Centrum Noordwolde aantrekkelijker, groener en veiliger

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor de Centrumontwikkeling van Noordwolde. Wethouder Hoen: “Het centrum van Noordwolde heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt door inzet van een aantal lokale ondernemers. Wij zijn erg blij met dit initiatief en willen hier graag aan bijdragen door het centrum aantrekkelijker, groener en velliger te maken.” De verwachte kosten voor de Centrumontwikkeling worden geschat op € 570.000. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 10 juni of de Centrumontwikkeling volgens de plannen kan worden uitgevoerd.

In overleg met een aantal lokale ondernemers is een voorlopig ontwerp gemaakt met verbeteringen aan het Manauplein, Hoofdstraat-Oost en de Dr. Mulderstraat. Er komt een extra toegang naar het Manauplein vanaf de Hoofdstraat-Oost, de parkeervakken op het Manauplein worden anders ingedeeld en er komen extra plantvakken met bomen. De Hoofdstraat-Oost wordt veiliger gemaakt door middel van wegversmallingen, plantvakken en het aanleggen van een verhoogd trottoir. Tenslotte krijgt de Dr. Mulderstraat een andere indeling, waardoor er meer parkeergelegenheid ontstaat.

Op 29 februari konden inwoners en ondernemers kennisnemen van het voorlopig ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst. Meer dan 80 bezoekers waren aanwezig en gaven hun mening over het voorlopig ontwerp. Op basis van deze bijeenkomst zijn een aantal aanpassingen in het ontwerp gemaakt, waaronder het verplaatsen van de toegang naar het Manauplein vanaf de Weemstraat. Daarnaast blijft de weekmarkt op de huidige locatie.

In het voorlopig ontwerp was het idee om de muziekkoepel een nieuwe plek te geven op het Manauplein. Tijdens de inloopbijeenkomst hebben meerdere inwoners en belanghebbenden aangegeven de muziekkoepel liever op een andere locatie te zien in Noordwolde. De gemeente gaat samen met het dorp kijken naar een geschikte locatie voor de muziekkoepel. Tot die tijd wordt de koepel verwijderd van de huidige locatie en in opslag geplaatst.

Het definitieve ontwerp van de Centrumontwikkeling Noordwolde staat op 10 juni op de agenda van de gemeenteraad. Bij een positief besluit wordt het benodigde geld beschikbaar gesteld en gaat de gemeente op zoek naar een aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente hoopt na de zomer te kunnen starten met de uitvoering.

Dit vind je misschien ook leuk...