Nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens

Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) wil tussen Vierverlaten (Groningen) en Ens (Noordoostpolder) een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding realiseren. Je kunt het onderzoeksplan van dit project lezen en erop reageren met een zienswijze.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Het landelijke elektriciteitsnet moet hierdoor steeds meer (duurzaam opgewekte) elektriciteit vervoeren. Hiervoor is een uitbreiding van het huidige hoogspanningsnet nodig: zo kan aan de groeiende vraag voldaan worden én raakt het huidige net niet overbelast.

De stand van zaken

Er is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD)(externe link) gepubliceerd. Dit is een onderzoeksplan waarin staat welke tracéalternatieven ze onderzoeken op welke thema’s en hoe ze dat willen doen. 

In het onderzoeksplan wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de hoogspanningsverbinding. Op de afbeelding staan de tracéalternatieven die ze onderzoeken. Tracéalternatief Z3 komt door de gemeente Weststellingwerf. Klik hier voor meer informatie over de tracés.(externe link)

Wat kun je doen?

Je kunt op het onderzoeksplan (de concept-NRD) reageren door een zienswijze in te dienen van vrijdag 9 juni t/m donderdag 20 juli 2023. Je kunt dat op verschillende manieren doen: online, telefonisch, per post en op één van de informatiebijeenkomsten. 

Op de informatiebijeenkomsten kun je ook meer informatie krijgen over het project en vragen stellen aan medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT. In de buurt zijn de volgende informatiebijeenkomsten:

  • Op 27 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Buurthuis De Zankbanken in Lemmer
  • Op 29 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Wijkcentrum De As in Heerenveen

Verantwoordelijkheden

Omdat dit project van nationaal belang is, wordt een projectprocedure toegepast. Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk zijn voor waar de hoogspanningsverbinding komt (de ruimtelijke inpassing). Gemeente Weststellingwerf heeft hier geen beslissende rol in.

Meer informatie 

Klik hier voor meer informatie.(externe link)

Heb je vragen over de procedure en wil je liever telefonisch contact? Neem dan contact op met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via telefoonnummer 070 379 89 79.

Dit vind je misschien ook leuk...