Natuurinclusief Drenthe toegelicht tijdens Dwingelderveldlezing

Dal van de Ruiten Aa. Rand van het bos Lieftinghsbroek. Met wederik en fietsers
Foto: Natuurmonumenten - Martin van Lokven

De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de natuur van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura2000 gebieden. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn om de natuurdoelen te behalen. Daarom is het programma Natuurinclusief Drenthe ontwikkeld. Mark Ronda van de provincie Drenthe vertelt op donderdag 20 april in bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen over dit programma tijdens de Dwingelderveldlezing. Vooraf aanmelden voor deze lezing is nodig en kan op www.nm.nl/bcdwingelderveld.  De zaal is open om 19.00 uur en de lezing begint om 19.30 uur.

Om de natuurdoelen te behalen is het werken aan de Natura2000 gebieden en de natuur van Natuurnetwerk Nederland niet voldoende. Het behalen van de doelen lukt alleen door natuurgebieden te versterken en in het landelijk gebied de biodiversiteit te verbeteren. Landschapselementen zoals houtwallen en greppels zijn grotendeels verdwenen en in bermen is er weinig ruimte voor insecten. Ook tuinen zijn op verschillende plekken veranderd in betegelde pleintjes. 

Mark Ronda, voormalig stadsecoloog van Groningen, werkt nu bij de provincie Drenthe aan het programma Natuurinclusief Drenthe. Dit programma bevat onder andere verbindingszones tussen de natuurgebieden en bermen die als natuurlinten gaan dienen.  Tijdens de Dwingelderveldlezing zal Ronda toelichten wat de provincie samen met haar gebiedspartners de komende jaren gaat doen en hoe bewoners en vrijwilligers hieraan een bijdrage kunnen leveren.  

Dal van de Ruiten Aa. Rand van het bos Lieftinghsbroek. Met wederik en fietsers
Foto: Natuurmonumenten – Martin van Lokven

Dit vind je misschien ook leuk...