Radio Centraal en Odrie gaan gezamenlijk uitzenden

De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie uit Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april zullen een aantal programma’s gezamenlijk worden uitgezonden. Mogelijk vloeit er op langere termijn uit deze samenwerking een volledige fusie van beide omroepen voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk geworden doordat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil, momenteel zijn dat er 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Twee jaar geleden hebben de eerste besprekingen tussen Odrie en Centraal plaatsgevonden. Aanvankelijk wilde de NLPO (de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) in Zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin zijn de besturen van Odrie en Centraal fel gekant geweest tegen dit voornemen. Dat was de reden om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking.

Inmiddels zijn de plannen bestuurlijk, programmatisch en technisch zo ver gevorderd dat per 1 april gezamenlijk kan worden uitgezonden. Beide omroepen functioneren puur op vrijwilligers. Tijdens een gezamenlijke medewerkersbijeenkomst in Oldeberkoop is het officiële startsein gegeven voor de samenwerking. De beide voorzitters (Arie den Blanken van Odrie en Jan Koopman van Centraal) hebben daarin duidelijk gemaakt dat op den duur een zelfstandig voortbestaan van de twee kleine lokale omroepen in gevaar komt.

Dit vind je misschien ook leuk...