Gemeente, woningcorporaties en bewonersraad maken prestatieafspraken

Gemeente Weststellingwerf, Woningstichting Weststellingwerf, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt over wonen in de huursector. Hiermee willen de vier partijen wonen in Weststellingwerf leefbaar, betaalbaar en duurzaam houden. Onlangs ondertekenden ze de prestatieafspraken voor 2024.

‘‘Samen met de woningcorporaties zet de gemeente het komende jaar in op de bouw van huurwoningen. Zo streven we ernaar dat 30% van onze woningvoorraad sociale huur is. Betaalbaarheid is hierbij een belangrijke voorwaarde. Dat doen we door duurzame woningen te bouwen zodat de energielasten laag zijn en de huizen betaalbaar blijven voor onze inwoners’’, vertelt wethouder Hanneke Zonderland.

Aansluiten bij woonvisie en woonzorgvisie
Dit jaar gaan de partijen aan de slag met meerjaren prestatieafspraken. Zo sluiten de prestatieafspraken qua inhoud en looptijd aan bij de woonvisie en woonzorgvisie van de gemeente en de regionale woondeal.

Dit vind je misschien ook leuk...