Collegepartijen Weststellingwerf vol vertrouwen in samenwerking, oppositie minder tevreden

Waar de vier collegepartijen trots en tevreden hun eerste licht lieten schijnen over het coalitieakkoord, waren de oppositiepartijen duidelijk minder tevreden. Dat bleek woensdagavond bij de benoeming van de vier wethouders van VVD, WB, SDW en CDA. De woordvoerders van die vier partijen zeiden in koor vol vertrouwen te zijn over de samenwerking in de komende vier jaar. Cor Trompetter (SDW) zei dat door de toevoeging van zijn partij aan het college een soms wat instabiele driewieler nu een veel steviger op de assen staande vierwieler is ontstaan. Het CDA riep de oppositiepartijen op om mee te blijven denken en met initiatieven te komen. Maar voor GroenLinks was de start direct al slecht. Er was helemaal niet gevraagd naar de inbreng van de oppositiepartijen op een conceptakkoord. Gaby Thijssen vond dat toch wel een beetje de arrogantie van de macht. Thijssen was toch al het meest kritisch. Hij had verwacht dat het college de opdracht zou krijgen om een programma te schrijven met daarin ook afrekenbare doelen. (D66 vond overigens juist dat het ontbreken van die concrete einddoelen meer ruimte biedt voor dialoog met de oppositie.) Het akkoord bevat volgens GroenLinks teveel geld voor stenen en ondernemers. Alles draait volgens Thijssen om de economie, terwijl er ook zoveel andere maatschappelijke problemen om aandacht vragen. Zo had hij graag gelezen dat het nieuwe college in Den Haag steun zoekt voor mensen met funderingsschade. ‘Wij maken principieel andere keuzes.’

D66 teleurgesteld
D66 vond het teleurstellend dat die partij als winnaar bij de verkiezingen niet in beeld was bij de collegevorming. Drie van de vier collegepartijen verloren bij de verkiezingen, maar twee van de drie winnaars doen niet mee. Kortom wat moet je als D66 dan nog meer doen om in het college te komen? Diverse oppositiepartijen misten in het akkoord de inzet voor alternatieve woonvormen, zoals Tiny Houses. Voor Blijf Stellingwarfs is volstrekt onduidelijk waaraan de vijf ton wordt uitgegeven, die beschikbaar is voor de Spokedam bij Noordwolde en waar de 400 te bouwen woningen komen. En het budget voor speelveldjes zal niet toereikend zijn, zo verwacht Ton Mulder. Dat vreest GroenLinks als het gaat om de plannen met de Steenwijkerweg in De Blesse. Die zijn vertraagd, waardoor zeker sprake zal zijn van hogere (materiaal)kosten. In het coalitieakkoord wordt daar geen rekening mee gehouden.

Slechte opkomst
Diverse woordvoerders toonden zich bezorgd over de slechte opkomst bij de verkiezingen, maar net boven de 50%. Richard Bos (VVD) noemde dat verontrustend laag. Hij wil werken aan een bestuursstijl die dichterbij de inwoners staat. ‘Daar willen we meer van zien.’ In het vergroten van de betrokkenheid van inwoners ligt voor Bos ook een taak bij de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Het CDA wil vooral dat de gemeente benaderbaar en dienstbaar is. D66 vindt dat vooral moet worden ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van jongere generaties. Een inhoudelijk debat over de inbreng van de woordvoerders werd nog niet gevoerd. Dat gebeurt zodra het coalitieakkoord is vertaald in een collegeprogramma met een begroting. Door de benoeming van de wethouders traden Ed de Vries (VVD) en Emma Winter (WB) alsnog toe tot de gemeenteraad.

Bron: MediahuisNoord 

Dit vind je misschien ook leuk...