Medio april openstelling subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf

Vanaf 17 april stelt de gemeente Weststellingwerf een subsidieregeling voor energiecompensatie open. De regeling is onder andere bedoeld voor sportverenigingen, dorpshuizen en de culturele sector. De afgelopen weken is er gewerkt aan de laatste details. Op 20 maart vergadert de raadscommissie over de subsidieregeling. De besluitvorming door de gemeenteraad staat gepland op 3 april. Het is de bedoeling dat de regeling van 17 april 2023 tot en met 28 mei 2023 wordt opengesteld.

Waarom deze subsidieregeling?

Wethouder Roelof Theun Hoen: “Organisaties met een maatschappelijke functie zijn enorm belangrijk voor onze samenleving. Veel van onze maatschappelijke organisaties hebben te maken met een hogere energierekening. Soms zelfs een extreem hogere energierekening. Met ook nog de gevolgen van corona daarbij, is het voor sommigen erg ingewikkeld om het hoofd boven water te houden. Met deze tijdelijke en aanvullende regeling willen wij onze maatschappelijke organisaties steun in de rug geven.”

Hoe werkt de regeling?

Om te bepalen of een maatschappelijke organisatie in aanmerking komt voor deze regeling kijkt de gemeente naar de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. De subsidie wordt daarna berekent door een vergelijking te maken met dezelfde periode het jaar 2019. Er is gekozen voor 2019 omdat er in 2019 geen coronamaatregelen waren die invloed hadden op de energiekosten. Door een vergelijking te maken tussen deze periodes in beide jaren krijg je een verschil. Zijn de energiekosten hoger? Dan kun je als organisatie in aanmerking komen voor maximaal twee derde subsidie van het verschil in deze gestegen energiekosten.

Wat als er eerder compensatie is ontvangen?

Eerder ontvangen compensatie van de overheid gaat nog wel van dit verschil af. Dit geldt bijvoorbeeld voor de twee keer ontvangen 190 euro. Mocht het uiteindelijke verschil na aftrek van eerder ontvangen compensatie lager zijn dan 250 euro, dan volgt er geen subsidie uitkering.

Wat is de beslistermijn?

De aanvraagperiode loopt vanaf 17 april 2023 tot en met 28 mei 2023. Een beslissing volgt binnen acht weken. De regeling is zo laagdrempelig mogelijk ingericht en op basis van vertrouwen. Steekproefsgewijs zal er controle van aantal aanvragen plaatsvinden.

Dit vind je misschien ook leuk...