Subsidieregeling funderingsonderzoek Veenweidegebied

Provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor funderingsonderzoek opengesteld. Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners in het Veenweidegebied.

Voor wie is de subsidieregeling?
De subsidieregeling is beschikbaar voor VvE’s eigenaar-bewoners van woningen die vóór 1970 zijn gebouwd in het Veenweidegebied. Of een woning in het Veenweidegebied staat, is gemakkelijk te controleren via de postcodechecker van Veenweide Fryslân. Via de website van het Kadaster kunnen inwoners bekijken of hun woning vóór 1970 is gebouwd.

Subsidie aanvragen
Om de subsidie aan te kunnen vragen, heeft de inwoner een ondertekende offerte nodig van een erkend onderzoeksbureau. Op de website van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is de lijst van erkende bedrijven te vinden. In de subsidieregeling zelf staat welke documenten de inwoner nog meer moet aanleveren. Subsidie aanvragen kan vanaf 9 januari 2024 tot de subsidiepot leeg is of tot 31 december 2024.

Vergoeding
De subsidie vergoedt 80% van de gemaakte onderzoekskosten, tot een maximum van € 4.000 per woning. Inwoners die ook gebruik maken van een kwijtscheldingsregeling van gemeente of waterschap kunnen 100% van de funderingsonderzoekskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 7.500.

Waarom deze subsidie?
In het veenweidegebied zijn er woningen die met (beginnende) funderingsproblemen kampen. Door bodemdaling en lage grondwaterstanden kunnen funderingspalen deels niet meer onder water staan. Tot 1970 werden woningen vooral op houten palen gebouwd. Als deze niet meer onder water staan, kan er paalrot ontstaan. Hierdoor kan de fundering verzakken. Vaak is dit te merken aan bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakte buitenmuren of ramen en deuren die lastig sluiten. Om funderingsproblemen vast te stellen, is het raadzaam om funderingsonderzoek uit te laten voeren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Fryslân.

Dit vind je misschien ook leuk...