Nieuwe watergang bij Wolvega bewijst direct grote waarde

Sinds enkele weken is het Wetterskip bezig de waterloop aan de oostkant van Wolvega te verbeteren. En de nieuwe verbeterde watergang wordt nu onmiddellijk op de proef gesteld.

De graafmachines staan er nog, terwijl de waterloop al helemaal gevuld is. Het doel direct in de praktijk gebracht: het gebied beter beschermen tegen wateroverlast. In samenwerking met de gemeente maakt het Wetterskip het deel van de waterloop bij Om den Noort extra breed met natuurlijke oevers. Zo ontstaat er een soort van natuurlijke slenk die de entree van Wolvega vanaf de snelweg A32 verfraait. Het werk is naar verwachting eind april klaar.

Doorstroming verbeteren

De waterloop vlakbij de oprit naar de snelweg A32 was te smal voor een goede waterafvoer en voldeed volgens het Wetterskip niet aan de eisen. ‘Door deze te verbreden, verbeteren we de doorstroming naar gemaal Stellingenweg en kan de waterloop meer water bergen. Dit beperkt de gevolgen van wateroverlast tijdens stortbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. En in perioden van extreme droogte kan het water straks beter worden vastgehouden.’ Ook kan het Wetterskip na de verbreding de waterloop ecologisch onderhouden, waarbij telkens aan één kant de waterplanten blijven staan. Dit is goed voor de waterkwaliteit (schoner water) en de biodiversiteit.

Bron: Stellingwerf.nl

Dit vind je misschien ook leuk...