Vogelwacht IJsselham in Oldemarkt zet zich in voor leefgebied weidevogels in Kop van Overijssel

Oldemarkt – De weidevolgelstand in Nederland staat onder druk. Vogelaantallen zijn in de afgelopen jaren fors teruggelopen. Daarom zet de vogelwacht IJsselham in Oldemarkt zich van maart tot half juni actief in om nesten in de Kop van Overijssel op te sporen, te markeren en te beschermen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die donderdag 3 maart plaatsvindt, vraagt de vogelwacht aandacht voor dit initiatief. Weidevogels broeden op de grond, meestal in weilanden en op akkerland. Het gaat om vogels als de kievit, de grutto, de tureluur, de scholekster en de wulp. Door herinrichting van gronden voor de agrarische sector, de waterpeilverlaging en de intensivering van landbewerking is de broedomgeving van de weidevogels veranderd. Ook door de toename van het aantal predatoren zoals vossen, steenmarters en roofvogels is de leefomgeving voor de vogels er niet beter op geworden. Boeren en vrijwilligers uit de vogelbescherming zetten zich daarom in om de nesten van de weidevogels te beschermen. Dit doen zij samen met jagers, waterschappen, provincies en de rijksoverheid.

Moderne technieken

De vogelwacht IJsselham plaatst camera’s bij nesten om te ontdekken welke predatoren er in het leefgebied van de weidevogels actief zijn. De camerabeelden hebben intussen al geleid tot het plaatsen van diverse vossenvallen. Ook maakt de vogelwacht gebruik van dronebeelden. Deze drones zijn beschikbaar gesteld in samenwerking met het collectief van boeren in de Kopse Agrarische Natuur Vereniging. Aan elke drone hangt een warmtesensor en een fotocamera, hiermee worden nesten ontdekt die diep verscholen zijn in het lange gras. De vogelwacht beschikt over vijf drones die bestuurd worden door vrijwilligers met de vereiste diploma’s. Wel is er nog behoefte aan extra piloten, om meer regelmatig door de natuur te kunnen vliegen. Donderdagavond 3 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering in Dalzicht te Oldemarkt plaats om 20.00 uur. Hier zal ook aandacht besteed worden aan de weidevogelstand. Deze vergadering is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Er zal onder meer een gastspreker aanwezig zijn

Bron: MediahuisNoord

Dit vind je misschien ook leuk...