Gemeente werkt aan definitief verbod geitenhouderijen

De gemeente Weststellingwerf presenteert binnenkort een ‘facet-bestemmingsplan’ om voor de gehele gemeente via regels de nieuwvestiging, uitbreiding of omschakeling naar geitenhouderijen onmogelijk te maken. Dat blijkt uit een schriftelijke mededeling aan de gemeenteraad. Op 22 april vorig jaar heeft de raad in een besloten zitting besloten om de komst van nieuwe geitenhouderijen voor een jaar te schorsen. De al bestaande plannen moeten wel op basis van het oude beleid tot die datum beoordeeld worden. Het nemen van zo’n voorbereidingsbesluit impliceerde wel dat je dan een bestemmingsplan dient op te stellen. Na één jaar verdwijnt namelijk de aanhoudingsplicht voor aanvragen en geldt het bestaand beleid, dat nog steeds geitenhouderijen mogelijk maakt. Door het opstellen van zo’n ‘paraplubestemmingsplan’ worden in de regels voor geitenhouderijen in het bestemmingsplan Buitengebied aangepast om de volksgezondheid uit voorzorg te beschermen. Het college stelt in een jaar de kennis en zorg over de risico’s voor volksgezondheid en geitenhouderijen ongewijzigd zijn in vergelijking tot het moment waarop het voorbereidingsbesluit is genomen. ‘De komende tijd zullen wij ontwikkelingen rondom volksgezondheid en geitenhouderijen met belangstelling blijven volgen.’ Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderzoek naar oorzaken van longontstekingen rond geitenhouderijen van het RIVM. En de uitwerking van de motie van Provinciale Staten om beleid op te stellen voor een duurzame ontwikkeling van (melk)geitenhouderijen. Bij het laatste onderwerp is de gemeente Weststellingwerf als belanghebbende betrokken bij de uitwerking. Door de beperkte werkingsduur van het voorbereidingsbesluit kan de gemeente niet langer daarop wachten. De tijdsplanning is toch al strak. Pas nadat dit ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage is gelegd kan de raad een besluit nemen. En dat allemaal voor 23 april.
Bron: MediahuisNoord

Dit vind je misschien ook leuk...