Geschiedenis

Het was in november 1980, dat twee ondernemende jongeren uit Noordwolde (Frl.) het idee lanceerden, om “iets met radio” te gaan doen. Het begrip lokale radio was toen nog lang niet zo ingeburgerd als nu het geval is. Je had de publieke omroepen vanuit Hilversum, de regionale omroepen en dan waren er natuurlijk de piraten op landelijk en lokaal niveau. Wel werd er met lokale radio al wat voorzichtig geëxperimenteerd, maar dan alleen op de kabel en vooral in het westen van Nederland.

Een Oud & Nieuw-uitzending van Radio Centraal, hier nog in de oude studio met de leden van Vesusius uit Elsloo

Illegaal
De initiatiefnemers van het eerste uur waren dan ook absoluut niet van plan, om de officiële weg te gaan bewandelen. Ze besloten maar gewoon te gaan beginnen met etheruitzendingen. Inderdaad, niet helemaal legaal… Na enige testuitzendingen was het dan zover. Op vrijdagavond 27 februari 1981 ging het eerste officiële programma van Radio Centraal de lucht in. Het luistergebied was toen wel veel kleiner dan nu. De grenzen van het luistergebied lagen zo ongeveer bij De Hoeve, Steggerda en Elsloo.Het ging Radio Centraal voor de wind. Al bijna meteen vanaf het begin was er een horizontale programmering op de zaterdag en de zondag, met veel lokaal nieuws. En dat sloeg aan. Het ging eigenlijk te goed, want na zo’n 8 maanden besloot men van hoger hand in te grijpen. Ongeveer twaalf man politie en RCD (Radio Controle Dienst van de PTT) omsingelden op zaterdag de uitzendstudio, spoorden de zender op en namen vervolgens alle materialen mee, die ze konden vinden. Geen medewerkers. Tijdens de inval draaide er een bandprogramma en er was niemand in de studio aanwezig. Radio Centraal was snel weer terug.

Van piraat naar stichting
Inmiddels was er het idee ontstaan, om een officiële stichting op te richten. Deze moest via de legale weg, een zendmachtiging zien te krijgen en zou formeel gesproken niets met de “piraat” te maken hebben. In maart 1982 werd de eerste officiële stap gezet. In sporthal “De Duker” werd tijdens een eerste bijeenkomstvoor geïnteresseerden R.O.C. (Radio Oosthoek Centraal, tegenwoordig Radio Weststellingwerf Centraal) opgericht. Dit was het begin van een jarenlange papieren strijd. Zo moest er een representativiteit verklaring door het gemeentebestuur worden afgegeven. Verder zat Radio Centraal met de handicap, dat het kabelnet in Weststellingwerf technisch niet in staat was om vanuit Noordwolde programma’s te verzorgen op het kabelnet. Etherradio werd toen door de wetgever nog niet toegestaan, dus was dat niet officieel mogelijk. Daarom ging de “piraat” gewoon door.Ondanks de niet legale status werd Centraal door het blad Friesland Post een voorbeeld genoemd van lokale radio, zo als het zou moeten zijn. Illegaal?? Ach, de meest prominente figuren uit de politiek en het bedrijfsleven van Weststellingwerf vonden het absoluut geen probleem om hun verhaal voor de Centraal-microfoon te vertellen. In 1984 verzorgde Radio Centraal zelfs als illegale omroep een rechtstreekse uitzending van de Gemeenteraadsverkiezingen vanuit de hal van het gemeentehuis. De volgende dag leverde dat een venijnig artikel op in de Leeuwarder Courant. Een inval volgde een week later. Was Centraal misschien toch iets te overmoedig geweest?

Zware tijden
In de jaren ’86 en ’87 kwam er een beetje de klad in. Het zouden ook de laatste illegale jaren worden, want in februari 1988 kwam dan eindelijk de begeerde zendmachtiging. Centraal kon toen vanuit het pand aan de Hoofdstraat Oost te Noordwolde beginnen.
Begin jaren ’90 was het een roerige tijd. Het stormde in de organisatie van Radio Centraal, want alle medewerkers werden tijdelijk op non-actief gesteld. Ook financieel ging het slecht; de omroep kreeg geen subsidies.

Samenwerking met Radio Rebecca
Van oktober 1993 tot april 1996 was er een samenwerking met Radio Rebbecca van uitgeverij BoomPers te Meppel. Zij verzorgden de doordeweekse raamprogrammering, welke bestond uit non-stop muziek, met op ieder half uur (regionaal) nieuws. Dit werd door Radio Centraal uitgezonden. Dat signaal werd overgenomen door de SLOS uit Steenwijk en de HOS uit Heerenveen. Het was op dat moment een belangrijke samenwerking, vooral door de financiële prikkel die dit met zich meebracht. Dit stelde Radio Centraal eindelijk in staat goede apparatuur aan te schaffen. De veranderde mediawet van begin ’96 liet deze samenwerking tussen Radio Centraal en Radio Rebecca niet meer toe . Dat betekende het einde van de samenwerking. Het betekende ook meteen een financieel gat. Ondanks gepraat over een lokale opslag duurde het tot mei 1997 voordat dat voor Centraal ook eindelijk concrete steun betekende. Toen stemde de gemeenteraad van Weststellingwerf in met de lokale opslag die ervoor zorgt dat voor iedere aansluiting in de gemeente f 2,00 naar de omroep gaat. Een welkome aanvulling maar nog niet genoeg. Nog steeds wordt er naar wegen gezocht om de nodige financiën binnen te krijgen.

Centraal krijgt geld uit privatisering kabelnet
RWC blijkt in 1998 de vruchten te kunnen plukken van het verkopen van het kabelnet, dit was in handen van de gemeente en wordt geprivatiseerd. Hierbij gaat het om een enorm geldbedrag. Nu is het niet zo dat geld gelukkig maakt in deze, maar handig is het wel. Vele beleidsplannen moeten dit geld een goede bestemming gaan geven. Er wordt o.a gekozen voor: professionalisering, het nieuwe studio pand, en vernieuwing van de apparatuur. In 2001 bestonden we 20 jaar. dit werd gevierd met een weekend vol extra programma’s. Tijdens de receptie werd onze eigen 20 jaar centraal cd gepresenteerd.

Nieuw pand, eigen kabelkrant
In 2003 zijn we verhuisd van de Hoofdstaat Oost 5 naar de Hoofdstraat West 18. Naast radio brengen we sinds het najaar van 2004 ook onze eigen kabelkrant. Deze is voor alle Ziggo abonnee’s in de regio te zien. Vanaf 2014 is het ook mogelijk om video’s te plaatsen op de kabelkrant. Sinds 2010 hebben we onze eigen website waar de internetbezoeker o.a. terecht kan voor meer informatie over Radio Centraal, de Regio-Agenda, maar ook het regionale nieuws. Daarnaast bieden we de kabelkrant en een webcam aan.
In augustus 2019 volgde er weer een verhuizing, nu naar het huidige pand aan de Buurthuisstraat, waar we nog heel lang hopen te blijven.

De huidige lokatie van Radio Centraal
En hier de eerste Oud & Nieuw-uitzending in de nieuwe studio, nu met de leden van de Geitefok, Oldeberkoop