Tijdelijke opvang van statushouders in Van der Valk Wolvega

Vanaf maandag 20 november worden 19 statushouders tijdelijk opgevangen in Van der Valk hotel in Wolvega. Het COA heeft een verzoek gedaan aan Van der Valk om 15 hotelkamers beschikbaar te stellen. De gemeente start bij aankomst van de statushouders meteen met het inburgeringstraject. 

Waarom naar Van der Valk?

Zoals al lange tijd in het nieuws te horen en lezen is, zijn de asielzoekerscentra overvol. Om de druk op de opvanglocaties te verkleinen, zoekt het COA naar mogelijkheden om statushouders die op definitieve huisvesting wachten alvast in hun toekomstige gemeente te laten wonen. Van der Valk heeft landelijke afspraken met COA en in dat kader is ook Hotel Wolvega benaderd. Henk Matser, directeur Van der Valk Wolvega: ‘We dragen graag een steentje bij om onze nieuwe inwoners tijdelijk op te vangen.’  De statushouders blijven maximaal 6 maanden bij Van der Valk.

Wie komen er?

De mensen die hier komen, hebben de hele asielprocedure doorlopen. Dit betekent dat ze een vergunning hebben om in Nederland te wonen en te werken. Deze mensen zijn al gekoppeld aan gemeente Weststellingwerf en blijven ook na het verblijf bij Van der Valk in Weststellingwerf. Het is mogelijk dat er mensen doorstromen naar de locatie in ontwikkeling aan de Hoofdweg in Wolvega. Een andere plek valt ook onder de mogelijkheden. Wethouder Tom Hartog: ‘De mensen die nu in Van der Valk zitten zijn onze inwoners. Het is fijn om hen nu al een plek te bieden in Weststellingwerf zodat we kunnen starten met de inburgering.’

Meer informatie

Meer informatie over de opvang van statushouders in hotel Van der Valk vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...