Ben of ken jij de eigenaar van deze boot?

Tijdens controlewerkzaamheden is gebleken dat deze boot al een hele tijd onbeheerd in de Schipsloot in Nijelamer (vlakbij de Nijelamerbrug) ligt. De boot heet Poolster en komt uit Tzummarum. Wij zijn met spoed op zoek naar de eigenaar. 

Het is namelijk niet toegestaan om hier aan te leggen (Artikel 5:25 Algemene Plaatselijke Verordening). Daarom verzoeken wij de eigenaar de boot te verwijderen en verwijderd te houden. Als dit niet gebeurt, dan wordt de boot na 26 januari 2023 van overheidswege verwijderd. De kosten van het weghalen en eventuele bijkomende kosten zijn voor de eigenaar.

Meer informatie?

Neem dan contact op met meneer Tolman van het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Weststellingwerf: 14 05 61.

Dit vind je misschien ook leuk...