Omrin gaat afval inzamelen in Weststellingwerf

De gemeenteraad heeft besloten om de afvalinzameling in Weststellingwerf vanaf 2025 over te dragen aan Omrin. Hierdoor blijven de afvalkosten op termijn laag voor inwoners.

Waarom de afvalinzameling naar Omrin?
Gemeente Weststellingwerf zamelt nu zelf het afval bij haar inwoners in. Door Omrin dit te laten doen is de afvalinzameling minder kwetsbaar, beter voorbereid op de toekomst en op termijn financieel voordeliger.

Dit heeft te maken met de invoering van diftar+ in 2026. Inwoners betalen vanaf dan per keer dat de restcontainer geleegd wordt én per kilo restafval. Door de afvalinzameling over te dragen aan Omrin, hoeft de gemeente niet te investeren in weegapparatuur, nieuwe containers en nieuwe afvalinzamelwagens. Omrin heeft ervaring met het wegen van afval en beschikt over de expertise.

Hoe werkt de afvalinzameling in 2025 en 2026?
In 2025 neemt Omrin de afvalinzameling over en wordt diftar+ getest. De grijze containers met restafval worden dan gewogen. Hierdoor kunnen inwoners zien hoeveel restafval ze aanbieden. Zo kunnen ze alvast wennen en leren hun afval beter te scheiden en te verminderen.

In 2026 wordt diftar+ ingevoerd en gaan inwoners daadwerkelijk betalen volgens het nieuwe systeem.
Inwoners zullen verder weinig van de overdracht naar Omrin merken. Het afval wordt op dezelfde manier ingezameld als nu, alleen door andere wagens. Dit jaar gaan de gemeente en Omrin de overdracht voorbereiden en afspraken hierover maken. Er verandert in 2024 dus niks voor inwoners.

Inwoners worden uitgebreid geïnformeerd en betrokken
De gemeente gaat haar inwoners vanaf medio 2024 uitgebreid informeren over de invoering van diftar+ en betrekken bij het plan. Zo gaat de gemeente bijeenkomsten organiseren en in gesprek met de plaatselijke belangen. Eind 2024 krijgen alle inwoners een afvalkrant thuisgestuurd met daarin uitleg hoe diftar+ en het testjaar 2025 werkt. Daarnaast worden er afvalcoaches ingezet om inwoners te begeleiden. Ook kunnen inwoners op bezoek bij Omrin om te zien hoe hun afval verwerkt wordt.
Meer informatie over de invoering van diftar+ is te vinden op https://www.weststellingwerf.nl/diftar.

Dit vind je misschien ook leuk...