Bridgeclubs Noordwolde , Oldeberkoop en Vledderweer actief.

In september wordt er weer gestart met bridgen.

Wat een heleboel lezers niet weten, is dat er zowel in Noordwolde als in Oldeberkoop en Vledder al jarenlang bridgeclubs bestaan, waar het bridgespel en de gezelligheid troef zijn.

In Noordwolde wordt er wekelijks op dinsdagavond in  De Duker gespeeld. In Oldeberkoop doet men dit eens in de twee weken op maandagavond in MSA. In Vledder wordt gebridged op donderdagavond in De Tippe.

Veel spelers vinden het spel zo boeiend, dat ze lid geworden zijn van twee clubs. Dat het daarnaast ook gezellig is, blijkt wel uit het feit dat er soms flink nagezeten wordt, wat goed is voor de sociale contacten.

Cursus

Uiteraard moet het spel geleerd worden. Daarom hebben de drie clubs besloten om gezamenlijk een beginnerscursus op te starten. Deze cursus begint in september op woensdagavond en zal ongeveer een winterseizoen duren. Daarna kan besloten worden om lid te worden van een van de clubs. Misschien zegt het al genoeg dat alle cursisten van vorig jaar lid zijn geworden.

Een argument, wat zeker ook telt, is dat senioren hun hersens moeten blijven gebruiken om dementieverschijnselen te vertragen.

Natuurlijk kunnen mensen die het spel al beheersen ook lid worden!

Vaak wordt de vraag gesteld: “Hoe gaat het er nu aan toe op zo’n bridgeclub?” Het antwoord van de drie besturen luidt dan prompt: “ Iedereen, die geinteresseerd is, kan  gewoon komen kijken.”

Uiteraard kunnen deze mensen meer informatie krijgen via de besturen van de drie clubs.

Informatie

Voor het gemak van de belangstellenden hebben de drie clubs een informatie- en aanmeldingspunt vastgesteld:

Gerard Jippes ( g.jippes@planet.nl ) Van daar uit kan natuurlijk doorverwezen worden naar de clubs.

Uiteraard hopen wij dat er veel belangstellenden zullen zijn, want bridge blijft een prachtig spel!

Dit vind je misschien ook leuk...