Betaalbare sociale huur in de Lindewijk in Wolvega

Goed en betaalbaar wonen voor meer inwoners, dat is wat de gemeente Weststellingwerf wil. Om dit te kunnen realiseren heeft het college van burgemeester en wethouders een Startbouwimpuls-subsidie aangevraagd. Het plan is om de bouw van negentien betaalbare  huurwoningen mogelijk te maken. De huur zal maximaal € 808,24 per maand (huidig prijspeil)  bedragen. 

“De kostprijs van de sociale huurwoningen wordt dankzij de subsidie aanzienlijk verlaagd”, aldus wethouder Hanneke Zonderland. “Goed voor de mensen die straks in een nieuw betaalbaar huis kunnen wonen”. De wethouder geeft aan, dat onderzoek heeft uitgewezen dat de geplande hofjes (ontwikkellocatie 1b en 1c) aan het Oranjetipje in de Lindewijk in Wolvega het meest kansrijk zijn. “Met de huidige marktomstandigheden en vanwege de uitdagingen die er qua beeldkwaliteit en vanuit ruimtelijk oogpunt zijn, zijn betaalbare woningen op deze specifieke locatie alleen haalbaar dankzij de rijkssubsidie”.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie van maximaal €12.500 per woning moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. Zo moet het bestemmingsplan gereed zijn, moet er snel gebouwd kunnen worden en moeten er daadwerkelijk betaalbare woningen worden gerealiseerd. Wethouder Zonderland: “we denken dat we met de hofjeswoningen op locatie 1b en 1c in de Lindewijk een goede kans maken. Ik hoop van harte dat de subsidie wordt toegewezen, want dat betekent veel voor mensen voor wie de reguliere woningmarkt te duur is”.  

Als de subsidie wordt toegekend, kan medio 2024 met de bouw worden begonnen. De gemeente en de Woningstichting Weststellingwerf werken gezamenlijk aan de plannen en de eerste ontwerptekeningen lijken veelbelovend. Naar verwachting wordt eind november bekend gemaakt of de subsidie wordt toegekend.

Dit vind je misschien ook leuk...