College B&W biedt raad programmabegroting 2024-2027 aan

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2024-2027 aangeboden aan de raad. ‘Samen blijven bouwen aan een sterk Weststellingwerf’ blijft ook in het tweede jaar van de bestuursperiode het belangrijkste kompas. De gemeente is en blijft voortvarend aan de slag met het collegeprogramma.

In de programmabegroting staat wat het college in de komende jaren wil bereiken, wat ze gaan doen en hoeveel dit kost. De begroting 2024-2027 is een bijzondere begroting omdat de begroting een tekort laat zien in 2026 en 2027. Dit tekort ontstaat doordat de gemeente veel minder inkomsten van het Rijk ontvangt. Dat geldt niet alleen voor gemeente Weststellingwerf, maar voor bijna alle Nederlandse gemeenten. Hierover is landelijk veel overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk.

Raad stelt tarieven woonlasten in december vast

Het tekort heeft nu nog geen gevolgen voor de inwoners van Weststellingwerf. Het college doet daarom het voorstel om de woonlasten alleen te verhogen met de inflatiecorrectie. De tarieven van de woonlasten stelt de raad in december definitief vast. De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting 2024-2027 op 6 november 2023.

De programmabegroting is te vinden via: https://weststellingwerf.begrotingsapp.nl

Dit vind je misschien ook leuk...