Op tien locaties carbidschieten met vergunning

Foto: Lenus van der Broek

Voor tien locaties hebben burgemeester en wethouders ontheffing verleend om op oudejaarsdag carbid te schieten. Zo ook aan de Meenthe in Sonnega.

Carbidschieten
Normaal gesproken is het volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) verboden om carbid te schieten. Op aanvraag kan het college van B&W een ontheffing van dit verbod verlenen op de laatste dag van het jaar. Volgens het carbidbeleid van de gemeente Weststellingwerf zijn er maximaal 12 locaties toegestaan waar op 31 december mag worden geschoten. Voor 10 locaties is ontheffing verleend.

Omdat 31 december op een zondag valt, is dit jaar de Zondagswet leidend. De tijden voor het gebruik van carbid is van 13.00 uur tot 18.00 uur op oudejaarsdag, in plaats van het eerder vastgelegde 02.00 uur op nieuwjaarsdag.

Vuurwerk
Er is geen landelijk vuurwerkverbod en gemeente Weststellingwerf heeft geen vuurwerkvrije zones. Dit betekent dat het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur.

Dit vind je misschien ook leuk...