Aandacht voor verkeersveiligheid door gezamenlijke controle van politie en gemeente

De oplettende inwoners en bezoekers van Wolvega is het onlangs vast opgevallen dat er veel politie en handhaving op straat was in Wolvega. Op woensdag 12 april organiseerde de gemeente Weststellingwerf in samenwerking met de politie verkeerscontroles in en om het dorp. In de middag en in de avond waren er mobiele controles met behulp van politiemotoren en laserguns, statische controles op twee controleplaatsen in het dorp en vonden er controles plaats op onder andere het parkeerbeleid in en rondom het centrum.

Het doel van deze controles is de aanpak van verschillende verkeersovertredingen en parkeeroverlast. Vooral het terugdringen van de voortdurende overlast door te hard rijden en asociaal rijgedrag vraagt om aandacht. Dit leidt namelijk tot steeds terugkerende klachten en overlastmeldingen uit het dorp en de nabije omgeving. De gemeente en de politie hopen daarom dat er een preventieve werking uitgaat van het zichtbare, gezamenlijke optreden. En we willen de samenwerking tussen gemeente en politie bevorderen als het gaat om onze aanpak van de lokale verkeersveiligheid. Dit is namelijk één van de vijf prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2020- 2023.

Verschillende handhavers en agenten op straat zijn die dag regelmatig op een positieve manier aangesproken door inwoners, ondernemers en het winkelend publiek. Daaruit blijkt de betrokkenheid van het dorp, de aandacht voor de verkeersveiligheid werd gewaardeerd. Gezamenlijke verkeerscontroles zoals deze worden in de toekomst vaker georganiseerd in Weststellingwerf. Er is dan ook aandacht is voor de andere dorpen in de gemeente en niet alleen in en om Wolvega.

Tijdens de verkeerscontroles zijn een flink aantal waarschuwingen voor verschillende overtredingen gegeven. Daarnaast zijn er boetes uitgeschreven voor een verscheidenheid aan overtredingen, zoals: het niet dragen van de autogordel, het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden, het inrijden in een geslotenverklaring, overschrijding van de maximumsnelheid, het rijden zonder rijbewijs, parkeren in een parkeerverbod en zo verder. Tot slot is ook het rijden onder invloed van alcohol beboet en is er meerdere keren een WOK-melding afgegeven. Eén voertuig is voor nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau voor zaakswaarneming

Dit vind je misschien ook leuk...