Weststellingwerf sluit 2022 af met een positief saldo van 8 miljoen euro

Gisteren heeft het college van B&W de jaarstukken over 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Weststellingwerf sluit het boekjaar 2022 af met een positief saldo van 8 miljoen euro.

Financiële meevallers 

Bij de najaarsnota ging de gemeente nog uit van een positief rekeningresultaat van 2,5 miljoen. Dat het saldo over 2022 nu hoger uitvalt heeft te onder andere maken met een aantal financiële meevallers. Zoals bijvoorbeeld middelen die het Rijk nog beschikbaar stelde. Maar ook doordat niet alle plannen in 2022 uitgevoerd konden worden. Voor het alsnog uitvoeren van die plannen is in 2023 1,9 miljoen nodig. “Het is mooi dat er nu 8 miljoen euro over is, maar we hebben veel ambities als gemeente. Er komen nog veel dingen op ons af. We moeten voorzichtig zijn, zodat er ruimte is voor toekomstige plannen” benadrukt wethouder Roelof Theun Hoen.

Enkele ontwikkelingen en resultaten in 2022

Het afgelopen jaar zijn veel doelen bereikt. Zo is de Lemsterweg in Langelille vernieuwd en zijn de eerste kavels in de Lindewijk deelgebied 2 verkocht. Zwembad De Steense is flink opgeknapt, de kleedkamers en douches zijn weer helemaal van deze tijd. Het fietspad langs de Linde fase 2 is geopend, het asfalt dat er lag is vervangen door een twee meter breed betonnen pad. Ook is er is een nieuwe fietsbrug over De Wetering geplaatst.

“Naast de begrote werkzaamheden kwam er in 2022 veel op ons pad als gemeente, zoals corona en de oorlog in de Oekraïne”, aldus wethouder Roelof Theun Hoen. Er zijn opvanglocaties voor vluchtelingen uit de Oekraïne gerealiseerd. En er is energietoeslag gegeven aan de inwoners die hier recht op hadden. 

Weststellingwerf een van de vier Friese gemeenten met laagste woonlasten

In 2022 was de gemiddelde woonlastendruk hoger dan in 2021. Vergeleken met de andere Friese gemeenten is Weststellingwerf een van de vier gemeenten met de laagste woonlasten. De totale woonlast voor meerpersoonshuishoudens ging in Weststellingwerf van 749 euro in 2021, naar 796 euro in 2022. Het landelijk gemiddelde was 904 euro.

Jaarstukken online

De jaarstukken 2022 zijn hier te vinden.
De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van maandag 5 juni 2023.

Dit vind je misschien ook leuk...