Donateurs

Ja, ik doe een donatie!

Radio Centraal, dé lokale omroep voor Weststellingwerf

Radio Weststellingwerf Centraal is al vanaf 1981 actief en daarmee één van de oudste lokale omroepen in Nederland. Wij zijn te beluisteren in de gemeente Weststellingwerf en omgeving. We zenden uit via 2 frequenties in de ether, op 107.4 FM voor Noordwolde en omgeving en op 105.0 FM in Wolvega en omgeving. Via Ziggo op kanaal 916 en KPN op kanaal 1188 zijn wij ook te ontvangen. Uiteraard kunt u onze zender ook op de diverse online radioaanbieders vinden. Met uw bijdrage kunnen we dit blijven doen. Radio Centraal is een volledige vrijwilligers organisatie.

Via het onderstaande formulier kunt u eenvoudig eenmalig een donatie doen of ons periodiek steunen. U kunt er ook voor kiezen om een bedrag over te maken op rekeningnummer: NL11 RABO 310227100.
Radio Centraal heeft de ANBI-status.

  Wij delen uw gegevens niet met andere partijen zonder uw toestemming. We zullen u ook geen ongevraagde e-mails sturen die we zelf ook niet zouden willen krijgen.

  Nalaten aan Radio Centraal
  Radio Centraal kan haar mooie werk niet alleen doen. Daar is steun voor nodig. En dat kan op veel manieren. U kunt Radio Centraal bijvoorbeeld in uw testament opnemen. Een mooi gebaar waarmee u het voortbestaan van Radio Centraal verzekerd.

  Met Stichting Radio Weststellingwerf Centraal in uw testament geeft u ons werk een geweldige steun in de rug. Elk bedrag, groot of klein, is waardevol.

  U kunt op drie manieren aan Radio Centraal nalaten: 

  1. Schenken aan Radio Centraal via een legaat: U laat een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed na aan Radio centraal. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan Radio Centraal.
  2. Radio Centraal als erfgenaam: U benoemt Radio Centraal als een van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder uw erfgenamen verdeelt.
  3. Radio Centraal als enig erfgenaam: Uw volledige nalatenschap gaat naar Radio Centraal.

  Goed om te weten
  Radio Centraal is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting. Gelden die aan ons worden nagelaten komen dus geheel ten goede aan Radio Centraal. Uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Stichting Radio Weststellingwerf Centraal in uw testament:

  Statutaire naam: Stichting Radio Weststellingwerf Centraal , statutaire zetel: Noordwolde
  Adres: Buurthuisstraat 5 – 8391 CD  Noordwolde
  Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 41001921

  Belastingvrij schenken
  Met een periodieke gift steunt u Stichting Radio Weststellingwerf Centraal met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. Uw gift is geheel aftrekbaar van de belasting ongeacht de hoogte van uw schenking en uw inkomen. U kunt daardoor meer schenken aan Radio Centraal zonder dat het u extra geld kost.

  Hoe werkt doneren met belastingvoordeel?
  Als u wilt doneren met belastingvoordeel dan kunt u dat eenvoudig regelen met een periodieke schenkingsovereenkomst. Hiermee legt u uw donatie voor minimaal vijf jaar vast. Na vijf kalenderjaren kunt u desgewenst stoppen. Het opstellen van de overeenkomst kost niets en er is geen tussenkomst van een notaris nodig. U bepaalt zelf de hoogte van uw jaarlijkse gift en u kunt, als u dat wilt, in termijnen betalen. In verband met de administratieve verwerking en bijbehorende kosten gaat onze voorkeur uit naar een minimale gift van € 100,- per jaar.

  Doneren met belastingvoordeel regelt u in vier eenvoudige stappen:

  1. Bepaal het bedrag dat u wilt doneren.
  2. Vul de schenkingsovereenkomst in die u hieronder als pdf kunt downloaden.
  3. Stuur de overeenkomst ondertekend naar Stichting Radio Weststellingwerf Centraal, t.a.v. Penningmeester, Buurthuisstraat 5, 8391 CD Noordwolde.
  4. Wij sturen de overeenkomst terug. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

  Uw voordeel
  Met een periodieke schenkingsovereenkomst is uw donatie dus aftrekbaar van de belasting. Zonder deze overeenkomst zijn donaties alleen aftrekbaar als u meer dan 1 procent van uw bruto jaarinkomen schenkt. Hoe groot uw voordeel is, hangt af van uw inkomen en uw leeftijd.

  Een voorbeeld
  Een donateur met een bruto jaarinkomen van € 40.000,- doneert elk jaar € 150,-. Deze donatie is minder dan 1 procent van het jaarinkomen en is daarom alleen met een periodieke schenkingsovereenkomst aftrekbaar van de belasting. De donateur besluit deze stap te maken en verhoogt de bijdrage naar € 238,- per jaar. Omdat de donateur in de belastingschijf van 36,93% valt, krijgt hij of zij € 88,- van de Belastingdienst terug. Daardoor betaalt de donateur netto nog steeds 150 euro per jaar, terwijl wij veel meer kunnen doen met de donatie.