Denk mee over verkeersmaatregelen in Weststellingwerf

Wolvega centrum vanuit lucht

Om ervoor te zorgen dat Weststellingwerf in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar blijft, gaan we een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. We roepen alle inwoners en ondernemers op om hierover mee te denken. 

‘‘Welke plekken ervaar jij als verkeersonveilig en waarom? Waar stroomt het verkeer volgens jou niet goed door? En van welke fietsroutes maak jij regelmatig gebruik? Om inzicht te krijgen in deze belangrijke punten, vraag ik alle inwoners en ondernemers in Weststellingwerf om een enquête in te vullen. In de enquête kun je aangeven welke locaties aandacht verdienen en waarom’’, vertelt Mariska Rikkers, wethouder verkeer en vervoer.

Wat is het GVVP?

Het GVVP is een beleidsplan waarin staat hoe we de komende jaren met het verkeer en vervoer omgaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de verkeersveiligheid verbeteren? Hoe leiden we het verkeer van en naar nieuwe woongebieden, voorzieningen en centra in goede banen? En hoe kunnen we bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteit? Het beleidsplan geeft dus ook richting aan de verkeersmaatregelen die nodig zijn.

Mariska Rikkers: ‘‘Het bestaande plan komt uit 2000 en is niet meer actueel. Er zijn bijvoorbeeld inmiddels nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, er is meer verkeer en er is een sterke ontwikkeling naar duurzamere vormen van mobiliteit. Daarom is het belangrijk dat we een nieuw GVVP opstellen die aansluit op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen.’’

Wat is de planning van het GVVP?

  • We brengen de komende twee maanden de huidige situatie en problemen in het verkeer in beeld. De enquête is hier onderdeel van.
  • Daarna wordt samen met de gemeenteraad bekeken welke richting we op willen op verschillende thema’s zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De doelen en kaders worden vastgelegd in een kadernotitie. Deze wordt in juni 2023 vastgesteld.
  • In het najaar stellen het college van B&W en de gemeenteraad het ontwerpplan vast. Daarna is er nog een inspraakperiode voor alle inwoners en belanghebbenden. Het GVVP wordt begin 2024 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.

Dit vind je misschien ook leuk...