Vernieuwde Lindepad feestelijk geopend

Het fietspad langs De Lende, tussen de Kontermansbrug bij De Hoeve en de Domeinenweg bij Wolvega, is vernieuwd. Op vrijdagmiddag 30 september openden Wim Plekkenpol, voorzitter gebiedscommissie Beekdal Linde, en wethouder Roelof Theun Hoen van gemeente Weststellingwerf het pad. Ook was er een feestelijke middag voor omwonenden met activiteiten zoals suppen en kanovaren bij de Kontermansbrug.

Het fietspad volgt de beek De Lende en loopt door natuurgebied Lendevallei van It Fryske Gea. De Lende liep voorheen recht door het landschap, maar door het uitgraven van een aantal beeklussen kronkelen de beek en het fietspad nu door het beekdal. Het fietspad is nu twee meter breed en gemaakt van beton. Ook zijn er twee kano-in- en uitstapplaatsen gekomen, verschillende visplekken en er is een nieuwe aanlegsteiger.

De werkzaamheden aan het fietspad en de beek zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. In dit project staat het werken aan doelen voor water, landbouw, landschap, recreatie en natuur – met als hoofdopgave de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland – in het beekdal van De Lende centraal.
Verschillende deelprojecten zijn al klaar. Bijvoorbeeld het herinrichten van de Catspoolder, wat nu een waterrijke oase voor verschillende vogelsoorten is, een natuurgebied bij De Hoeve en recent nog polder Hoekstra. Het grootste deel is ingericht als natuurgebied en staat in open verbinding met de beek. Dat betekent dat er meer water in gebied in kan lopen, waar verschillende planten en dieren van profiteren. Vissen zwemmen het gebied in om zich voort te planten en vogels vinden er een fijne plek om voedsel te zoeken en te broeden.

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van een aantal deelprojecten. Dat zijn de inrichting van de polder IJkenverlaat en van de gronden die tussen Oldeholtpade en de beek liggen, net als de laatste fase van de hermeandering – het opnieuw kronkelend maken – van De Lende.

Samenwerking

De gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Vereniging kleine dorpen en de provincie Fryslân.

Bron: Gemeente Weststellingwerf

Dit vind je misschien ook leuk...