omstreden zonneveld bij bungalowpark Het Molenbosch in Oldeberkoop komt voor It Fryske Gea als een geschenk uit de hemel. De veranderde vergunning opent de deur naar de Raad van State. It Fryske Gea is eigenaar van de Beukenlaan. Aan weerszijden van dit wandelpad komt een zonneveld van bij elkaar 2 hectare. Liander moet onder het pad een dikke kabel leggen om de velden aan elkaar te verbinden. It Fryske Gea, fel tegenstander van het zonnepark, stapte aanvankelijk niet naar de rechter en daar kreeg de organisatie flink spijt van. Onlangs veranderde initiatiefnemer Johan Ter Schuur zijn plannen licht. In plaats van twee kleinere transformatorstations voor samen 2 megawatt komt er een grote omvormer voor 2,5 megawatt. De gemeente Ooststellingwerf spreekt van een kleinigheid, maar It Fryske Gea grijpt de kans aan voor verzet. Donderdag was er een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Dat ging vanwege de coronabeperkingen met een videoscherm. Woordvoerder Michel Krol van It Fryske Gea sprak van een fundamentele verandering in de vergunning. Zijn organisatie kan te maken krijgen met een gedoogplicht om die kabel onder de Beukenlaan te laten leggen. ,,Liander kan de minister vragen ons te verplichten mee te werken’’, zei Krol. ,,Dat verandert onze rechtspositie aanzienlijk’’. De Raad van State onderzoekt nu of It Fryske Gea alsnog kan procederen. Dat geldt ook voor Henk Feitsma, die een huisje bewoont op bungalowpark Het Molenbosch. Hij woont op 150 meter van de geplande zonnepanelen. Volgens de gemeente is die afstand te groot om er last van te hebben. Ook de rechtbank Noord-Nederland vindt dat Feitsma en twee andere huisjesbezitters geen belang hebben. Ooststellingwerf wil in 2030 energieneutraal zijn. Daar is onder meer dit zonnepark voor nodig. De tegenstanders menen dat de gemeente alles, inclusief ecologische schade, ondergeschikt maakt aan die ene doelstelling. De uitspraak van de Raad van State volgt over circa zes weken.

Bron: NDC

# Gemeente sluit onveilig fietspad langs de Linde af

6 augustus

De Hoeve - De gemeente Weststellingwerf sluit een deel van het fietspad langs de Linde in het buitengebied tussen Steggerda en De Hoeve af. Het is te onveilig om overheen te fietsen. Het gaat om het deel tussen de Hemweg en de Kontermansbrug. Op meerdere plekken zitten scheuren in het asfalt en bij het fietsbruggetje zitten planken los en barsten in het hout. Groot onderhoud aan het pad stond al langer op de planning. Nog dit jaar wordt begonnen met het werk. Tot die tijd blijft het pad dicht. Voor fietsers is een alternatieve route uitgezet die door en rond De Hoeve loopt.

Bron: NDC

# Friesland koploper in ganzenschade

5 augustus

Elsloo - Meer dan een derde van alle Nederlandse faunaschade wordt geregistreerd en vergoed in Friesland. Tussen 1 november 2018 en 31 oktober 2019 is in het hele land voor ruim 25,5 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade uitgekeerd. Friesland was goed voor 8.845.741 euro. Dat geld is vrijwel uitsluitend gebruikt voor het compenseren van vraatschade aan blijvend grasland door ganzen. De brandgans was in 2019 koploper met een schadebedrag van bijna 4,8 miljoen. Grauwe gans (1,7 miljoen), kolgans (bijna 1,5 miljoen) en rotgans 0,7 miljoen) volgen in de ranglijst. De smient completeert de top-5 met 120.000 euro gewasschade. Landelijk gezien is de grauwe gans koploper met een totaal van 10,8 miljoen euro aan schade. De wolf heeft een bescheiden plek op de ranglijst met een schadebedrag van 10.697 euro. Dat is 0,04 van het totaal aan uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade, merkt BIJ12 op. De toegenomen wolvenactiviteit na 1 november 2019 is niet meegeteld. BIJ12 is ook de organisatie die landelijk de vaststelling en vergoeding van wolvenschade regelt. Voor de afgelopen winter en het voorjaar van 2020 zijn nog geen cijfers bekend, meldt de dienst. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de aantallen ganzen en de schommelende grasprijzen. Wel is al een begin gemaakt met de uitkering van vergoedingen op basis van automatische taxaties.

Bron: NDC

# Glasvezel in buitengebied laat nog steeds op zich wachten

5 augustus

Elsloo - Het geduld voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van Ooststellingwerf raakt op. De bewoners wachten nog altijd op een aansluiting. De verwachte termijn om de glasvezelaansluiting in de woning te plaatsen is opgeschoven naar oktober. Het glasvezelverdeelstation in Haulerwijk is nog niet aangesloten op het netwerk. Zodra dit verdeelstation is aangesloten worden de huisaansluitingen gestart. Naar verwachting wordt met het aansluiten in september gestart. Daarbij zal zoals eerder aangegeven een doorlooptijd van een aantal maanden zijn, voordat alle woningen voorzien zijn van een glasvezelaansluitpunt. De ontsluiting voor bedrijven, boeren en particulieren in het buitengebied heeft absolute prioriteit bij de gemeente. Die wens bestaat al lange tijd. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers in de dorpen en in de buitengebieden kunnen beschikken over een snelle en betrouwbare internetverbinding. Het proces hiertoe loopt echter niet naar wens en loopt dus flinke vertraging op.

Spoed

Zowel in de gemeente Heerenveen, waar Kabelnoord op zijn vroegst in oktober met de aanleg van glasvezel in het buitengebied begint, als de gemeente Opsterland hebben Kabelnoord ook al per brief gevraagd haast te maken met de aansluiting van glasvezel in het buitengebied. Diverse Plaatselijke Belangen in de gemeenten vroegen ook aan Kabelnoord om duidelijkheid te geven over de vertraging in de aanleg. Kabelnoord verklaart dat de vertraging onder andere uit het feit dat de vraagbundeling onder invloed van concurrentie naar voren is gehaald. Daardoor kwam de planning met de aanleg klem te zitten. Ook moest er een andere aannemer gezocht worden die de klus gaat klaren. Die is volgens Kabelnoord gevonden.

Glasvezelaansluitpunt

Aannemer Van Gelder Telecom maakt in opdracht van Kabelnoord een afspraak met alle betrokkenen. Tijdens deze afspraak wordt de glasvezelkabel die voor de gevel van een woning ligt, naar binnen gebracht. Vervolgens wordt het glasvezelaansluitpunt geplaatst en wordt gecontroleerd of er licht op de vezel staat. Het glasvezelaansluitpunt wordt geplaatst op de plek die is overeengekomen met de woningschouwer. Meestal is dit in de meterkast. Woning voor woning plaatst de monteur van Van Gelder het glasvezelaansluitpunt op de afgesproken plaats en de nieuwe glasvezelverbinding wordt vervolgens getest.

Aanmeldingen

Glasvezel voor iedereen in Friesland, is het credo dat het samenwerkingsverband DFMopGlas en Glasvezel buitenaf samen uitdragen om de grijze gebieden van Ooststellingwerf van glasvezel te voorzien. Of dat gaat gebeuren is echter nog maar de vraag. De vraagbundelingscampagne van DFMopGlas/Glasvezel buitenaf, die in februari startte, had namelijk de doelstelling van 35 procent aanmeldingen voor de aanleg van glasvezel in witte dorpsgebieden moeten halen. Dat is onder andere door omstandigheden en de coronamaatregelen niet gelukt.

De beide initiatiefnemers DFMopGlas/Glasvezel buitenaf beraden zich momenteel over hoe zij in de loop van 2020 de 35 procent aanmeldingen in Ooststellingwerf wel kunnen halen en in welke vorm de campagne zal worden uitgevoerd. De poging voor glasvezel op de zogeheten grijze adressen geldt voor bewoners in Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Haule, Haulerwijk, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Ravenswoud en Waskemeer. Nu al is duidelijk dat in ieder geval de grijze gebieden niet voor 2021 op glasvezel zijn aangesloten.

Bron: NDC

# CBS De Akker krijgt leerplein

5 augustus

Oosterwolde - Cbs De Akker in Oosterwolde is aan het verbouwen. De basisschool krijgt een leerplein. Daarmee kijkt De Akker naar de toekomst. De school bereidt de leerling op die plek voor op het voor zichzelf werken. Het plein dient als plek waar de kinderen zelf naar toe mogen om te werken. Met een opdracht of naar eigen inzicht. De kinderen krijgen instructie op een vak, maar tijdens het zelfstandig werken daarna kunnen ze ook eerst iets anders gaan maken. Bouwgroep De Jong uit Oosterwolde realiseert de interne verbouwing. Het bedrijf is 6 juli gestart en verwacht het plan zes weken later afgerond te hebben. Bij de verbouwing werden onder meer de fundering aangepast en is de staalconstructie ingebracht. Langzamerhand worden de contouren en ruimte van het leerplein zichtbaar. Het bouwbedrijf laat weten op schema te lopen. Op de plek van het leerplein was voorheen groep 4 gevestigd.

Bron: NDC

# Gemeente Ooststellingwerf leidt inwoners gratis op tot energiecoach

3 augustus

Ooststellingwerf - Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen zich gratis op laten leiden tot energiecoach, zodat zij bij andere inwoners van de gemeente energiescans uit kunnen voeren. De kosten voor de opleiding tot energiecoach worden door de gemeente vergoed. In vijf cursusavonden leren de cursisten vervolgens hoe ze energiescans uitvoeren. De tegenprestatie is dat de energiecoaches vervolgens iedere maand twee energiescans uitvoeren bij inwoners van de gemeente. Van de energiescan moet de coach een rapportage aan de bewoners geven. Een voorwaarde is dat de energiecoach ouder dan 18 jaar moet zijn.

Bron: NDC

# Nieuwe fietsroute zet streekproducten op de kaart

3 augustus

Wolvega - Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp van de ontving de gloednieuwe fietsroute ‘Rondje Zuidelijke Wouden’ uit handen van Monique Plantinga namens initiatiefnemer de Friese Milieu Federatie. Vervolgens kreeg Rikkers een rondleiding bij zelfpluktuin Fruithof De Stuikrover van eigenaar Ruben Abma, een van de deelnemende streekvoedselproducenten.

Wethouder Rikkers is erg enthousiast over het initiatief: “De fietsroute zet zowel onze lokale streekvoedselproducenten als de mooie regio op de kaart. We zien steeds meer belangstelling voor lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel. Nu veel mensen dit jaar vakantie in eigen land vieren, is er ook meer vraag naar leuke fietstochten. In het fietsrondje Zuidelijke Wouden komt dit prachtig bijeen. Ik ga de route deze zomer zeker fietsen.”

Rondje Zuidelijke Wouden

Het Rondje Zuidelijke Wouden is 66 kilometer lang, maar kan ook worden ingekort tot 55 km. De route gaat onder andere langs het Koepelbos, de Spokeplas en een stukje van de Friese waterlinie. Onderweg komen fietsers langs onder meer Kaasboerderij De Langelaan, Fruithof De Struikrover en biologische tuinderij De Kloostertuin.

Streekzomer fietsroutes door heel Friesland

“Deze fietsroute is een van de vijf Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes door Friesland. De routes zijn onderdeel van de campagne De Friese Voetafdruk. Vanuit die campagne bieden we inspiratie om te komen tot een duurzamere levensstijl en een kleinere ecologische voetafdruk. Vakantie vieren op de fiets in eigen land en kopen van lokaal duurzaam voedsel draagt hier goed aan bij”, vertelt Monique Plantinga. De complete route is te downloaden via www.eetbaarfryslan.frl/streekzomer. Daar staan ook de andere routes die de fietsers brengen langs ‘bloeiende bermen van blauwe bessen naar romig ijs en van pittige kaas naar versgebakken brood en verse groenten.’ http://www.friesevoetafdruk.nl

Bron: NDC

# IVN Heerenveen start met Wâldstruners

3 augustus

Heerenveen - In juli is IVN Heerenveen e.o, een organisatie voor natuureducatie, van start gegaan met een nieuwe activiteit voor kinderen van 7 – 12 jaar. De activiteit heet Wâldstruners. Deze naam is gekozen omdat het een activiteit is voor kinderen die graag ‘strune’ in de bossen van Oranjewoud en meer willen weten van de natuur. De bedoeling is dat elke maand tijdens zaterdagmiddag een activiteit is en in de zomervakantie vaker. Denk aan het zoeken van kleine bosdiertjes,  paddenstoelen- excursie, natuurspeurtocht of braakballen zoeken en uitpluizen. Op dit moment is de activiteit voor maximaal acht kinderen, maar in de loop der tijd kunnen dat meer worden. De volgende activiteit is zaterdag 8 augustus, dan staat een natuurspeurtocht op het programma. Op de website van IVN Heerenveen e.o staat een verslag van de activiteit van 25 juli toen de kinderen op zoek gingen naar de kleine bewoners van de Overtuin.

Bron: NDC

# Tankmelkonderzoek in veenweidegebied

2 augustus

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) start in het najaar een tankmelkonderzoek naar de mogelijk van de kans op salmonella en leverbotbesmetting bij vernatting in het veenweidegebied. Het onderzoek wordt in samenwerking met klankbordgroep Leverbot uitgevoerd. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, specialisten en boeren uit het veenweidegebied. De GD is op zoek naar weidende (melk-) veehouders die kosteloos aan dit (0 - meting) onderzoek willen deelnemen. Het vervolgonderzoek is waarschijnlijk ook gratis. Bij interesse kunt u zich opgeven via deze link.

Bron: NDC

  • Facebook
  • Instagram