Blijf Stellingwarfs wil geen woontoren van 26 meter in Lindewijk. ‘Omwonenden hebben vrijwel allemaal zonnepanelen op de daken’

De raadsfractie van Blijf Stellingwarfs wil dat er geen woontoren wordt gebouwd aan het Tijgerblauwtje in de Lindewijk. De gemeenteraad wordt dinsdagavond voorgesteld om het college te laten onderzoeken of het praktisch mogelijk is om af te zien van het laatste ontwerpplan van de woontoren. Volgens raadslid Ruud Knol was er op een inspraakavond vanuit de buurt veel ophef over de plannen. ‘De buurt heeft in grote getale te kennen gegeven het niet eens te zijn met het bouwen van de woontoren vanwege de hoogte. De omwonenden hebben vrijwel allemaal zonnepanelen op de daken liggen en door de hoogte van de woontoren krijgen ze niet of nauwelijks zon.’ De toren wordt bijna 26 meter hoog. Dat is bijna net zo hoog als het gemeentehuis. Blijf Stellingwarfs stelt daarom in een motie voor verder af te zien van verdere actie tot de bouw van de toren. De fractie wil financieel in kaart laten brengen wat de kosten en opbrengsten zijn als op de plek van de toren en een naastgelegen parkeerterrein huizen worden gebouwd ‘overeenkomstig de omliggende woningen’. Eerder uitte de fractie van D66 zich al kritisch over het plan.

Bron: MediahuisNoord 

Dit vind je misschien ook leuk...