Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Hart van Wolvega’ ligt ter inzage

De winkelstraat in Wolvega wordt volledig vernieuwd. Een onderdeel van de centrumontwikkeling is het Groene Hart van Wolvega. De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Van 1 december 2023 tot en met 12 januari 2024 ligt het ontwerp ‘Het Groene Hart van Wolvega’ ter inzage. Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling tussen Huize Lindenoord en de Kerk op de Hoogte mogelijk gemaakt. Het ontwerp is online en op het gemeentehuis van Wolvega in te zien. Reageren kan tot en met 12 januari 2024. 

Om welke plek gaat het precies?

Het gaat om het Pastorieplein tussen de Hervormde kerk en Huize Lindenoord. De gemeente ziet kansen om dit gebied het groene hart van Wolvega te maken. Om de plannen te realiseren, worden enkele oude panden gesloopt. De nieuwe panden worden gebruikt voor het realiseren van zowel winkels als appartementen. Het hart van Wolvega wordt een plek met een duurzame, groene uitstraling.

Bestemmingsplan ter inzage

Het college van B&W legt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Hart van Wolvega’ is opgesteld om herontwikkeling van het groene hart van Wolvega met woningbouw, detailhandel, parkeergarage(s) en openbaar groen mogelijk te maken.

Iedereen kan reageren op de plannen. Dit kan door het indienen van een zienswijze. Nadat de inzagetermijn is verlopen, worden de stukken eventueel aangepast. Daarna wordt het plan aan de raad voorgelegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor onder andere de bouw van de appartementen. 

Reageren op het plan?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 1 december 2023 tot en met vrijdag 12 januari 2024. 

De stukken zijn op de volgende manier in te zien: 

  • Digitaal op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl onder het planidentificatienummer: NL.IMRO.0098.BPHetGroeneHart-ON01.
  • U kunt een afspraak maken om de stukken in te zien op het gemeentehuis tijdens openingsuren: Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega. Neemt u in dat geval contact met ons op via. telefoon 0561-691234.

Dit vind je misschien ook leuk...