Herbarium Frisicum onderscheiden met het Groene Lintje 2024

In het kader van Wereld Milieu Dag werden drie genomineerden in het zonnetje gezet met bloemen en een oorkonde en werd namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2024 uitgereikt aan Karst Meijer van Herbarium Frisicum in Wolvega.

De juryleden citeerden om beurten uit het juryrapport:

“Grote waardering heeft de jury voor de inzet van Karst Meijer voor het verzamelen van de grootste collectie in Europa en de wijze waarop hij vrijwilligers bij de archivering betrekt.

De ontwikkeling van dit Herbarium is een geweldige impuls voor de toename van kennis over biodiversiteit van de plantenwereld. Het is uniek wat Karst Meijer heeft neergezet en de impact die dit wereldwijd heeft. De omvang van deze collectie is ongelooflijk en heeft al heel veel mensen bereikt. De vele soorten paardenbloemen die Karst categoriseerde, levert inmiddels ook gespreksstof op in tv-programma’s zoals Vroege Vogels en Binnenste Buiten. De jury wil het Herbaricum Frisicum ook lokaal in de schijnwerper zetten en vindt het bewonderenswaardig dat Karst Meijer al 45 jaar zelf de handen uit de mouwen steekt en geen subsidie heeft aangevraagd voor het realiseren van dit Herbaricum. Deze collectie uit het verleden en heden geeft veel hoop voor een duurzame toekomst waarin heel veel plantsoorten getraceerd zijn.”

“Karst Meijer verdient het Groene Lintje 2024 omdat hij alle aspecten van duurzaamheid met elkaar verbindt. De jury prijst de aanpak die Karst nastreeft. Daardoor vervult het Herbaricum Frisicum ook een voorbeeldfunctie voor huidige en toekomstige generaties. Kortom: Groen, sociaal en verantwoord maatschappelijk ondernemen en duurzaam handelen voor een betere wereld en het behoud van cultureel erfgoed. 

Uit de inzendingen koos de jury drie genomineerden die in het zonnetje werden gezet.

De andere twee genomineerden zijn het Burgerprotest lelieteelt Noordwolde-Zuid initiatiefnemer Theo van der Bles en De Boekenbus: Mini-bieb zwerfboeken voor kinderen in de tuin van Jorn Nieuwenhout in Wolvega.

“De jury prijst de wijze waarop Theo van de Bles binnen enkele dagen zijn zorgen over het gebruik van giftige stoffen in de lelieteelt wist om te zetten naar een protest van omwonenden vanuit het principe voorzorgsbeginsel. Het begon met het initiatief om het onderwerp aan te kaarten in de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang en vervolgens een brief te sturen namens omwonenden naar de lelieteler. Het protest van omwonenden heeft gedreigd naar de rechter te stappen met als resultaat dat de teler afziet van het telen van lelies. Een prachtig voorbeeld dat het zeker de moeite waard is om op te staan, in actie te komen met vervolgens resultaat.

Sommige mensen denken dat het geen zin heeft om te protesteren. Ook de politiek heeft het signaal opgepakt en heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat sierteelt vergunning plichtig wordt. De jury is van mening dat Theo van de Bles met heel veel betrokkenheid en passie dit protest heeft geïnitieerd en het resultaat een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde, sociale, groene en duurzame leefomgeving.”

“De jury spreekt haar lof uit over de Boekenbus in de tuin van Jorn Nieuwenhout.

Het enthousiasme waarmee hij hierover vertelt en zich o.a. presenteerde in het boekenprogramma op TV, is aanstekelijk voor kinderen in Wolvega en omgeving om voor zijn mini-bieb te kiezen.

Ook zijn eigen kinderen beleven veel plezier aan deze mini-bieb. Opmerkelijk is de aansluiting bij kinderzwerfboek.nl. dat onderdeel is van het Nationaal Fonds Kinderhulp dat kinderen wil voorzien van goede boeken. De jury vindt deze mini-bieb, speciaal voor kinderen, een mooi voorbeeld dat laat zien dat de stap naar een andere manier van boekenbezit mogelijk is. Een interessante ontwikkeling en deze minibieb in de achterkant van een oude auto is heel origineel, buiten de geijkte paden. Door lezen wordt het taalkundig inzicht vergroot en krijgen kinderen een beter toekomstperspectief. De kans op armoede wordt verkleind. Het evenwicht tussen deze aspecten draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.”

GroenLinks Weststellingwerf reikt jaarlijks het Groene Lintje uit aan particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan diegenen die dat ook belangrijk vinden.

Foto: v.l.n.r.  Theo van der Bles initiatiefnemer Burgerprotest Lelieteelt Noordwolde-Zuid, Karst Meijer van Herbarium Frisicum in Wolvega en Jorn Nieuwenhout van De Boekenbus: Mini-bieb zwerfboeken voor kinderen in Wolvega.
FOTO: Lenus  der Broek

Dit vind je misschien ook leuk...