Plannen voor bouw huurwoningen aan Heerenveenseweg in Wolvega

Gemeente Weststellingwerf wil nieuwe woningen laten bouwen aan de Heerenveenseweg in Wolvega. Hiermee zorgt de gemeente voor meer betaalbare huurwoningen in Weststellingwerf.

Wat is het plan?

De woningen komen op het stuk grond naast Heerenveenseweg 174. Hier staan op dit moment chalets waar tijdelijk Oekraïense vluchtelingen wonen. De gemeente kondigde vorig jaar al aan dat hier in de toekomst woningen worden gebouwd.

Het gaat in totaal om 15 huurwoningen. De woningen worden gebouwd door WoonFriesland. Zij gaat de woningen ook verhuren. Mensen die bij WoonFriesland ingeschreven staan, komen in aanmerking voor de woningen.

Hoe ziet het proces eruit?

Begin december neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden hebben vervolgens 6 weken de tijd om op het plan te reageren door een zienswijze in te dienen. Met eventuele aanpassingen stellen het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad daarna het bestemmingsplan definitief vast. Belanghebbenden hebben dan opnieuw 6 weken de tijd om bezwaar te maken. 

Als alles volgens planning loopt, start WoonFriesland in de zomer van 2024 met bouwen. 

Wat gebeurt er met de opvang van Oekraïners? 

De gemeente gaat op zoek naar een andere opvanglocatie voor de Oekraïners. Waar dit is, is nog niet bekend. De chalets worden voor de start van de bouw van de woningen weggehaald.

Inloopbijeenkomst voor omwonenden

De gemeente heeft omwonenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 27 november. Omwonenden kunnen dan in gesprek met medewerkers van de gemeente en WoonFriesland. De opmerkingen en ideeën van omwonenden worden meegenomen bij de behandeling van het plan en kunnen zorgen voor wijzigingen in het plan.

Dit vind je misschien ook leuk...