Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Munnekeburen

Op de Grindweg 104 in Munnekeburen komen tijdelijk twee chalets voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit perceel staat nu een pand die eigendom is van de gemeente. Dit pand is in slechte staat en niet meer geschikt voor bewoning. Het pand wordt voor de zomer gesloopt.

Waarom komt hier een tijdelijke opvang?
De opvanglocatie aan de Heerenveenseweg in Wolvega moet rond de zomer afgebroken zijn. Op dit perceel worden 15 huurwoningen gebouwd door WoonFriesland. Daarom zoeken we voor deze mensen een nieuwe plek om te wonen. Het perceel op Grindweg 104 is geschikt voor twee chalets voor twee zelfstandige gezinnen. Uit ervaring met andere opvanglocaties in de gemeente, weten we dat zelfstandige woonruimtes een goede oplossing zijn. Omdat Munnekeburen wat verder van de grote kernen ligt, worden hier gezinnen met een grote zelfstandigheid geplaatst die zelf de mogelijkheid hebben voorzieningen te bereiken.

Wanneer komen de vluchtelingen?
Na de zomer komen de nieuwe bewoners. Allereerst wordt het pand gesloopt en een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. Daarna wordt het perceel klaargemaakt voor de plaatsing van de chalets.

Wat gebeurt er met het perceel na de opvang?
De gemeente is op de hoogte van de behoefte aan nieuwe woningen in het dorp. Daarover zijn al gesprekken met plaatselijk belang en projectgroep(en) wonen. Met hen wordt bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn voor deze plek na de opvangperiode.

Dit vind je misschien ook leuk...