Gemeenteraad Weststellingwerf stemt voor herbenoeming burgemeester Van de Nadort

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten om de heer N.A. van de Nadort aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Weststellingwerf.

De eerste ambtstermijn van burgemeester Van de Nadort eindigt op 5 september 2023. De gemeenteraad moet vier maanden voor het aflopen van deze termijn een aanbeveling over de herbenoeming uitbrengen. Hiervoor is een vertrouwenscommissie samengesteld. De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie het advies over de herbenoeming aan de gemeenteraad voorbereid. De commissie heeft een ‘Verslag van Bevindingen’ opgesteld. Dit verslag is gisteravond in een besloten raadsvergadering besproken. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten de heer Van de Nadort voor te dragen voor herbenoeming.

In de openbare raadsvergadering verwoordde de heer Bos, voorzitter van de vertrouwenscommissie, het besluit als volgt: “De gemeenteraad van de gemeente Weststellingwerf heeft besloten de heer Van de Nadort aan te bevelen voor een volgende ambtstermijn van 6 jaar.”

Burgemeester Van de Nadort is heel erg blij met het vertrouwen van de gemeenteraad: “Dank voor het vertrouwen wat u daarmee hebt uitgesproken. Het is mij hier de afgelopen vijfeneenhalf jaar heel goed bevallen, en ik wil dat graag nog een poosje voorzetten. Dus dank voor dit besluit.”

Vervolg procedure

Het raadsbesluit met de aanbeveling voor herbenoeming gaat via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens wordt
bij Koninklijk Besluit besloten of de heer Van de Nadort voor 6 jaar wordt herbenoemd.Bij een positieve beslissing vindt de herbenoeming plaats in de raadsvergadering van
4 september 2023.

Foto: Lenus van der Broek

Dit vind je misschien ook leuk...