Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie. Wijzingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de website en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen. 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties enz. zijn eigendom van de auteur. De rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële,- privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur. De gebruiker mag wel een link naar deze website laten verwijzen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ZELF te onderzoeken of hij/zij bij gebruik van informatie op deze pagina’s niet handelt in strijd met de wet. 

Gebruiker van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.