Oud-wethouder Jack Jongebloed ziet af van wachtgeld

Op eigen verzoek ziet oud-wethouder Jack Jongebloed per 1 december 2022 af van zijn wachtgelduitkering. Al bij zijn afscheid heeft Jack Jongebloed bij de gemeente aangegeven af te zien van zijn wachtgelduitkering.

Wel wilde hij het recht op het nabestaandenpensioen van zijn vrouw behouden. De huidige APPA regeling voorziet niet direct in deze keuze. In de afgelopen maanden is er daarom met hulp van juristen en andere deskundigen gekeken hoe hier invulling aan te geven. Met ingang van 1 december 2022 is de maatwerkregeling overeenkomst getekend tussen gemeente en Jack Jongebloed. Uiteraard passend binnen de APPA regeling. 

Extern advies

Omdat afwijken van de zogenaamde APPA regeling ingewikkeld is, is extern advies gevraagd. Het proces duurde daardoor wat langer. Op 17 oktober 2022 heeft het college de gemeenteraad via een brief geïnformeerd over het verzoek van de heer Jongebloed en de complexiteit van het afwijken van de APPA regeling. In deze brief is ook gecommuniceerd dat het college de gemeenteraad informeert als dit proces is afgerond.

Proces naar tevredenheid afgerond

Het proces is in goede samenwerking en naar tevredenheid van Jack Jongebloed en de gemeente afgerond. De gemeente Weststellingwerf hoeft geen wachtgeldkosten of re-integratie kosten te betalen. Ook hoeft de gemeente verder geen inspanningen te doen. Jack Jongebloed heeft geen sollicitatieplicht en kan als dat nodig is terugvallen op de APPA regeling met de daarbij bijbehorende verplichtingen

Wat is een APPA-ontslaguitkering?

Na het wethouderschap ontvangt een wethouder een APPA-ontslaguitkering (wachtgelduitkering), behalve wanneer hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). De uitkeringsduur hangt af van de duur van het wethouderschap, het loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder. Oud-wethouders hebben altijd recht op een uitkering. Hiertegenover staat een sollicitatieplicht na drie maanden uitkering.

Dit vind je misschien ook leuk...