College B&W Weststellingwerf biedt raad voorjaars- en kadernota aan

Gisteren heeft het college van B&W de voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024-2027 aangeboden aan de raad. Het is de eerste voorjaarsnota en de eerste kadernota in de bestuursperiode 2022-2026. “Onze ambities zijn ontzettend hoog, maar tegelijkertijd zijn het onzekere tijden. Financiële degelijkheid blijft daarom belangrijk” aldus wethouder Hoen.

De basis van het gecombineerde document is het collegeprogramma ‘Samen blijven bouwen aan een sterk Weststellingwerf’. De gemeente blijft zich boven alles inzetten voor de uitvoering van de ambities die hierin staan. Eventueel noodzakelijke aanpassingen komen pas halverwege de collegeperiode aan de orde tijdens de mid term review. In deze voorjaars- en kadernota zijn vooral indexaties opgenomen die gaan over uitvoering van plannen waarover al een besluit is genomen.

Aantal nieuwe ontwikkelingen zijn alvast meegenomen

De gemeente sluit zijn ogen niet voor actuele of toekomstige ontwikkelingen. Een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn alvast in de voorjaars- en kadernota meegenomen. Zo maakt de gemeente onder andere geld vrij voor het EU-Leader programma. Op die manier komt er in de regio € 3,7 miljoen aan subsidie beschikbaar. Ook gaat de gemeente verkeerskundige knelpunten aanpakken met kleinschalige maatregelen. Die moeten zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid en de overlast voor inwoners beperken.

Het project Bestemming Noordwolde stopt eind 2023. Een aantal positieve resultaten vanuit dit project wil de gemeente graag behouden. De gemeente stelt hiervoor structureel geld beschikbaar. Weststellingwerf sluit zich ook aan bij AlleFriezen.nl. Hiermee komen alle openbare akten van de burgerlijke stand digitaal beschikbaar.

Inkomsten vanuit Rijk onzekere factor

De oorlog in Oekraïne, de inflatie en de tot 1 januari 2024 uitgestelde omgevingswet. Het zijn onzekerheden waarvan het moeilijk vast te stellen is wat de exacte gevolgen in de toekomst zijn. Daarbij zijn de inkomsten vanuit het Rijk enorm onzeker.

De jaarrekening 2022 liet nog een positief resultaat zien, maar dat kwam onder andere door grote bedragen vanuit het Rijk. De realiteit is dat die inkomsten er voor de komende jaren een stuk minder positief uitzien. En dat er sprake zal zijn van een ‘ravijn’ vanaf 2026 waar gemeenten mee te maken krijgen. Ook de gemeente Weststellingwerf ziet dat ‘ravijn’ ontstaan binnen de begroting.

De verwachting is dat de gemeente 2024 en 2025 nog wel kan afsluiten met een positief saldo. Alle ontwikkelingen komen zo actueel mogelijk terug in de najaarsnota 2023 en de begroting voor 2024.

Voorjaars- en kadernota online

De voorjaars- en kadernota is online te vinden via Portaal Financiën Weststellingwerf (begrotingsapp.nl). De raad bespreekt de voorjaars- en kadernota in de raadsvergadering van maandag 3 juli.

Dit vind je misschien ook leuk...