Exact 350 jaar na aanval op de Friese Waterlinie inleiding door Münsterse expert dr. Gerd Dethlefs in Wolvega

Foto: Lenus van der Broek

Op zaterdag 26 augustus 2023 is de laatste inleiding van de reeks lezingen van het Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie, om 15.00 uur in Kerk op de Hoogte in Wolvega.  De entree is gratis. De Duitse kenner van de bisschop van Münster Bernhard von Galen, alias Bommen Berend, Dr. Gerd Dethlefs geeft ons dan een inkijkje in het Münsters perspectief op de oorlog in onze Stellingwerven door Bommen Berend in de Rampjaren 1672-1673. Dr. Gerd Dethlefs is conservator voor cultuurhistorie van Stadt en Land Münster in het LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Een buitengewone kans om de inval van Bommen Berend nu ook vanuit het Münsterse perspectief te weten te komen.

Waren was er een reeks inleidingen met het perspectief op de Ramjaren vanuit de Stellingwerven (Karst Berkenbosch), vanuit Albertine Agnes/ Oranje Nassau (Sunny Jansen), vanuit Groning perspectief (dr. Egge Knol) en vanuit Fries perspectief (dr. Meindert Schroor) met een extra lezing door archeoloog Andre Pleszynski over vondsten bij Kontermans. In de laatste inleiding nu op 26 augustus 2023 in Wolvega komen we mogelijk aan de weet of de (mislukte) invallen in de Stellingwerven in de analen van Münster zelf ooit een plek kregen.

De inleiding op 26 augustus 2023 is het op de dag af exact 350 jaar geleden dat de troepen van Bommen Berend de Stellingwerven binnenvielen op 3 plaatsen tegelijk. In de nacht van 24 op 25 augustus 1673 vielen in totaal zo’n 8000 troepen de Stellingwerven aan, bij de Blessebrugschans, bij de Bekhofschans en door Elsloo en Makkinga heen naar Donkerbroek, om de Waterlinie heen trok de Münsterse hoofdmacht. Daar boven de Kuunder / Tsjonger sloegen zij vervolgens voor drie dagen hun kamp op, waarna ze opstoomden naar Wolvega om zich daar te hergroeperen met de andere Münsterse troepen.

De Münsterse troepen moesten zich vanwege Noordwester storm en opstuwend water van De Lende en de Kuunder / Tsjonger halsoverkop terugtrekken naar Steenwijk, om niet als ratten in de val te komen doordat het hoge water hen zou insluiten. Maar de nodige soldaten met paarden en wagens en al verdronken in de De Lende omdat er geen verschil meer te zien was tussen de rivier en wegen die helemaal onder water stonden. De Friese Waterlinie deed z’n werk, met water als verdediging, maar anders dan gedacht.

Werkgroep Friese Waterlinie, via Stichting De Grijpvogel, voerde in 2022 en 2023 het Programma 350 jaar Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie uit. Daarbij financieel ondersteund door gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, de P.W. Janssen’s Friesche stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en het Bercoopfonds.

De Werkgroep Friese Waterlinie bestaat uit Karst Berkenbosch, Hans Salverda, Lenus van der Broek en Nicolette Hartong, aangevuld voor de tentoonstelling en educatie met Sjoerd Hoogenkamp, Lieuwe Tiesinga, Pieter de Jong en Thijs van Buuren en belangrijk bruikleengever Willem van der Ploeg. Voor programma-onderdelen was er samenwerking met vele partijen in de Stellingwerven en omstreken, waaronder Vereniging Historie Weststellingwerf, Historie Heerenveen, Dorpsarchief Oldeberkoop, Noordelijk archeologisch depot te Nuis, Open Stal, de Stellingwarver Schrieversronte, toneelvereniging de Hoek van 7 Wouden, de Landinrichtingscommissie Beekdal Lende, Vrijstaat de Stellingen en de Scutterie van Sint Clemens Steenwijk, Kijkzaal Wolvega, en vele andere. Zonder hun samenwerking zou het programma niet gerealiseerd kunnen zijn.  

Zie voor meer informatie over het Programma Herdenking 350 jaar Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023 op de website www.friesewaterlinie.nl

Foto: Lenus van der Broek

Dit vind je misschien ook leuk...