* Hier vindt u een selectie van exposities die gaande zijn in onze provincie. Heeft u ook een aankondiging voor een expositie en wilt u deze graag delen met de bezoekers van deze website, stuur uw informatie dan naar info@radiocentraal.com en zo mogelijk plaatsen we het op de site.

# Kamers miniatuurhuis Stoereloer op site

De vijfhonderd kamers van het Miniatuurhuis van Stoereloer staan online. Op de speciale website zijn steeds drie wanden te zien, die samen een kamer vormen. Jeanet Beuker heeft alle flats getekend, waarin alle vertrekken zijn aan te klikken. Ook kun je makers vinden op naam. Stoereloer riep aan het begin van de coronacrisis kinderen en ouderen op mee te bouwen aan het Miniatuurhuis, omdat zij (toen) vooral door de crisis werden getroffen. Met de woordkunstenaars van Dichter bij Friesland wordt gewerkt aan een boek over het project, en Stoereloer is druk met het regelen van een expositieruimte om de tien flats aan het publiek te tonen.

Bron: NDC

# ‘Open Stal waarborgt artistieke kwaliteit’

Oldeberkoop - Kunstroute Open Stal kan de komende vier jaar 25.000 euro per jaar provinciale subsidie tegemoet zien. Open Stal had dit bedrag ook aangevraagd. De kunstroute, die dit jaar vanwege de coronacrisis is afgelast, ontving nog geen subsidie van de provincie. De commissie die over de subsidies gaat is positief over de kwaliteiten van Open Stal en waardeert de inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en educatie die uitzonderlijk zijn voor een organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. ‘Ondanks een beperkt budget slaagt de organisatie er in de artistieke kwaliteit telkens te verhogen.’ Door de constant hoge kwaliteit en de tastbare maatschappelijke impact is de commissie van mening dat Open Stal thuishoort in de provinciale kunstinfrastructuur van de provincie.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt de professionaliteit en het ondernemerschap van Open Stal als goed. De website is mooi en helder, maar zou meer ‘couleur locale‘ kunnen laten zien, zoals de exposities van kunst in de locaties. Er is echter geen sprake van een doortimmerd marketingplan. De commissie adviseert hier de komende periode meer aandacht aan te besteden.

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact wordt ook als goed beoordeeld. Open Stal laat zien Meidwaan, Mienskip en Meertaligen serieus te nemen. Open Stal heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de lokale gemeenschap. Daarnaast zorgt de bemoeienis van de organisatie met de Parkbossen voor een duurzame bijdrage aan de leefomgeving. De commissie raadt de organisatie aan de komende tijd meer aandacht te besteden aan de visie op educatie, ook als strategie voor de toekomst.

Zichtbaarheid

De commissie beoordeelt de zichtbaarheid als voldoende. Open Stal is redelijk bekend als langst bestaande kunstroute van het land, maar speelt geen rol van betekenis in de landelijke of internationale kunstsector. De aandacht voor het Frysk Eigene komt vooral in het flankerend programma tot uitdrukking met Friese programmaonderdelen zoals Friese en Stellingwerver schrijvers en dichters.

Diversiteit

Op diversiteit en ‘Fair practice’ scoort Open Stal voldoende. Open Stal kan de kunstenaars door beperkingen in het budget vooral een podium bieden en geeft reis- en onkostenvergoedingen. Voor speciaal gemaakt werk is een vergoeding van maximaal 2500 euro mogelijk. De kunstroute hanteert een laag provisiepercentage bij verkoop (20%). Het bestuur is van goede wil, maar de commissie raadt aan ook hier de komende jaren meer aandacht aan te besteden.

Toezicht op bestuur

Op de ‘Code cultural governance’ scoort Open Stal een onvoldoende. Het bestuur doet alles zelf. Er is – door budgettaire beperkingen – geen ruimte voor een betaalde coördinator of directeur. Tot nu toe evalueerde het bestuur zichzelf. De commissie raadt Open Stal zeer aan op korte termijn toezicht te organiseren op het functioneren van het bestuur.

Bron: NDC

# Verkooptentoonstelling Galerie Hoogenbosch

Gorredijk - "Vanaf  zondag 14 juni zijn we weer open! Eind januari kondigden we de start aan van een verkooptentoonstelling met ingebracht werk van particulieren, met de volgende oproep: “Voor deze tentoonstelling bieden we particulieren en verzamelaars die schilderijen kwijt willen, de mogelijkheid om het voor verkoop aan te bieden. Uiteraard moet het werk qua aard en kwaliteit bij onze galerie passen”. We kregen hierop heel veel reacties en een groot aanbod van schilderijen grafiek en werk op papier. We hebben met dit aanbod een mooie, gevarieerde tentoonstelling kunnen samenstellen waarmee we begin maart zouden starten. Helaas werden we wereldwijd overvallen door het virus waardoor we de tentoonstelling moesten uitstellen. Gelukkig zijn we inmiddels zover dat het verantwoord is onze activiteiten te hervatten".

Vanaf zondag 14 juni kunt u de tentoonstelling bezoeken met werk van o.a.:

Edwin Aafjes - Harmen Abma - Co Adriaans - Willem van Althuis– Anutosh - Geert Baas – Barteld - Jan Batterman - Milly Betten - Wijke van der Bij - Sies Bleeker - Bernardus J. Blommers - Ton Bouchier - Dirk Breed - Boele Bregman - Tinus van Doorn - Ed Dukkers - Bas Epker - Anne Feddema - Evert de Graaf - Amber de Groot - Klaas Gubbels - Harry Haarsma - Jochem Hamstra - Anton Heyboer - Ina Hogen Esch - Reinder Homan - Tjibbe Hooghiemstra - Ina Kooper - Christiaan Kuitwaard - Gabrielle van der Laak– Lancaster - Fred Landsman - Anneke Leutscher - Lotte van Lieshout - Euf Lindeboom - Wietske Lycklama à Nijeholt - Jan Mankes - Jaap Min - Piet Moerman - Lara de Moor - Victor Muller - Wout Muller - Ernst Nagel – Jaap Nanninga - Johannes Nijdam - Tames Oud - Willem den Ouden - Marty Poorter - Rogier Raveel - Krin Rinsema - Anke Roder - Jan Roos - Hideo Sakata - Kees Salentijn – Sato - Reggie Scherpbier - Stanco Skiczuk - Jan Snijder - Michel Snoep - Anne Marie Spijker - Ari Stolk - Martin Tissing - Annelies Touwen - Eddy Varekamp - Emo Verkerk - Simon Vinkenoog - Sjoerd de Vries - Bauke Weistra - Co Westerik - Jan Wiegers - Ruurd Wiersma - Karel Wiggers - E.van der Willinge – H. Witteveen - Boudewijn Wolthuis

* Openingstijden: vrijdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur en daarbuiten kunt u ons bellen voor een afspraak.

Stationsweg 66  8401DS Gorredijk, Telefoon: 0513-465178 - Mobiel: 06 22457201, info@galeriehoogenbosch.nl 
www.galeriehoogenbosch.nl

# Museum Heerenveen introduceert Museum Galerie Heerenveen

Heerenveen - Museum Heerenveen introduceert Museum Galerie Heerenveen. Die wordt gevestigd in de museumgalerie in de voormalige lokalen van de Heerenveense School. Naast het exposeren van werk van toonaangevende kunstenaars op het gebied van hedendaagse kunst is hun werk er ook te koop. De eerste tentoonstelling betreft een duo-expositie met werk van Iris Bouwmeester en Age Hartsuiker en is te zien van 13 juni tot en met 12 juli. Museum Galerie Heerenveen maakt deel uit van Museum Heerenveen. De opbrengsten uit de verkoop worden volledig aangewend voor de exploitatie van de museumgalerie en de ontwikkeling van het museum. Museum Heerenveen heeft oud galerie-eigenaren Age en Yolanda Hartsuiker, bekend van de voormalige Galerie LOOF, bereid gevonden het curatorschap op zich te nemen. In samenwerking met de conservator van Museum Heerenveen stellen zij jaarlijks ongeveer acht exposities met werk van gerenommeerde kunstenaars samen.

De Museum Galerie Heerenveen is gratis te bezoeken tijdens openingstijden van Museum Heerenveen.

Zie ook de Facebookpagina Museum Galerie Heerenveen.

Bron: NDC

# Museum "Oold Ark"duikt in de oude steentijd met "Et Ooldste Ark"

Makkinga - Per 1 juli a.s. is in museum "Oold Ark" te Makkinga een expositie met vuurstenen gereedschap van de Hamburg- en Tjonger (Federmesser) cultuur te bezichtigen. De expositie heeft de toepasselijke naam "Et Ooldste Ark" en toont artefacten die zijn gevonden bij Lochtenrek. Ze zijn beschikbaar gesteld door het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis en buurtbewoner Wiebe van der Vliet. Rondtrekkende oerjagers, de eerste moderne mensen na de Neanderthalers, verbleven tegen het einde van de laatste ijstijd vanaf zo'n 15.000 jaar geleden in het gebied. Ter plaatse lag destijds al een hoge dekzandrug langs de beekdalen van de Tjonger en het Klein Diep. Tevens was hier een oversteekplaats door de Tjonger. Al in de Oude Steentijd (het Paleolithicum) was het een interessante route voor dier en mens. In de expositie is een link gelegd tussen het vuurstenen gereedschap van die eerste jagers-verzamelaars bij Lochtenrek en de fraaie bestaande collectie in het museum. Waarvan zijn vuurstenen klingen, kerfspitsen, schrabbers en stekers de voorlopers? De expositie toont het. Lochtenrek is een archeologisch monument. De nabij gelegen N381-brug over de Tjonger kreeg in 2017 als naam Lochtenrek. Onderdeel van de expositie zijn daarnaast foto's van archeoloog en vakfotograaf Frans de Vries. Enkele van deze foto's staan ook op een nog te plaatsen archeologisch informatiebord bij de brug Lochtenrek. www.museumenmolenmakkinga.nl

# Zomer Expositie  2020 BEGIN in "de Stellingen"

Noordwolde - Op de Zomer Expositie 2020 Begin. van Kunstwerk! in de Stellingen (KWIDS) in Noordwolde (Frl.) presenteren zich dit keer een groot aantal kunstenaars die betrokken waren en exposeerden in de eerste jaren van KWIDS. Het is dezelfde tentoonstelling als in het voorjaar. Door de coronacrisis waren toen weinig mensen in de gelegenheid deze te bezoeken. Het verbindende thema is gekozen vanuit de stellingname dat alles een start heeft, een beginpunt, dus ook dit initiatief. Deelnemende kunstenaars zijn Anneke Biersteker (beeldend werk), Philip Friskorn (natuurfotografie), Sjoukje Gootjes (gemengde technieken), Jan Hoff (constructivisme), Gea Koevoets (schilderijen), Cees Lodder (acrylschilderijen), Anja Lofvers (gemengde technieken), Marijke van der Maarel (weefkunst), Adriana Mast (schilderijen), Henk Pietersma (acrylschilderijen), Jan Slot (beelden/keramiek), Ingeborg Sturre (sieraden), Johan Visser (houtwerk), Jikke van de Waal-Bijma (keramiek) en Jan Wartena (olieverfschilderijen). Kunstwerk! in de Stellingen is een enthousiaste vrijwilligersorganisatie die sinds 2010 drie maal per jaar groepsexposities organiseert. Een van de projecten die KWIDS naar aanleiding van het 10 jarig bestaan heeft georganiseerd is de “Wand van de Vrijheid”. Exposanten van dit jaar is gevraagd een paneel te maken van 30 x 30 cm, die in zijn totaliteit een gezamenlijk kunstwerk zullen vormen. Deze “Wand van de Vrijheid” zal het hele jaar te zien zijn op alle exposities. Eind 2020 zullen deze individuele werken op een kunstveiling geveild worden.

Bron: NDC

# Human Nature, een installatie van Lilian van den Einden en Giny Jans in Galerie Hawar

t/m 1 augustus

Oldeberkoop - Human Nature is een mix van natuur, vilt en handgeschept papier als basis, met daarop diverse toegepaste technieken. Lilian en Giny hebben de natuur omarmd en gekoesterd en in haar waarde gelaten. Ze hebben daar zelf iets aan toegevoegd en dat heeft geleid tot een kunstwerk waar veel aan te beleven valt. De installatie is het eerste samenwerkingsproject van de twee kunstenaars en speciaal gemaakt voor de Textiel Plus-beurs in 2019. Daar oogstte het veel bewondering vanwege haar schoonheid en formaat.In de galerie is van beide kunstenaars  ook ander werk te zien. 

* Galerie Hawar, Oosterwoldseweg 33, 8421RR Oldeberkoop, +31(0)516451020,  info@hawar.nl
*Openingstijden galerie en winkel: vrijdag en zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

# Expositie Wandelwerken

t/m half augustus

Gorredijk - Tot en met half augustus is er bij galerie Nynke & Blom in Gorredijk aan de Kerkewal nr 24, werk te zien van éénentwintig kunstenaars. Het zeer diverse werk is allemaal geïnspireerd op wandelen. Want wie wandelt er niet? Het werk, uiteenlopend van wol tot video installatie en alles daartussenin, is te bezichtigen op woensdagmiddag tot en met zondagmiddag tussen 13 en 17 uur. Bij de expositie die de toepasselijke naam Wandelwerken draagt, is een kleine catalogus te krijgen met daarin ook een creatieve wandelroute door Gorredijk. 

De deelnemende kunstenaars zijn:

Willem van Albeslo, Karin van Berne Anneke Bloema, Corina Blom, Erik de Boer, Doet Boersma, Ina Brouwer, Janny Bruinsma, Maaike Buisman, Henk Dillerop, Willy van den Bosch-Elzinga, Marianne Gerstein-Hettinga, Eva Kruis, Jelly Mellema, Walburgis Meijers, Zwannie Menger, Simon Rood, Wietske Rypkema, Nynke Venema, Hilda van der Veen en Trix de Waal.

Nynke & Blom nodigen u van harte uit om eens binnen te komen wandelen!

Galerie | Ateliers | Workshops

Kerkewal 24

8401 CG Gorredijk

www.nynke-blom.nl

# Zomerexpositie in Galerie Getekend

 t/m 16 augustus 2020

Heerenveen - Liesje van den Berk (Nijmegen, 1982) volgde de docentenopleiding aan de HKU en daarna verschillende masterclasses. Ze deed artist-in-residencies en had tentoonstellingen en performances in binnen- en buitenland. Ze woont en werkt in Amsterdam. Liesje van den Berk tekent en ‘kneedt’ de potloodlijnen op papier tot ze tastbaar zijn waarbij ze contouren weglaat. Haar observaties van de constante beweging van objecten, mens en omgeving en geluiden, leiden tot werk waarin ze het ongrijpbare en de vergankelijkheid van aanwezigheid probeert te visualiseren. Schaduw en licht dansen over het papier en laten zo tijd en ruimte voelen en horen.

Gerben Dirven (Hattem, 1988) volgde de autonome beeldende kunstopleiding aan de kunstacademie Artez in Zwolle. Hij nam deel aan diverse exposities in Nederland. Hij woont en werkt in Zwolle. Gerben Dirven tekent met houtskool op papier. In zijn werk maakt hij gebruik van muzikale middelen als ritme, muziek, en orkestratie. Zo ontstaan abstract ogende improvisaties in klein formaat, maar ook grotere tekeningen, die zo doorgewerkt zijn dat ze meer weg hebben van een symfonie. Door het gebruik van perspectief en organische structuren laat het beeld zich ook figuratief interpreteren als een landschap met graspollen, bomen, onweerswolken of misschien wel kolkend water.  * In deze bijzondere tijd is de galerie te bezoeken door max. 2 personen tegelijkertijd. * De tentoonstelling is tot en met 16 augustus op vrijdag- en zondagmiddag van 12 – 17 uur te zien.

* Adres: Stationsstraat 6, 8441 AX Heerenveen
U kunt ook een afspraak maken. Stuur dan een mail naar info@galeriegetekend.nl of bel met 06-31963996.

Bron: NDC

# Siemen Dijkstra – À bois perdu bij Nobilis

 t/m 16 augustus 

Fochteloo- Van de werken van Siemen Dijkstra worden 147 exemplaren bij Nobilis tentoon gesteld. Tekeningen, aquarellen en meerkleurenhoutsneden. Tegelijk met deze tentoonstelling verschijnt het gelijknamige boek, geschreven door Gijsbert van der Wal. Stichting Nobilis centrum voor prentkunst, Zuideinde 26b, Fochteloo. Van donderdag t/m zondag van 13:30 – 16:00 uur. Toegang gratis.

# Maar het leven gaat door in de Wonderkamers

 t/m 16 augustus 

Nijeholtwolde - De WONDERKAMERS in het Batavushuisje  te Nijeholtwolde  bieden  ruimte aan kunst, die vragen stelt over onze relatie met de natuur. Deze zomer zijn de WONDERKAMERS gevuld met fantastische organismen,  een bizarre machine en mensfiguren  in een zee van ruimte en licht. MATHILDE HEMMES maakt de fragiele grens tussen dood en leven  tastbaar in haar beelden van textiel.  Vogelgeluiden worden mechanisch geproduceerd  door een complexe machine van RAIMOND EVERS, die hij construeerde van overbodige dingen.  De mensfiguren van  SIGRID HAMELINK zijn van porselein, klei en zand. Ze maken het verstrijken van de tijd zichtbaar. De expositie laat je verwonderen over het bestaan en laat de fascinatie zien voor de mechanismen in de natuur en natuurlijke processen.  Het moment, de tijd en de ruimte, de ervaring dat we beperkt en afhankelijk zijn, maar ook reflectief en inventief bieden de ervaring dat we niet alles in de hand hebben. MAAR HET LEVEN GAAT DOOR

Heirweg 57, 8488 GM Nijeholtwolde, 0561-615277 https://www.sigridhamelink.nl/

# Expositie “Ode aan Moeder Aarde” in Nationaal Vlechtmuseum (verlengd)

 t/m 22 augustus 

Noordwolde – Min Spillemaeckers (1959) bestudeert sinds 1999 textiele vlecht-, weef-, knoop- en bindtechnieken. Haar werk omvat o.a. sculpturen in 3D en 2D schilderijen. Van haar werken is een expositie te zien in het Nationaal Vlechtmuseum, ingang Mandehof, Noordwolde. Dinsdag t/m zaterdag 10:30 – 17:00 uur. Entree: € 7,50 (volwassenen), € 4,00 (CJP), kinderen € 3,00. Museumkaart gratis. vlechtmuseum.nl

# Expositie Berend Hogeling in Bonifatiuskerk in Ter Idzard

 t/m 29 augustus 

Ter Idzard – Het is de Plaatselijke Commissie van de Bonifatiuskerk in Ter Idzard gelukt om, ondanks de coronacrisis op de zaterdagmiddagen (4 juli t/m 29 augustus van 13.30-16.30 uur) een expositie in te richten. Zaterdagmiddag was de opening. 

Op die zaterdagen staat de deur van de Bonifatiuskerk (Idzardaweg 61, Ter Idzard) voor u open en kunt u vrijblijvend kennismaken met Berend Hogeling, beeldend kunstenaar en oud-inwoner van Oldeholtwolde, en zijn kunstwerken. Naast het tonen van divers werk heeft Berend ook een bescheiden atelier in de kerk ingericht zodat hij er ook aan het werk kan. Op genoemde zaterdagmiddagen is hij ook daadwerkelijk bezig met zijn kunst. Bovendien wil hij dan graag zijn werken toelichten.

Berend schildert met veel kleur en contrast en hij haalt inspiratie uit zijn omgeving, de natuur en het verleden. Hij werkt realistisch, maar ook abstract en met een grote variatie in technieken en materialen. Daarnaast fotografeert hij om een bepaalde lichtval of sfeer vast te leggen, die later weer kan worden verwerkt in zijn schilderijen of (foto)montages. En veelzijdig als hij is, houdt hij zich ook met digitale kunst bezig waardoor hij een speciale draai aan gewone dingen kan geven. Uiteraard is iedereen met in acht nemen van de geldende coronaregels van harte welkom. Op de website van de kunstenaar (www.berendhogeling.nl) kunt u uitgebreid kennis nemen van meerdere voorbeelden van zijn werk.

Bron: NDC 

# “Kunst met een glimlach” in Museums Vledder

 t/m 30 augustus 

Vledder – Onder de titel “Dikke dames in de stijl van Botero” exposeren verschillende kunstenaars uit de regio tekeningen, schilderijen, keramiek en haakwerk. Museums Vledder, Brink 1, Vledder. Woensdag tot en met zondag van 11:00 – 17:00 uur. Aanmelden verplicht in verband met coronamaatregelen. Informatie: www.museumvalsekunst.art

# Geschiedenis Rabobank bij Oudheidkamer

 t/m 30 augustus 

Wolvega – Hoe de Rabobank in Wolvega begon en hoe het bankwezen veranderde door de jaren heen. Oudheidkamer Weststellingwerf, Hoofdstraat Oost 52, Wolvega. Woendag t/m vrijdag 13:00 – 17:00 uur, zaterdag 13:00 – 16:00 uur. Entree: € 2,75 v.a. 13 jaar, t/m 12 jaar: € 1,00.

# Zomerexpositie “Je raakt me” bij Titi Zaadnoordijk

van 1 t/m 30 augustus 

Scherpenzeel – Een expositie van objecten, tekeningen, litho’s en boeken rond het thema “Compassie”. Titi Zaadnoordijk, Voetpad 69, Scherpenzeel. Dinsdag t/m zondag 11:00 – 17:00 uur en op afspraak. Toegang gratis. Informatie: www.titi.nl

# Van Moskou tot Zaragoza via Amsterdam

tot 1 september

Drachten - Tot 1 september staat Galerie Henk Hofstra (alleen open op afspraak, (maximaal drie personen tegelijk) in het teken van reizen. Een actueel thema in een tijd waarin reizen lang amper mogelijk was. Kunstenaar Henk Hofstra, bekend van landschappen en koeien op grote doeken en grote kunstprojecten in de openbare ruimte (van Santiago de Chili tot aan Wuhan), heeft de afgelopen jaren veel gereisd en veel bijzondere plaatsen vastgelegd op doek. Uit zijn reizen is de expositie ‘Van Moskou tot Zaragoza via Amsterdam’ voortgekomen. Alle schilderijen gaan over steden en dorpen die de Drachtster kunstenaar de afgelopen jaren bezocht heeft. Te zien zijn herkenbare stadstaferelen, toeristische hotspots, maar ook verlaten straten waar de doorsnee toerist alleen komt als hij verdwaald is.

Uiltjes

Bij ‘Van Moskou tot Zaragoza via Amsterdam’ kun je de uiltjes van de Basiliuskathedraal zien, het 16e eeuwse bouwwerk dat aan de rand van het Rode Plein staat. Je kunt ook zien dat de locals uit Zaragoza zelfs midden in de winter hun biertje het liefst buiten op een oude regenton drinken. Terwijl in het Italiaanse wintersportdorpje Seis de gekleurde ligstoelen langzaam weg zakken in de sneeuw, zijn we een schilderij verder weer terug in Amsterdam. Daar zien we een vrouw haastig fietsen langs de grachtenpandjes.

In een tijd waarin bijna niemand meer reist of kan reizen, is het goed om even stil te staan bij de wereld om ons heen. Al die plaatsen waar we geweest zijn, of nog een keer naar toe willen. En nóg een keer, als het kan. Als de grenzen weer open gaan en ‘corona’ of ‘COVID-19’ hopelijk voorgoed geschiedenis is. Tot die tijd kun je verdwalen in de eerste reisexpositie van de Friese kunstenaar Henk Hofstra, bij zijn eigen galerie aan huis: ‘Van Moskou tot Zaragoza.’ Meer info: 0512-518830, www.hjhofstra.nl of www.henkhofstra.nl.

Bron: NDC

# Stof tot nadenken in Museum Opsterland

vanaf 5 juli  t/m 6 september 2020

Gorredijk -  In Museum Opsterland is van 5 juli t/m 6 september de tentoonstelling ‘Stof tot nadenken’ te zien. Werk van zestien Nederlandse kunstenaars die zich hebben laten inspireren door één of meerdere objecten uit de textielcollectie van het museum.

Aanleiding voor de expositie Stof tot Nadenken was de wens om de uitgebreide textielcollectie van het museum, dat al jaren in depot bewaard wordt, onder de aandacht te brengen. Om een relatie te leggen tussen verleden en heden werden kunstenaars benaderd met de vraag zich te laten inspireren door objecten uit het textieldepot. De kunstenaars kozen kledingstukken, stoffen, merklappen, stoplappen, accessoires en motieven waarmee ze, elk op eigen wijze en in hun eigen vakgebied, aan de slag gingen. Voor een aantal kunstenaars waren de objecten aanleiding om te spelen met vormen, materialen en thematiek. De inspiratiestukken worden in de expositie getoond.

Lockdown

Ook de lockdown in verband met het Coronavirus had invloed op het werk. Antoinette Cremers heeft in de corona tijd een aantal gedichten geschreven en met lavendel op transparante chiffonzijde gedrukt: ‘Het ruikt heerlijk, geeft troost, is zacht en je mag het aanraken’. Louise Verhoef koos een heren jasje van spiegel damast, gevoerd met wol en linnen. Dit kledingstuk bracht haar op het thema ‘Identiteit’. Al geruime tijd houdt het thema “mensen in isolement in een verstedelijkte omgeving” haar bezig. Dit onderwerp werd door de Corona crisis extra actueel. In haar schilderijen wordt het museumstuk getoond door een vrouwelijk naaktmodel en de naaktheid is hier en daar subtiel te zien.

Sfeer

Wietske Lycklama à Nijeholt heeft zich laten inspireren door de sfeer en historie van de verschillende vitrines op de tweede verdieping van het museum. Met deze sfeerimpressies in mijn hoofd is Wietske aan het werk gegaan met materialen en beelden die voor haar gevoel de sfeer van dit rijke verleden weergeven. Hierdoor ontstond een Amazone op een paard, vanuit een hedendaagse blik op de museumcollectie. De Amazone kijkt met respect naar het verleden en stapt trots en fier naar het heden.

Voor de leden van kantklosgroep Kanteon waren zowel de beugeltassen als de bloemmotieven in diverse stukken aanleiding om vanuit hun vakmanschap in het kantklossen aan het werk te gaan.

Deelnemers

De zestien kunstenaars zijn Antoinette Cremers, Alie Popkema, Carola Mokveld, Corry Hofstee, Ditte Velink, Doorlene van Tienoven, Ina Zijp, Ineke Carolus, Lia van de Zande, Louise Verhoef, Magda ten Hoope, Marian Naron, Marjo van de Kuit, Ria Dokter, Riet Delescen en Wietske Lycklama a Nijeholt. Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, Gorredijk, meer info: www.museumopsterlan.nl

Bron: NDC

Kunstroute “Mijn kunst” in tuinen in Noordwolde

van 15 juli tot 15 september

Noordwolde - In het jubileumjaar van Kunstwerk! in de Stellingen (KWIDS) zal in Noordwolde een bijzondere kunstroute te zien zijn. Het kunstenaarscollectief een bijzondere activiteit ontplooid. Aan de inwoners van Noordwolde is enkele maanden geleden gevraagd zich aan te melden voor een fotoproject, waarin zij zouden worden vereeuwigd door fotograaf Rudi Huisman, samen met een kunstvoorwerp waar zij een bijzondere band mee hebben. En die aanmeldingen waren er, toen door de coronacrisis het project moest worden stilgelegd. Maar nu is het dan zover. De route voert langs twaalf tuinen in het centrum van Noordwolde met bijzondere portretten van mensen uit Noordwolde en omstreken die een door hen bewonderd of geliefd kunstvoorwerp laten zien. Een boeiende en gevarieerde uiting van wat ‘kunst’ voor verschillende mensen betekent. Een inkijkje in de kunstbeleving van wie uw buur zou kunnen zijn. De route is per fiets te volgen, maar wandelend is het ook goed te doen. Een routeboekje met de bijzondere verhalen over het kunstwerk, is te verkrijgen op verschillende adressen in Noordwolde o.a. het TIP bureau en ligt ook op campings in de buurt. Op 15 juli om 14.00 uur wordt de kunstroute MIJN KUNST geopend door wethouder Kunst en Cultuur en loco-burgemeester van Weststellingwerf, Roelof Theun Hoen.

“Contre l’oublie – Tegen het vergeten” in Museum Belvédère

tot 20 september

Noordwolde- Dit jaar herdenkt en viert Europa 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. In Museum Belvédère is rond dit thema de bijzondere tentoonstelling Contre l'Oubli ('tegen het vergeten') te zien. In dit tweeluik wordt aandacht geschonken aan het werk van Edith Auerbach en Frank Lisser in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. De expositie wordt aangevuld met een reeks aquarellen van Henri de Haas uit de collectie van Museum Belvédère, die thematisch aansluit bij het overkoepelende thema. Museum Belvédère, Oranje Nassaulaan 12, Oranjewoud. Dinsdag t/m zondag 11:00 – 17:00 uur. Toegangsprijzen: € 12,00, kinderen t/m 12 jaar gratis, studenten € 6,00 en CJP € 7,20. Museumkaart gratis. Boek uw bezoek via www.museumbelvedere.nl/

# Expositie "Bruikkunst" in Galerie Friesgoed

t/m einde zomer

Nijeberkoop - Tijdens de expositie ‘bruikkunst’ bij Galerie Friesgoed kunt u kijken naar werk van Heleen Deurloo en Nelleke Joustra, makers die voorwerpen creëren die naast bijzonder mooi ook bruikbaar zijn. Heleen Deurloo experimenteerde in het kader van de Maker Movement met het ontstaan, bewerken en verwerken van stoffen. Hierin heeft ze haar eigen techniek ontwikkeld met een authentieke signatuur. Ze maakt ruimtelijke tekeningen. Haar thema’s zoekt ze dicht bij huis, zoals slikken en schorren, kleding, sieraden en serviesgoed. 

Nelleke Joustra legt zich na jaren verdieping in materiaal en technieken steeds meer toe op haar autonome werk, vilten is voor haar een boeiend proces dat ontspanning geeft, maar ook inspanning door het fysieke element (“vilt- of creafitness”). Het proces van het herscheppen van wol, water, zeep en knedende handen tot een nieuw product, ervaart zij als buitengewoon boeiend!

Het resultaat is tot aan het einde van de zomer te zien bij Friesgoed Nijeberkoop, te bezoeken van woensdag t/m zondag vanaf 14 uur en als het kleine hekje openstaat. Het adres: Bovenweg 3, 8422 DK Nijeberkoop. 

# Museum Dr8888 opent vanaf 4 juni weer de deuren met twee nieuwe tentoonstellingen

t/m 25 oktober

Drachten - Museum Dr8888 opent 4 juni de deuren weer met maar liefst twee nieuwe tentoonstellingen. Te zien zijn Sjoerd Huizinga – De grote onbekende van Yn ‘e line en Fluffageddon met werk van de jonge kunstenaar Jurjen Galema. Beide tentoonstellingen zijn te zien tot en met 25 oktober 2020. Om de museumbezoekers veilig, verantwoord én gastvrij te ontvangen heeft het museum extra huisregels opgesteld in verband met het coronavirus. Met de tentoonstelling Sjoerd Huizinga – De grote onbekende van Yn ‘e line breekt het museum een lans voor Sjoerd Huizinga, het minst bekende maar tegelijkertijd het meest experimentele lid van de expressionistische kunstenaarsgroep Yn ‘e line. Zijn werk wordt gekenmerkt door het experiment en zijn stijl is niet vast te pinnen op een bepaalde kunststroming. De tentoonstelling van zo’n 75 werken is grotendeels op thema ingericht, met hier en daar een afwijkend werk om de aandacht te richten op de bijzondere kwaliteiten van de kunstenaar.

Boek

Bij de tentoonstelling over Sjoerd Huizinga verschijnt bovendien het boek Sjoerd Huizinga, de avonturier van Yn ‘e line van journalist Dirk van Ginkel die o.a. verkrijgbaar is in onze museumshop. Daarnaast is in Galerie Jan Reinder Adema in Damwoude een verkoopexpositie met werken van Sjoerd Huizinga. De in Drachten geboren kunstenaar Jurjen Galema (1992) heeft zich nooit thuis gevoeld in de elitaire kunstwereld. Met zijn soft sculptures wil hij een brug slaan tussen de kunstwereld en de maatschappij door uiteenlopende karakters met allemaal een eigen uitstraling. Hij onderzoekt thema’s als gender, identiteit, menselijk lichaam en verslavingen. Deze combineert hij met de beeldtaal die geïnspireerd is op de populaire cultuur. 

Ook museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis gaat weer open. Vanaf vrijdag 5 juni is de woning elke vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur te bezoeken. Kijk voor meer informatie over reserveringen, aangepaste openingstijden en aangescherpte huisregels op: www.museumdrachten.nl

Bron: NDC

# Jubileumexpositie in Hannie Mein galerij is langer te bezichtigen

t/m najaar 2020

Wolvega - Door de coronacrisis blijft de 100e expositie in de Hannie Mein galerij in het Home Center in Wolvega van de SKNN tot 24 september te bezoeken. Eigenlijk zou de expositie ten einde zijn. De eerstvolgende expositie is tot het najaar uitgesteld.

Door zeven leden van de Stichting Keramisten Noord-Nederland (SKNN) wordt er (voor de honderdste keer!) een mooie en gevarieerde expositie gehouden in de Hannie Mein Galerij in het Home Center in Wolvega. De zeven keramisten waren voor deze bijzondere mijlpaal de leden van de werkgroep SKNN. Het betrof een feestelijke opening met sfeervolle muzikale omlijsting door Jacques Platenkamp met muziek uit India op verschillende instrumenten. De expositiewerkgroep bestaat uit de volgende leden: Carla Schrieken uit Goor; Hanneke Ruiter uit Weststellingwerf; Riek Hendriksen uit Emmeloord Rene Kaiser uit Bovensmilde: Caroline Kuiper uit Den Ham: Joke Koorn uit Enschede en Hermine Kracht uit Enschede. Grieke Land benadert de kunstenaars voor de wandexpositie. Aan de muur hangen nu foto’s van fotograaf Evert Jan Hendriksen.

Geschiedenis Hannie Mein Keramiek Galerij

Een geschiedenis van honderd exposities met de keramisten/donateurs van de Stichting Keramisten Noord Nederland (SKNN) in de Hannie Mein Keramiekgalerij. Die SKNN-keramisten/donateurs vormen een bont gezelschap: zeer gerenommeerde keramisten, die hun stijl gevonden hebben en aarzelende beginners op zoek naar referentiepunten met hun eerste experimenten. Ze komen uit de zes noordelijke provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland, het werkgebied van de SKNN. ‘Zijn het wel de “noordelijke” keramisten?’, wordt vaak gevraagd nu de SKNN half Nederland bestrijkt. Het betekent dat de pottenbakker uit Oudebildtzijl en de beeldend kunstenaar uit Veessen samen exposeren en dat ervaringen en inzichten van oudgedienden gedeeld worden met jong talent. Dat levert boeiende ontmoetingen op. Zoals Hannie Mein dat bedoeld had.

In de vroege jaren ‘90 van de vorige eeuw legde het bestuur van de SKNN, en met name Hannie Mein, contact met Veenstra’s Meubelstad in Wolvega. Men kende elkaar en had bedacht dat een permanente expositieruimte voor het werk van de donateurs/keramisten een stimulans voor de keramische kunstbeoefening in het noorden zou zijn. Directeur Veenstra stelde welwillend een kleine ruimte bovenaan de trap bij de hoofdingang beschikbaar. Vrijwilligers gingen aan de slag. Een systeem voor het werven van exposanten werd opgezet door Hannie Mein met Alie Jager als trekker. Hansje van Houten verzorgde de publiciteit en Peter Hiemstra en Bert Munsterman tuigden de ruimte op met Lundia-rekken waarop het werk werd uitgestald. Zij richtten ongeveer 10 jaar lang de exposities in. Aan de wand hingen in het begin wat reproducties van landschapjes uit de berging van de meubelstad.

Al gauw werd Veenstra’s Meubelstad overgenomen door Kapenga onder de naam Home Center Wolvega. Tot grote vreugde van de keramisten kwam in de nieuwgebouwde meubelboulevard een ruime, lichte galerie voor de exposities. Voor invulling van de wand werden toen beeldend kunstenaars uit de noordelijke provincies uitgenodigd. Hannie Mein moest zich vanwege haar gezondheidstoestand terugtrekken en Grieke Land volgde haar op. In 2003 werd op een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van Hannie Mein de galerij omgedoopt in: Hannie Mein Keramiekgalerij. In 2004 overleed Hannie Mein. Na het vertrek van Grieke Land organiseert Carla Schrieken nu met een team enthousiaste vrijwilligers de exposities. Werving, selectie, inrichting, administratie: zij coördineert. Ze vindt altijd weer keramisten die bereid zijn om op zaterdag hun werk naar Wolvega te brengen zodat ieder kwartaal er weer een expositie staat die klinkt als een klok. Want dit is het meest belangrijke erfgoed van Hannie Mein in deze exposities: keramisten zijn geen concurrenten van elkaar maar delen elkanders vondsten en ervaringen en hebben er plezier in.

* Home Center Wolvega, Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega

* Openingstijden: Ma: 13.00 - 18.00 uur, Di & Wo: 9.30 - 18.00 uur, Do: 9.30  - 21.00 uur, Vr & Za: 9.30 - 18.00 uur

# Expositie in de Kerk van Boijl

t/m 14 december 2020

Boijl - In het kader van 700 jaar Boijl wordt zondag 16 februari in de kerk een expositie met schilderijen van Marga Kramer geopend. Deze tentoonstelling is het gehele jaar te zien op maandag- en woensdagmiddagen en na de kerkdiensten.

Marga Kramer (Heemstede, 1959) verhuisde in 2004 naar Friesland en kwam uiteindelijk via Makkinga in 2013 in Boijl terecht. Ze was zo onder de indruk van de wolkenpartijen in deze omgeving dat ze behoefte voelde deze op schilderdoek vast te leggen. Om die reden nam ze schilderles bij Liduin van Noord, die toen in Nijeberkoop woonde. Marga Kramer: ‘Maar uiteindelijk heb ik maar weinig wolken geschilderd omdat ik merkte dat met aquarel veel meer mogelijk was. In 2017 ben ik met acryl gaan werken; vooral vrouwenfiguren, maar dan zonder gezichtsuitdrukking. En sinds december 2019 werk ik vooral abstract. Daar kan ik me helemaal in uitleven.’

* Hervormde kerk , Boijlerweg 87, 8392 NJ Boijl

* Geopend: maaandag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens schoolvakanties ook op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

* Gratis entree

# Museum Heerenveen: Richting 100 Jaar ABE LENSTRA 

t/m 31 december 2020

Heerenveen - Een tengere jongen met een opvallende kuif, genaamd Abe Lenstra (1920-1985), is zonder twijfel de bekendste en beste voetballer die Heerenveen ooit heeft voortgebracht. Abe Lenstra was in de jaren veertig en vijftig de architect van het grote kampioenselftal van Heerenveen en van Oranje. Hij was een typische vedette. Grillig, onvoorspelbaar en binnen de lijnen onnavolgbaar. Eén van de acht tentoonstellingen 'Richting 100 jaar Abe' is nu te zien in het museum ter ere van zijn ‘jubileumjaar’ 2020. Lenstra is namelijk geboren in 1920. In aanloop naar het jubileum jaar 2020 organiseert Museum Heerenveen acht kleine deeltentoonstellingen. De basis van elke tentoonstelling is het scheurkalenderboek (2019/2020). Het boek bevat meer dan 700 items over Abe: bijzondere foto’s, quotes, karikaturen, hoogtepunten en dieptepunten. Het scheurkalenderboek is mede tot stand gekomen door samenwerking met sc Heerenveen en een drietal Abe verzamelaars en te koop in de museumwinkel! Om de drie maanden zijn de nieuwe kalendervellen in het museum te zien, aangevuld met persoonlijke objecten van Abe Lenstra. Op het gemeentehuis van de Gemeente Heerenveen wordt gelijktijdig een herdenkingsvitrine geplaatst. In november 2020 wordt het project afgesloten met een grote overzichtstentoonstelling over het leven en de carrière van de voetballer in het museum.

* Bezoekadres: Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen, T: 0513 623408 E:info@heerenveenmuseum.nl

* Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 – 17.00 uur, Zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur        

* Entree: Volwassenen  € 6,50 inclusief 1 kopje koffie of thee * Kinderen 6 t/m 17 jaar €3,50 * Kinderen t/m 5 jaar gratis, 

                     Museumkaart gratis, Vrienden van Museum Heerenveen gratis * Groepsentree (geldig vanaf 10 personen) € 5,50 per

                                                                                                                                                                                                                        persoon

* Feestdagen Open: tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag van 13.00 - 17.00 uur.
            Gesloten: eerste Kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag.

# Museum Belvédère geselecteerd voor tentoonstelling rond de Groninger kunstenaar Hendrik Werkman

vanaf 3 oktober 2020 t/m 10 januari 2021

Oranjewoud - Museum Belvédère is door de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation naar aanleiding van een ingediend plan geselecteerd om een tentoonstelling te houden rond de Groninger kunstenaar Hendrik Werkman. De tentoonstelling ‘Hendrik Werkman - van Voerman tot Baalschem’ is te zien van 3 oktober tot en met 10 januari. Ook verschijnt er een publicatie bij de tentoonstelling. De Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation hebben de handen ineen geslagen met de actie ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’. Dankzij hun ondersteuning kunnen vijfenveertig musea in de maanden na heropening presentaties inrichten waarin zij een of meer kunstwerken uit de eigen collectie uitlichten. Doel van het initiatief is om de musea een hart onder de riem te steken in deze tijd van coronamaatregelen en hen de kans te bieden het grote publiek te verrassen met de rijkdom van hun verzamelingen. 

Belangrijke modernist

Museum Belvédère stelt een coherente reeks kunstwerken van Hendrik Werkman (1882-1945) centraal. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste modernisten uit Noord-Nederland. Een belangrijk onderdeel van de presentatie zijn de vroege druksels: ‘Schoorstenen’, ‘Compositie met letter a’, ‘Compositie met gewichten’ en ‘Compositie’, een volledige reeks uitgaven ‘The Next Call’ en een van Werkmans belangrijkste schilderijen ‘Voerman’ uit 1923. De werken zijn door de kunstverzamelaars Pleun en Mieke van Toledo in nauwe samenspraak met het museum verworven en als langdurig bruikleen in het museum ondergebracht.

Alle werken zijn afkomstig uit de voormalige collectie van architect en schilder Job Hansen (1899-1960), een vriend van Werkman. Zo werd postuum gestand gedaan aan de wens van Hansen – en de verplichting die dochter Caty Hansen jegens haar vader voelde – ze als groep te waarborgen. De expositie omvat verder druksels uit alle fasen van Werkmans kunstenaarschap. De collectie Van Toledo geeft dan ook een representatief beeld van Werkmans artistieke ontwikkeling. 

Bijzondere collectie

Met de tentoonstelling en de uitgave ‘Hendrik Werkman - van Voerman tot Baalschem’ wil Museum Belvédère de aandacht vestigen op een bijzondere Werkman-collectie, maar ook op de betekenis die gepassioneerd particulier collectioneren kan hebben voor musea. Daarnaast is het een eerbetoon aan de kunstenaar die zijn persoonlijke vrijheid vond in zijn werk en uiteindelijk vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Bakkeveen werd gefusilleerd.

Bron: NDC

# De deuren van Galerie H47 in Leeuwarden zijn weer open

Leeuwarden - De deuren van Galerie H47 in Leeuwarden zijn weer open: Erik Mol heeft er een expositie ingericht als installatie.

Het voelt even gek, om over ‘kunstwerken’ een expositie binnen te wandelen. Maar eigenlijk is het niet raar, linoleum is per slot van rekening vloerbedekking. En de platen en plaatjes zoals ze op de grond van galerie H47 liggen, zijn niet de kunstwerken op zich. Het waren de dragers van de inkt. Wat Erik Mol (Amsterdam. 1955) daarmee heeft afgedrukt is het resultaat. Zijn werk hangt ondertussen al maanden in H47, in de Haniasteeg in Leeuwarden. Hij is als vrijwilliger verbonden aan het Grafisch Atelier Friesland en zijn expositie Gechaost ging op 14 maart open. Echter, vlak daarna sloot de galerie in verband met Covid-19. Slechts een enkeling heeft zijn werk, op afspraak, gezien. Vanaf deze week zijn de deuren weer geopend. Omdat de volgende expositie nog even voorbereiding vergt, mag Mols grafiek tot en met 7 juni blijven hangen. Zo verlengt hij zijn feestje, want de expositie was geprogrammeerd ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag op 21 maart. Omdat hij niet een ‘werkje met een tekstje’ wilde, heeft Mol de expositie ingericht als installatie. Hierbij heeft hij mede gebruik gemaakt van verschillend restmateriaal. De lappendeken van linoleum in de entree is daar een voorbeeld van. Evenals de ‘wolken’ van papier in het centrum van de ruimte.

In een stelling hangen vier van deze open sculpturen, opgebouwd uit verscheurde resten van werk van hem en van José Witteveen, vertelt hij erbij. Voordat Witteveen naar Rome verhuisde, ruimde ze haar atelier in de Haniasteeg op. Papier dat zij weggooide, gebruikte Mol voor de buitenkant van zijn wolken. Door de gaten zie je in drie wolken een patchwork van Mols prints in zwart wit, in de grootste een mozaïek van gekleurde vlakjes.

Bron: NDC

# Museumhuis Villa Rams Woerthe gaat weer open

Steenwijk - Insta-story’s maken in art nouveau Villa Rams Woerthe? Het kan vanaf maandag 1 juni weer. Het Steenwijker Museumhuis gaat weer open. De komende weken gaan de Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser open voor één gezelschap per uur van maximaal 6 personen. Je bent van harte welkom om het huis te ontdekken met de audiotour, maar het bijzondere van de Museumhuizen is nu juist dat je wordt uitgenodigd om je er thuis te voelen. Lees je krant aan de keukentafel, maak/kijk een film in de salon of leg een kaartje in de zaal. Je hebt het rijk alleen.

Hoe doe je dat?

Boek je ticket via de website, neem je breiwerk, kaarten, blokfluit, telefoon of tablet mee en geniet. Met maximaal 6 personen in je gezelschap, kun je gemakkelijk 1,5 meter afstand houden. Boek snel, want het museumhuis kan maar een beperkt aantal mensen ontvangen. www.museumhuizen.nl.

Bron: NDC

# Klaske Kalsbeek in Mildam

Mildam - Galerie Mildam heropent op maandag 1 juni met de tijdelijke expositie met aquarellen van Klaske Kalsbeek. Kalsbeek legt de tastbare schoonheid van haar liefde voor bloemen en natuur vast, in het bijzonder de roos. Al schilderend bouwt ze een compositie op van bloemen, stillevens en het landschap. De expositie duurt tot en met 31 juli en is geopend op tweede pinksterdag en wekelijks van vrijdag tot en met zondag (14.00-1700 uur).

Bron: Sa24!

# Openluchtmuseum It Damshûs weer open

Nij Beets -  Vanaf 1 juni gaat Openluchtmuseum it Damshûs in Nij Beets weer open voor het publiek. Het openluchtmuseum kan bezoekers naar eigen zeggen de nodige ruimte bieden, er liggen mooie ruime en brede wandelpaden over het terrein die deels ook rolstoelgeschikt zijn. Hiervoor is een looproute aangegeven zodat bezoekers elkaar niet passeren. Alle huisjes, het café en de winkel, expositieruimten en de filmzaal zijn open. Hiervoor geldt dat er steeds 1 bezoeker per huisje naar binnen mag, in de filmzaal mogen steeds 6 bezoekers tegelijk naar de film kijken. Voor of na het bezoek kan een kopje koffie of thee worden gedronken in de ontvangstruimte van It Damshûs. Voor een bezoek is reserveren verplicht. Dit kan door een e-mail te sturen naar penningmeester@damshus.nl. Ook is vooraf afrekenen mogelijk, maar dit mag ook bij aankomst bij de pinautomaat bij de balie.

Er wordt een maximum van 30 bezoekers per tijdvak aangehouden, zo kunnen de regels en voorschriften tijdens de coronaperiode worden gehanteerd. Tot 1 september vinden er geen evenementen plaats zoals concerten en lezingen. ‘Wel gaan we ervan uit dat we na 1 september het programma weer op kunnen pakken’, aldus het bestuur. Meer info op www.damshus.nl

Sudergemaal

Het museumgemaal Sudergemaal en de expositieruimte blijven voorlopig gesloten. ‘Wij hebben hier niet de mogelijkheid om de 1.5 meter die vereist is te kunnen garanderen. Alleen voor huishoudens is het mogelijk om op afspraak open te zijn of als onderdeel van een arrangement’, aldus het bestuur. Ook hiervoor is meer informatie te vinden op www.damshus.nl

Tot 1 september wordt niet met de boten gevaren.

Bron: NDC

# Museum Belvédère lanceert VR-tour

Heerenveen - De expositie Relaties & Contrasten was nog maar net geopend, toen Museum Belvédère noodgedwongen de deuren moest sluiten. Nu is er een gefilmde registratie, zodat niemand de tentoonstelling hoeft te missen! Het is geen ‘gewone’ film geworden, maar een interactieve virtual reality tour. Opgenomen met een 360 graden camera en voorzien van informatieve highlights. Merijn de Boer (Indietopia) maakte de tour, met dank aan studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Zij verzorgden de 360 graden foto’s als opdracht binnen de minor Art & Sound. De tour wordt in drie delen aangeboden. De eerste editie staat nu online, de tweede verschijnt op vrijdag 24 april en de laatste op vrijdag 1 mei. Elk deel duurt ongeveer tien minuten en bevat een gesproken toelichting door directeur-conservator Han Steenbruggen. Uiteraard kunt u langer in het museum blijven en – dankzij de 360 graden opnamen – zèlf door de zalen dwalen of inzoomen op bepaalde kunstwerken. Soms wordt met tekst aanvullende informatie gegeven. In het eerste deel is er extra aandacht voor werken van Alphons Freymuth, Piet Ouborg, Gerrit Benner, Armando en Henk Peeters. www.museumbelvedere.nl/

 

# Tentoonstelling Huidhonger online gezet

Drachten - In de tijd van anderhalve meter afstand is de expositie Huidhonger , over de hunkering naar aanraking, actueler dan ooit. Daarom heeft het Karmelklooster in Drachten de expositie online gezet. De mens heeft aanraking nodig, net als eten en drinken. Huidhonger heeft verschillende vormen, wat wordt uitgediept in de tentoonstelling. Met werken van 32 kunstenaars en verbindende teksten, filmpjes en poëzie zou je op een andere manier geraakt kunnen worden en wellicht ook troost kunnen vinden. Bekijk Huidhonger via karmelklooster.nl .

Bron: NDC

# Kunst thuis met Sûnenz en ZuidOostZorg

Drachten - Het zijn rare tijden: ineens ziet ons leven er heel anders uit dan normaal. Men zit veel meer thuis kan en mag geen bezoek ontvangen en soms slaat de verveling toe. Deze nieuwe en andere wereld voelt voor mensen heel klein. Sûnenz en ZuidOostZorg hebben speciaal voor iedereen thuis een online kunstplatform opgezet. Bezoekers van dit platform kunnen vanuit huis workshops volgen, exposities bekijken (en beluisteren) of films kijken tijdens een online filmfestival. Kijk op www.sunenz.nl/kunst-online voor een overzicht en meer informatie over dit initiatief.

Bron: NDC
N.B. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor exacte informatie over openingstijden en/of toegansprijzen verwijzen wij u naar de website van de betreffende locatie.
  • Facebook
  • Instagram