Gevolgen van gaswinning Vledderveen op Werelderfgoed en natuur nog niet volledig in beeld

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om de gevolgen van de gaswinning bij Vledderveen op Werelderfgoed ‘Koloniën van Weldadigheid’ en omringende natuur vollediger te beschrijven. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

Vermilion wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas opsporen en winnen. Ze onderzoekt hiervoor de meest geschikte locatie.

Voordat de minister hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen van negen mogelijke locaties en een aantal varianten onderzocht in een milieueffectrapport. Het rapport laat onder andere zien dat een aantal locaties het Werelderfgoed ‘Koloniën van Weldadigheid’ aantasten.

Om een voorkeurslocatie te kunnen kiezen is meer onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning op Werelderfgoed en omringende natuur nodig. Maak visualisaties van de gaswinningsinstallatie op relevante locaties om zo de effecten op Werelderfgoed goed te kunnen beoordelen, zegt de Commissie. Maak ook de maatregelen om stikstofdepositie te verminderen of te compenseren concreter. Nu kan nog niet beoordeeld worden wat het effect is van deze maatregelen.

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen met deze informatie en pas dan een besluit over de voorkeurslocatie te nemen. De minister zal dit advies overnemen.

Dit vind je misschien ook leuk...