Onderzoek toont perspectief van Friese boeren op welzijn en toekomst van landbouw

Hoe is het gesteld met het welzijn van boeren in Fryslân? Met het onderzoek Draagkracht en draaglast van boeren in Fryslân wil Planbureau Fryslân het politieke en maatschappelijke debat over de toekomst van landbouw voeden met een persoonlijk perspectief, namelijk dat van de boer als mens. Deze rapportage is de laatste binnen het meerjarenproject ‘Burgers in Beeld’. Eerder deed het planbureau onderzoek naar thuiswonende ouderen, mantelzorgers, laaggeletterden en online veiligheid.

Planbureau Fryslân onderzoekt al vier jaar groepen inwoners waarover veel beelden in omloop zijn, maar waarvan de omstandigheden waarin zij leven toch grotendeels onbekend zijn. ‘Draagkracht en draaglast van boeren in Fryslân’ is hekkensluiter binnen dit meerjarenproject ‘Burgers in Beeld’.

Wetenschappelijk onderzoek op basis van gesprekken
Onderzoek naar het welzijn van mensen is niet altijd in cijfers te vatten. Soms zijn veranderingen erg complex en heeft vooral een bepaalde groep mensen te maken met de effecten van die veranderingen. In zo’n geval doet Planbureau Fryslân ‘kwalitatief onderzoek’: een rechtstreeks gesprek met de betrokken mensen en de uitkomsten van die gesprekken op een wetenschappelijk verantwoorde manier verwerken.

Inzicht in passie en zorgen 
Voor het onderzoek naar het welzijn van boeren sprak Planbureau Fryslân met melkveehouders en hun gezinnen (24 personen van 16 tot 66 jaar) en vroeg hen naar hun passie voor het boerenbedrijf en hun zorgen daarover. Op basis van deze 24 interviews kan het planbureau geen stellige uitspraken doen over hoe boeren zich over het algemeen voelen. Het onderzoek geeft wel een beeld van alle belemmeringen en kansen die boeren ervaren.

Bijdrage aan een breder debat 
Planbureau Fryslân wil met dit onderzoek bijdragen aan een breder debat over de toekomst van de agrarische sector. Er wordt veel gediscussieerd over waar de landbouw nu staat, waar deze vandaan is gekomen en waar het naartoe moet. Een recente en op wetenschappelijke methoden gebaseerde analyse over het welbevinden van de Friese boeren kan een bijdrage leveren aan deze discussie.

Meer informatie?
Planbureau Fryslân doet onderzoek naar hoe het met inwoners van Fryslân in veranderende omstandigheden gaat. Het planbureau wil met zijn onderzoeken bestuurders en beleidsmakers helpen om goed afgewogen keuzes te kunnen maken. Nieuwsgierig naar meer cijfers en onderzoek over Fryslân? Kijk op www.planbureaufryslan.nl.

Dit vind je misschien ook leuk...