19 panden in Zuidoost-Fryslân starten metgesubsidieerde verduurzaming

Om bij te dragen aan het voortbestaan van verenigingen en stichtingen en daarmee de leefbaarheid van Fryslân, steunt de provincie Fryslân het verduurzamen van gebouwen als dorpshuizen, sportaccommodaties, musea, kerken en ander maatschappelijk vastgoed. 

Provinciale Staten besloten dit voorjaar € 5 miljoen beschikbaar te stellen, uit de opbrengsten van Windpark Fryslân, voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Om dit geld zo snel mogelijk naar de Mienskip te brengen maakt de provincie gebruik van het bestaande Iepen Mienskipsfûns. Dit om voor de winter zoveel mogelijk projecten te kunnen laten starten omdat dan de meeste energie wordt verbruikt en er direct gestart kan worden met besparen. 

Resultaten openstelling 1 regio Zuidoost-Fryslân

Tijdens de eerste openstelling van het IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed (8-25 mei 2023) zijn er in de regio Zuidoost-Fryslân 19 projecten voor subsidie in aanmerking gekomen.

Dorpshuis ‘t Hokkien in De Hoeve

Dorpshuis ‘t Hokkien is zo’n 10 jaar geleden ontstaan vanuit het dorp de Hoeve en het heeft een actieve beheerscommissie. Hun subsidieaanvraag heeft, als enige project van de totaal 114 aanvragen, het maximaal te behalen aantal punten (25) gekregen. Zij komen daarmee in aanmerking voor een subsidie van € 35.000 voor de verduurzaming en energieneutraal (volledig gasloos) maken van hun dorpshuis. Wat betreft samenwerking en draagvlak springen ze er echt uit: het bruist van de activiteiten die worden georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp.

IMF-subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed openstelling 2 2023

Het Iepen Mienskipsfûns verduurzaming maatschappelijk vastgoed gaat nogmaals open van 18 september tot en met 5 oktober 2023 tot 17:00 uur. Wanneer vrijwilligers geholpen willen worden met het doen van een aanvraag kan dat via de adviseurs van het Iepen Mienskipfûns. Kijk voor meer informatie over IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/subsidieregelingen/imf-thematender-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed

Dit vind je misschien ook leuk...