Moet ik ongebruikte medicijnen inleveren bij de apotheek? Ja graag!

Leeuwarden – Het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool heeft vandaag een rapport gepresenteerd met de resultaten van hun kwantitatieve studie naar de manier waarop inwoners van Noord-Nederland omgaan met ongebruikte medicatie. Het onderzoek maakt deel uit van het project “Medicijnresten uit Water”, dat gesubsidieerd wordt door SNN en een samenwerking is tussen het Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland. Dit is een ketenbrede samenwerking van 20 partners uit de zorg-, water- en kennissector, onder leiding van het HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands), met als doel medicijnresten in het water te verminderen door middel van een cross-sectorale samenwerking.

Jaarlijks belanden steeds meer medicijnresten in ons water, wat leidt tot negatieve milieueffecten. Het weggooien of wegspoelen van ongebruikte medicijnen is hier een belangrijke oorzaak van. Dit probleem zal alleen maar groter worden door de toenemende vergrijzing en klimaatverandering.

Uit het onderzoek van het lectoraat blijkt dat meer dan 60% van de inwoners van Noord-Nederland in de afgelopen 24 maanden ongebruikte medicijnen heeft gehad. De meest genoemde reden hiervoor is het stoppen met medicatie omdat ze niet meer nodig waren. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan dat zij ongebruikte medicijnen nooit inleveren bij een apotheek of milieustraat, terwijl ongeveer een derde aangeeft dit altijd wel te doen. Opvallend is dat vooral de jongere doelgroep (18-29 jaar) ongebruikte medicijnen het minst vaak inlevert bij een apotheek of de milieustraat.

Het onderzoek toont aan dat respondenten die meer kennis hebben over hoe en waar je ongebruikte medicijnen kunt inleveren, en waarbij het onderdeel uitmaakt van hun vaste gedragspatronen, ongebruikte medicijnen vaker inleveren bij een apotheek of milieustraat. Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan niet genoeg geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid om ongebruikte medicijnen in te leveren bij de apotheek.

Als we kijken naar de achterliggende motivaties en barrières zien we dat “schoner oppervlaktewater”, “milieu” en “dierenwelzijn” de belangrijkste motivaties zijn voor mensen om ongebruikte medicijnen in te leveren bij een inleverpunt. “Te weinig inleverpunten” en “grote afstanden” zijn de belangrijkste redenen om ongebruikte medicijnen niet in te leveren bij een inleverpunt.

De resultaten van dit onderzoek benadrukken onder andere dat inspanningen om mensen te informeren over de juiste omgang met ongebruikte medicijnen noodzakelijk zijn. Ook blijkt dat meer inleverpunten gewenst zijn.

Het lectoraat zal het onderzoek voortzetten met studenten van de NHL Stenden minoren Psychologie en Neuromarketing en de master Content & Media Strategy. Hierbij worden aanvullende interviews gedaan en gedragsinterventies ontworpen. Het doel hiervan is om mensen te stimuleren om ongebruikte medicijnen op een juiste manier weg te gooien en zo bij te dragen aan schoner oppervlaktewater.

Dit vind je misschien ook leuk...