Poppodium de Buze zelfstandig met ingang van 2024

Na de oprichting van Stichting Poppodium de Buze eind 2019 hebben het bestuur van deze stichting en Gemeente Steenwijkerland intensief samengewerkt om te komen tot een volledig zelfstandige Buze. De uitkomst hiervan is dat de Buze vanaf 1 januari 2024 volledig zal worden geëxploiteerd door de stichting. Dit sluit aan bij het advies dat gegeven is door Sesam Academie.
Sesam adviseert en ondersteunt maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn. De adviseurs zijn zelf ook vrijwilligers. Ze zijn experts op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken. In het afgelopen jaar is door hen onderzocht wie volgens hen de beste partij is om de Buze in het algemeen te runnen. Wat Sesam betreft is Stichting Poppodium de Buze dat.

Nu de gemeente Steenwijkerland het advies van Sesam volgt gaat er een lang gekoesterde wens van de vrijwilligers in vervulling. De eerste plannen werden reeds in 2010 door de vrijwilligers gesmeed.
Toen is de basis gelegd voor het beleidsplan dat in 2019 tot de oprichting van de stichting leidde en nu, bijna 14 jaar later tot de complete verzelfstandiging van de Buze.

Bestuurslid Pieter Dingerdis: “Wij willen De Buze meer gaan inzetten voor culturele activiteiten. Ontmoeting, creatie en ontwikkeling zijn daar bij de speerpunten. Het wordt een centrum dat voor alle leeftijden toegankelijk wordt. 
Op dit moment maken veel verschillende instanties gebruik van het pand. Op zich is dat een hele goede ontwikkeling maar laten we niet vergeten het pand geluidsstil werd gemaakt omdat er veel bands en andere acts speelden. We zien, ondanks dat er een grote behoefte aan oefen- en lesruimte is, het pand nu gebruikt worden door partijen die prima in andere gebouwen terecht kunnen.  En andersom is dat niet zo. Dat wil overigens niet zeggen dat wij niet open staan voor die instanties, maar daar moeten we nog mee in gesprek.”

Eén van de huidige bestuursleden, Marleen van den Hoed, wordt beheerder. Vanzelfsprekend treedt zij dan terug als bestuurslid. Zij heeft als vrijwilliger en bestuurslid ruime ervaring opgedaan in de organisatie. Kiki de Kam, verantwoordelijk voor de pr neemt de bestuurstaken van Marleen over en programmeurs Dre Meijer en Pieter Dingerdis blijven in het bestuur.
Om de doelstellingen te halen zal de huidige groep vrijwilligers moeten groeien. Ook initiatieven van buitenaf, zoals de Halloween party in oktober jongsleden, zullen meer gestimuleerd worden.
En ieder met ideeën en initiatieven is welkom. Organiseren, horeca, techniek, fotografie maar bijvoorbeeld ook (muziek) educatie of administratieve werkzaamheden; het moet allemaal gebeuren. Daarbij is de Buze natuurlijk een prima plek om stage te lopen.

Meer informatie over de Buze is te vinden op www.buze.nl

Dit vind je misschien ook leuk...