Dorpenfonds biedt extra ondersteuning aan lokale plannen

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024 vastgesteld. De regeling is bedoeld voor lokale plannen en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbeteren. De gemeente nodigt stichtingen en verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, cultuur, natuur, sport, jeugd of ouderen uit om te informeren naar de mogelijkheden. Wethouder Tom Hartog: “Vrijwilligers vormen het fundament van onze levendige dorpen. Dat is goud waard. Als gemeente willen wij dit graag ondersteunen. Het dorpenfonds is daarbij een belangrijk hulpmiddel.”

Verschillende mogelijkheden
Het dorpenfonds biedt vier mogelijkheden voor ondersteuning. Verenigingen en stichtingen kunnen een beroep doen op een projectbudget, plaatselijke belangen kunnen gebruik maken van een werk-  én procesbudget. Daarnaast is er voor de plaatselijke belangen een speciaal budget voor de ondersteuning van woningbouwinitiatieven.

Projectbudget
Dit budget is bedoeld voor goede plannen en projecten van stichtingen en verenigingen die bijdragen aan het welzijn van onze bewoners en de levendigheid en aantrekkelijkheid van wijken en dorpen. De maximale subsidie is €15.000. “Als het idee nieuw is en niet hoort bij de gebruikelijke activiteiten van de vereniging of stichting, dan zijn er volop kansen. Ons college vindt eigen initiatief belangrijk. Met het dorpenfonds konden we de afgelopen jaren snel goede ideeën verder helpen. Dat willen we de komende jaren graag blijven doen“, vertelt wethouder Tom Hartog.

Werkbudget
In de periode 2024 t/m 2026 kunnen de 24 plaatselijke belangen en wijkverenigingen weer aanspraak maken op het werkbudget van €1500 tot €2000 per jaar. De subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners. Dit werkbudget is vrij inzetbaar om de eigen vereniging te versterken en kleine initiatieven verder te helpen.

Procesbudget
Het college ziet een breed gedragen dorpsplan als een mooie basis voor de samenwerking tussen het dorp en de gemeente. Plaatselijke belangen die een eigen dorpsplan willen maken, kunnen met dit budget professionele ondersteuning inhuren voor het opstellen van dit plan. Dorpen die al langer werken met een dorpsvisie, kunnen het procesbudget aanvragen voor de uitwerking van een goed idee uit die dorpsvisie. Bijvoorbeeld door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, het maken van een kostenraming, tekeningen of fondsenwerving. Maar bijvoorbeeld ook om een projectcoördinator in te zetten. De subsidie is max. €5000.

Budget ondersteuning woningbouwinitiatieven
In veel kleine dorpen zijn de Plaatselijke belangen actief met het in kaart brengen van de woningbouwmogelijkheden. Dit vraagt veel tijd, inzet en de nodige deskundigheid van onze bewoners. Met dit budget wordt professionele ondersteuning van een adviesbureau ingehuurd, die het dorp helpt bij het onderzoeken van de haalbaarheid van één of meer locaties. De subsidie is maximaal €15.000.

Tom Hartog: “We hebben veel waardering voor al onze verenigingen, stichtingen en plaatselijke belangen en begrijpen dat het soms om ingewikkelde processen gaat. Met de subsidieregeling geven we niet alleen een financieel duwtje in de rug, maar kan ook de juiste begeleiding worden ingehuurd. We verwachten dat de plannen hierdoor nog beter worden en sneller kunnen worden uitgevoerd”

Heeft jouw stichting of vereniging een goed idee of initiatief en wil je onderzoeken wat het dorpenfonds voor jouw dorp kan betekenen? Neem dan contact op met dorpencoördinator Klaas Hallema, k.hallema@weststellingwerf.nl.
Meer informatie vind je op Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf | Gemeente Weststellingwerf

Dit vind je misschien ook leuk...