SDW: Winning gas uit kleine velden weer bespreekbaar

SDW-lijsttrekker Cor Trompetter wil het winnen van gas uit kleine gasvelden heroverwegen. De raad van Weststellingwerf – inclusief de SDW – huldigt tot dusver het standpunt dat er geen medewerking wordt verleend aan de winning van gas uit kleine velden.

Maar nu de gasprijzen omhoog vliegen, mede door de oorlog in de Oekraïne, staat wat Trompetter betreft dat standpunt ter discussie. Hij wil vooral zorgen dat energie betaalbaar blijft voor mensen die geen zonnepanelen kunnen betalen, zo zei hij in een verkiezingsdebat bij Radio Centraal. Hij stelde dat de wereld anders is geworden en dat je soms zekerheden moet durven loslaten en jezelf afvragen hoe je wilt dat de wereld er over tien jaar uitziet. Trompetter wil dat energie voor iedereen betaalbaar blijft. ‘Als we daar iets aan kunnen doen met gas uit kleine velden of Groningen moeten we er niet per definitie nee tegen zeggen.’

Dat SDW-standpunt is een interessant geven bij de collegevorming na de verkiezingen. Vier jaar geleden belandde de SDW als toen de grootste partij in de oppositie. Vooral Ton Mulder van Blijf Stellingwarfs sprak zich opnieuw uit tegen de winning. En ook Gaby Thijssen vond het heropenen van die discussie ‘niet verstandig’. Diverse lijsttrekkers spraken zich er voor uit om ook kleine windmolens mogelijk te maken bij andere ondernemers dan alleen boeren. De Friese FNP werd bestempeld als dwarsligger.

Ton Mulder werd door presentator Andries Ophof aangesproken op de verkiezingsposter over het weren van vluchtelingen. Mulder: ‘Weststellingwerfs is vol, we hebben geen plaats voor nieuwe vluchtelingen. Mensen uit Oekraïne zijn Europeanen, dat zijn mensen van ons, het is onze regio. Daar hebben we andere gevoel bij dan bij vluchtelingen uit Syrië.’ Cor Trompetter: ‘U laat vrolijk de borden hangen vanwege het gevaar dat deze kant op komt, dat is pure demagogie.’ Ook Lukas van der Hoef (CDA)vond het niet passend dat de borden na het uitbreken van de oorlog zijn blijven hangen. Marlène Postma van Krachtig Sociaal Groen Westellingwerf vond het standpunt van Mulder om onderscheid te maken in vluchtelingen ‘schandalig’.

Mulder was toch al een beetje kop van jut. Zo wilde een luisteraar weten waar die bekritiseerde posters zijn gedrukt. Na enig aandringen gaf Mulder toe dat de posters zijn gedrukt in het buitenland (Duitsland), terwijl in het verkiezingsprogramma toch de lokale economie zo belangrijk wordt gevonden. Waar VVD-lijstrekker Roelof Theun Hoen zijn VVD-collega-wethouder Jack Jongebloed roemde voor het financiële beleid van het college, zei Thijssen dat het college vooral gered is door extra geld uit Den Haag. Volgens Trompetter wordt een bezuiniging van een miljoen over de verkiezingen heen getild. ‘We schuiven de problemen dus vooruit, er is geen goed financieel perspectief.’ Wel hoopt hij dat door een herverdeling van het Gemeentefonds in Weststellingwerf aan bezuinigingen te ontkomen valt.

Bron: Stellingwerf.nl

Dit vind je misschien ook leuk...