Beëdiging burgemeester Van de Nadort tijdens bijzondere raadsvergadering

Tijdens de bijzondere raadsvergadering op maandagavond 4 september vindt de beëdiging plaats van André van de Nadort voor zijn tweede ambtstermijn als burgemeester van Weststellingwerf. Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Wolvega.

Een burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd. De gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. De afgelopen periode is er een aanbeveling geformuleerd door een vertrouwenscommissie. Elke in de raad zittende raadsfractie was vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie. Tijdens de besloten raadsvergadering op 22 mei 2023 zijn de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken. De gemeenteraad stemde in met de aanbeveling voor herbenoeming. Deze beslissing is bekend gemaakt In de openbare raadsvergadering die daarop volgde. Deze aanbeveling is via de commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, de heer drs. A.A.M. Brok, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden. Op 10 juli is de heer Van de Nadort bij Koninklijk besluit herbenoemd voor een termijn van 6 jaar.

Gemeente Weststellingwerf kijkt uit naar vervolg samenwerking

De gemeente Weststellingwerf is erg blij met de tweede ambtstermijn van André van de Nadort als burgemeester van Weststellingwerf. Er is veel waardering voor zijn vermogen om inwoners, instanties, verenigingen en ondernemers te verbinden. De overtuiging is dat hij zich in zijn tweede ambtstermijn op deze manier blijft inzetten voor de gemeente Weststellingwerf. De gemeente kijkt dan ook uit naar het vervolg van de samenwerking met André van de Nadort.

Dit vind je misschien ook leuk...