College van B&W besluit statushouders tijdelijk te huisvesten aan Hoofdweg in Wolvega

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de Hoofdweg in Wolvega een tijdelijke woonlocatie voor statushouders te realiseren. Dit betekent dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van 20 chalets voor maximaal 5 jaar.

Wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp: ‘‘Wij hebben net als iedere gemeente een wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden. Veel van hen wachten in een overvol asielzoekerscentrum op een woning terwijl ze een verblijfsvergunning hebben.” 

Woonchalets aan de Hoofdweg in Wolvega

Aan de Hoofdweg in Wolvega komt nu eerst een tijdelijke locatie met 20 woonchalets voor statushouders. “We hebben gekozen voor deze tijdelijke vorm, om meer ruimte te creëren op de krappe woningmarkt. Zodat bijvoorbeeld starters uit de regio niet nog langer hoeven te wachten op een woning. De statushouders stromen in de komende vijf jaar door naar andere woningen in de gemeente”, aldus Mariska Rikkers-Oosterkamp. “Als de omgevingsvergunning is verleend, starten we met de grondwerkzaamheden voor het plaatsen van de chalets. Waterleidingen en het elektriciteitsnet worden aangesloten en er worden parkeerplekken gecreëerd.” 

Wie komen er wonen aan de Hoofdweg?

De toekomstige bewoners die in de woonchalets komen wonen, hebben de hele asielprocedure doorlopen. Dit betekent dat ze een vergunning hebben om in Nederland te wonen en te werken. Mariska Rikkers-Oosterkamp: “Deze mensen hebben Weststellingwerf toegewezen gekregen als nieuwe woonplek en worden onze inwoners. Wij weten daarom dat aan de Hoofdweg voornamelijk gezinnen komen wonen. Mijn wens is dat ze hier fijn kunnen wonen en leven. Ik hoop dan ook op een warm welkom door de inwoners. Ze gaan deel uitmaken van onze samenleving. Uit ervaring weet ik dat er altijd wel vrijwilligers zijn die nieuwe inwoners wegwijs willen maken in de gemeente.”  

Hoe is de buurt hierbij betrokken? 

Voordat het college het besluit voor de huisvesting van statushouders aan de Hoofdweg heeft genomen, spraken de gemeente en de omwonenden elkaar veel. Wethouder Mariska Rikkers- Oosterkamp: “We vinden het belangrijk om te horen hoe de direct omwonenden hierover denken. We beseffen namelijk heel goed dat dit invloed heeft op hun directe woonomgeving. ”Het college neemt dan ook enkele aangedragen punten van de buurt mee in het definitieve ontwerp. We realiseren ons dat met elkaar in gesprek gaan, helaas ook betekent dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen. Als college moeten we alle belangen afwegen. Daarom is dit het besluit geworden.” De omwonenden zijn tegen dit plan, maar begrijpen dat deze mensen ook een plekje moeten hebben. De gemeente blijft met de omwonenden in gesprek.

Toename van statushouders naar Weststellingwerf

Elk jaar komen er statushouders naar Weststellingwerf. Zij krijgen een sociale huurwoning aangewezen van woningcorporaties. Het aantal statushouders dat wacht op een woning neemt steeds verder toe. “Het aantal mensen dat we in onze gemeente woonruimte moeten bieden is dit jaar dus hoger geworden. Dit betekent dat we op meerdere plekken in Weststellingwerf gaan zoeken naar geschikte locaties voor hen,” aldus Mariska Rikkers-Oosterkamp.

Dit vind je misschien ook leuk...