College B&W stemt in met definitief ontwerp herinrichting Driewegsluis

Het college van Weststellingwerf heeft ingestemd met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Driewegsluis. Het definitief ontwerp is voor het grootste deel gelijk gebleven aan het inrichtingsplan. De uitvoering van het project verloopt straks in drie fasen. De eerste werkzaamheden starten dit najaar. Het totale project loopt naar verwachting tot eind 2024.

In vergelijking met het inrichtingsplan zijn er maar een paar wijzigingen doorgevoerd. Op het oostelijke eiland komen in plaats van een boomstammenpad, palen met touwen die de padenstructuur accentueren. Ook komt er een nieuw voetpad naar de noordkant van het eiland. De recreatieve herinrichting van de buitenruimte bij de woning aan Lindedijk 3 op het westelijke eiland  wordt in overleg met de toekomstige ondernemer ingericht. Het bestaande fietsoplaadpunt op het westelijke eiland krijgt een nieuwe plek. Ook komen er vier nieuwe oplaadpunten: er zijn dan in totaal zes fietsoplaadpunten.

Uitvoering in drie fasen

De uitvoering van het project verloopt in drie fasen. Zo blijft het project beheersbaar in onder andere tijd en geld. In het najaar van 2023 start fase 1. Dit zijn de werkzaamheden op het oostelijke eiland. Het is bedoeling om deze werkzaamheden vóór het vaar- en broedseizoen 2024 klaar te hebben. Eind 2024 start naar verwachting fase 2, dit zijn de werkzaamheden op het westelijke eiland. De aanpak van het parkeren op de dijk, gepland voor in fase 3, is nog niet definitief. Voor het uitvoeren van deze derde fase is naast financiële dekking voor de onvoorziene meerkosten ook nog de benodigde omgevingsvergunning stikstofdepositie nodig.

Oplossing voor onvoorziene meerkosten 

De provincie stelt door de stikstofeisen de verplichting om minimaal 50% van de werkzaamheden elektrisch uit te voeren. In de kostenraming van 2021 was hier geen rekening mee gehouden. Hierdoor valt de aanbesteding voor elke fase hoger uit en zijn er onvoorziene meerkosten van begroot 150.000 euro ontstaan. De gemeente kan deze onvoorziene meerkosten compenseren door het vervallen van de geplande kosten voor de recreatieve herinrichting bij de woning aan Lindedijk 3 en door  het voorlopig nog niet laten doorgaan van fase 3: het parkeren op de dijk. Het levert in totaal de benodigde 150.000 euro op, waardoor de herinrichting binnen het beschikbare krediet blijft.

Kijk voor meer informatie op de projectwebpagina Herinrichting Driewegsluis.

Dit vind je misschien ook leuk...